ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


การแพทย์และการพยาบาล article

 

การแพทย์และพยาบาล 医护普通话口语

 

挂号与预约

ลงทะเบียนและการนัดหมายล่วงหน้า

1. (qǐng) (wèn),(nín) (guà)  (shén)(me)  ()

   ฉิ่ง   เวิ่น     หนิน  กว้า   เสิน  เมอ   เคอ

   มิทราบว่า ท่านลงทะเบียนรักษาในแผนกไหนค่ะ  

2. (nín) (yīng)(gāi) (guà) (wài) () (de) (hào),(wài) () (mén)(zhěn) (zài) (sān) (lóu)

 หนิน อิง  กาย  กว้า  ว่าย  เคอ เตอ  เฮ้า     ว่าย   เคอ  เหมิน  เจิ่น  จ้าย  ซาน โหลว

 ท่านควรลงทะเบียนในแผนกศัลยกรรม        แผนกศัลยกรรมอยู่ชั้น 3 ครับ

คำศัพท์    外科    wàikē   แผนกศัลยกรรม

     门诊   ménzhěn แผนกผู้ป่วยนอก / คลินิก 

3. (jīn) (tiān) (yǒu) (nèi) () (zhuān) (jiā) (mén)(zhěn)

 จิน เทียน โหย่ว เน่ย   เคอ   จวน   เจียะ  เหมิน  เจิ่น 

  วันนี้มีผู้เชี่ยวชาญแผนกอายุรกรรม

คำศัพท์    内科    něikē    อายุรศาสตร์ /อายุรกรรม (แผนกรักษาโรคภายในร่างกาย)

     专家   zhuānjiā ผู้เชี่ยวชาญ

4. (xiǎo) (hái) (kàn) (bìng) (guà) (ér) ()

  เสี่ยว  หาย  คั่น     ปิ้ง     กว้า  เอ๋อ  เคอ

 รักษาคนไข้ในเด็กเล็ก ลงทะเบียนแผนกโรคเด็ก

คำศัพท์    儿科   ér kē    แผนกโรคเด็ก

5. (qǐng) () () (kuài) (qián) (guà) (hào) (fèi)

   ฉิ่ง    ฟู่    อู่     ไคว้     เฉียน   กว้า    เฮ้า   เฟ่ย

  กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน 5 หยวนค่ะ

คำศัพท์          fù    ชำระ (เงิน)

                 挂号费        guà hào fèi  ค่าลงทะเบียน

6. (zhuān)(jiā) (mén) (zhěn) (shí) (yuán),() (tōng) (mén)(zhěn) () (yuán)

 จวน  เจียะ เหมิน   เจิ่น    สือ    เอวี๋ยน      ผู่     ทง     เหมินเจิ่น     อู่    เอวี๋ยน

   ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 10 หยวน    ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป 5 หยวน

คำศัพท์    专家门诊   zhuānjiā ménzhěn ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

      普通门诊        pǔtōng ménzhěn           ผู้เชี่ยวชาญทั่วไป

7. (nín) (guà) () (zhěn) (hào),(guà) (hào) (fèi) (shì) () (kuài)

หนิน  กว้า   จี๋     เจิ่น     เฮ้า      กว้า    เฮ้า   เฟ่ย   ซื่อ  ปา    ไคว้

ท่านลงทะเบียนในแผนกฉุกเฉิน ค่าลงทะเบียน 8 หยวน

คำศัพท์    急诊   jízhěn    แผนกฉุกเฉิน

8. (nín) (yīng)(gāi) (mǎi) ()() (bìng)() (běn),(měi) (běn) () (máo) (qián)

หนิน   อิง  กาย  หม่าย  อี๋ เก้อ    ปิ้ง    ลี่   เปิ่น    เหมย   เปิ่น    อู่   เหมา    เฉียน

ท่านควรซื้อสมุดบันทึกประวัติอาการป่วยไว้ 1 เล่ม   ทุกเล่มราคา 5 เหมา

คำศัพท์    病历本   bìnglì běn    สมุดบันทึกประวัติอาการป่วย 

9. (zhè) (shì) 1(1).5(5)0(0) (yuán) (qián) (zhǎo) (tóu),(qǐng) () (hǎo)

 เจ้อ     ซื่อ      อี เตี๋ยน อู่ เอวี้ยน  เฉียน       จ่าว      โถว           ฉิ่ง    หนา  ฮ่าว

นี้คือเงินทอน 1หยวน 50 เหมา กรุณารับไว้ด้วยค่ะ

คำศัพท์    找头   zhǎotóu    เงินทอน

10.(yǒu) (mei) (yǒu) () (yuán) (de) (chāo)(piào)

   โหย่ว  เหมย โหย่ว    อี้  เอวี้ยน  เตอ    เชา   เพี้ยว

           มีแบงค์ 1 หยวนไหมค่ะ

คำศัพท์    钞票   chāopiào    แบงค์ / ธนบัตร

11.(zhè) (shì) (bìng)() (běn) ,(qǐng) () (hǎo)

   เจ้อ   ซื่อ    ปิ้ง  ลี่     เปิ่น    ฉิ่ง หนา  ฮ่าว

         นี้คือสมุดบันทึกประวัติอาการป่วย กรุณาเก็บไว้ให้ดี

12.(qǐng) (zài) (bìng)() (běn) (shàng) (tián) (hǎo) (bìng)(rén) (de) (xìng)(míng)(xìng) (bié)(nián)(líng) (děng) (nèi)(róng)

ฉิ่ง จ้าย   ปิ้ง   ลี่   เปิ่น   ซ่าง    เถียน ฮ่าว ปิ้ง  เหยิน เตอ ซิ่ง  หมิง       ซิ่ง เปี๋ย   เหนียนหลิงเติ่ง       เน่ย  หยง

กรุณากรอกข้อมูล ชื่อนามสกุล  เพศ  อายุ เป็นต้น ของผู้ป่วยในสมุดบันทึกประวัติอาการป่วยให้เรียบร้อย 

13.(nín) (xiān) (kàn) (nèi)() (zài) (kàn) ()(guān) ()

   หนิน  เซียน  คั่น   เน่ย เคอ  จ้าย   คั่น    อู่    กวาน  เคอ

         ท่านตรวจแผนกอายุรกรรมก่อน ค่อยตรวจ แผนกหูตาคอจมูก

คำศัพท์    五官科   wǔguān kē    แผนกอวัยวะทั้งห้า ซึ่งหมายถึง หู ตา

                                                                                                 คอ จมูก ปาก โดยทั่วไปหมายถึงอวัยวะ

                                                                                                 ที่ใบหน้า

14.(nín)(hǎo),() (shì) (zhāng) ()(shēng)

   หนินฮ่าว    หว่อ  ซื่อ     จาง     อี    เซิง

         สวัสดีครับ   ผมคือหมอจาง ( ผมคือนายแพทย์จาง / ดิฉันคือแพทย์หญิงจาง)

15.(qǐng) () () (yuē) (kàn) (bìng) (shí)(jiān) (dìng) (zài) (xià) (zhōu) (),(hǎo) (ma)

                        ฉิ่ง     ป่า    อวี้    เอวีย    คั่น       ปิ้ง        สือ  เจียน       ติ้ง       จ้าย     เซี่ยะ    โจว      อี           ฮ่าว     มา

กรุณาจองเวลานัดหมายตรวจอาการไว้วันจันทร์หน้า ได้ไหมค่ะ

16.(qǐng) (xīng)() () (lái) (jiù)(zhěn),()() (ma)

ฉิ่ง      ซิง   ชี   ซื่อ หลาย จิ้ว  เจิ่น      เขอ อี่   มา

มิทราบว่าวันพฤหัสบดีมารับการตรวจ ได้ไหมค่ะ

คำศัพท์    来就诊  lái jiù zhěn    มารับการตรวจ

17.(chén) ()(míng) ()(shēng) (míng)(tiān) (shàng) () (yào) (chū) (zhěn)

เฉิน    ต้า  หมิง    อี    เซิง      หมิง  เทียน    ซ่าง      อู่     เย้า     ชู      เจิ่น

พรุ่งนี้ช่วงสาย คุณหมอเฉินต้าหมิง จะออกไปรักษาคนไข้นอกสถานที่

คำศัพท์    出诊   chū zhěn    ออกไปรักษาคนไข้นอกสถานที่

18.() ()(shēng) (jīn)(tiān) (xià)() () (zài) ()(yuàn)

อู๋    อี     เซิง     จิน  เทียน เซี่ยะ อู่   ปู๋    จ้าย  อี เอวี้ยน

พรุ่งนี้ช่วงบ่ายคุณหมออู๋ไม่อยู่โรงพยาบาล

19.(zhū)(wěi) ()(shēng) (xīng)() (èr) (shàng)() (kàn) (mén)(zhěn)

    จู   เหว่ย   อี    เซิง      ซิง   ชี   เอ้อ      ซ่าง   อู่    คั่น    เหมิน  เจิ่น

          วันอังคารช่วงสาย คุณหมอจูเหว่ยไปตรวจแผนกรักษาคนไข้นอก

20.()() () (nín) (ān) (pái) (zài) (míng)(tiān) (xià)() () (diǎn) (zhōng)

   เขอ อี๋   ป่า  หนิน  อัน   ผาย  จ้าย    หมิง เทียน  เซี่ยะอู่    อู๋     เตี่ยน     จง

       สามารถจัด(จัดการนัดหมาย)ให้ท่านได้เป็นวันพรุ่งนี้ตอน 5 โมงเย็น

21.(míng)(tiān) (shàng)() (xíng) (ma)

   หมิง   เทียน    ซ่าง   อู่     สิง     มา

         พรุ่งนี้ช่วงส่ายได้ไหมครับ

22.(nín) (néng) (hòu)(tiān) (shàng)() 9(9):3(3)0(0) (lái) (ma)

         หนิน   เหนิง โฮ่ว เทียน   ซ่าง    อู่    9.30 หลาย มา

         มะรืนนี้ช่วงสาย 9 โมงครึ่ง คุณสามารถมาได้หรือไม่

23.(qǐng) (nín) ()  ()(zhǐ)  (gào) ()  ()(men)

           ฉิ่ง   หนิน  ป่า   ตี้  จื่อ    เก้า   สู้  หว่อ เมิน

           กรุณา นำที่อยู่ท่านบอกแก่ทางเรา (กรุณาบอกที่อยู่ท่านให้ทางเราทราบ)

24.()(men) ()(shàng) (pài) (jiù)() (chē) (),(qǐng) (tong) ()(men) (bǎo)(chí) (lián)()

 

   หว่อเมิน  หม่า   ซ่าง     พ่าย   จิ้ว ฮู้    เชอ   ชวี่      ฉิ่ง      ถง     หว่อเมิน     เป่า ฉือ เหลียน ซี่

           ทางเราจะรีบส่งรถพยาบาลไปทันที กรุณาติดต่อกับทางเราอย่างต่อเนื่อง

        คำศัพท์    保持联系   bǎochí liánxì  รักษาการติดต่อ / ติดต่ออย่างต่อเนื่อง

25.(jiù)() (chē) 1(1)0(0) (fēn) (zhōng) ()(hòu) (dào)

จิ้ว  ฮู้   เชอ 10    เฟิน       จง      อี่   โฮ่ว    เต้า

รถพยาบาลอีก 10 นาทีถึงครับ

26.(qǐng) (xiān) () (shāng)(zhě) (de) (shǒu) () (bāo) () ()(xià),() (miǎn)(shī) (xuè)    过(guò) (duō)

        ฉิ่ง      เซียน   ป่า    ซาง   เจอะ  เตอ  โส่ว     ปี้     เปา    จา  อี๋ เซี่ยะ     อี๋   เหมี่ยน ซือ  เสวีย   

      กั้ว      ตัว

กรุณา(เอาผ้า)ห่อรัดแขนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เสียก่อน หลีกเลี่ยงการเสียเลือดเยอะจนเกินไป

คำศัพท์    伤者的手臂   shāng zhe de shǒubì  แขนที่ได้รับบาดเจ็บ

      包扎                         bāo zā   ห่อรัด

      以免                       yǐ miǎn  หลีกเลี่ยง

                      失血       shīxuè     เสียเลือด

 

27.(duì) (bu) (),(jīn)(tiān) () (néng) (gòu) (zuò) (cháng) (wèi) (jìng) (jiǎn)

  (chá)

   ตุ้ย   ปู    ฉี่     จิน  เทียน  ปู้    เหนิง   โก้ว    จั้ว         ฉาง     เว่ย    จิ้ง    เจี่ยน ฉา

         ขอโทษค่ะ วันนี้ไม่สามารถทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารได้

        คำศัพท์       cháng                           ลำไส้ใหญ่

                                     wèi                              กระเพาะอาหาร

       镜检查  jìng jiǎn chá    ส่องกล้องตรวจ

28.(měi) (zhōu) (xīng)() () (zuò) (cháng) (wèi) (jìng) (jiǎn)(chá)

   เหม่ย   โจว     ซิง   ชี   ซื่อ    จั้ว      ฉาง     เว่ย     จิ้ง   เจี่ยน ฉา

          ทุกวันพฤหัสบดีทำการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหาร

29.(nín) (yīng)(gāi) () (huá) (jià) (chù) (huá) (jià),(zài) (lái) (jiāo) (fèi)

   หนิน   อิง  กาย   ชวี่   ฮว๋า  เจี้ยะ   ฉู้     ฮว๋า  เจี้ยะ   จ้าย  หลาย  เจียว  เฟ่ย       

          ท่านกรุณาไปที่ช่องรับใบเสร็จเพื่อคำนวณค่าใช้จ่ายรับใบเสร็จ แล้วค่อยชำระเงิน

         คำศัพท์    划价  huájià                       คำนวณค่าใช้จ่ายแล้วรับใบเสร็จ (ศัพท์คำนี้

                                                                                             โดยทั่วไปใช้เฉพาะในโรงพยาบาล)

       划价处  huájià chu  ช่องรับใบเสร็จ

         交费   jiāofèi       ชำระเงิน

30.(yào) (jià) ()(jīng) (huá) (hǎo) (le),(qǐng) (dào) (jiāo)(fèi) (chù) (jiāo)(fèi)

   เย้า    เจี้ยะ   อี่  จิง    ฮว๋า   ฮ่าว   เลอ      ฉิ่ง     เต้า   เจียว เฟ่ย   ฉู่   เจียว  เฟ่ย     

         ราคายาได้คำนวณเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ กรุณาชำระเงินที่ช่องชำระเงินค่ะ

         คำศัพท์    药价      yàojià                                  ราคายา

                          交费处            jiāofèi chù ช่องชำระเงิน

31.(zhè) (shì) () (de) (chù)(fāng) (jiān) () (bào) (zhàng) ()(piào)

   เจ้อ    ซื่อ   หนี่  เตอ   ฉู่    ฟาง   เจียน  เห่อ  เป้า      จ้าง     ฟา เพี้ยว

          นี้คือใบสั่งยาและใบเสร็จของคุณค่ะ

         คำศัพท์    处方笺    chùfāng jiān           ใบสั่งยา

                         报账发票  bàozhàng fāpiào ใบเสร็จ / บิล

32.(nín) (de) (yào)(fèi) (zǒng) (gòng) 6(6)5(5).3(3)0(0) (yuán)(qián)

          หนิน เตอ    เย้า เฟ่ย    จง       ก้ง     65.30      เอวี๋ยว  เฉียน

   ค่ายาของคุณรวมทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน 65.30 หยวน

         คำศัพท์    药费    yàofèi           ค่ายา

33.(duì) (bu) (),(zhè) (zhǒng) (yào) ()(jīng) (méi)(yǒu) (le)

    ตุ้ย    ปู     ฉิ      เจ้อ      จ่ง       เย้า    อี่    จิง  เหมย โหย่ว เลอ

          ขอโทษค่ะ ยาชนิดนี้ไม่มีแล้วค่ะ

34.(zhè) (zhǒng) (yào) (méi)(yǒu) (le),(nín) (qǐng) ()(shēng) (lìng) (kāi) ()

  (zhǒng)(yào) (ba)

เจ้อ     จ่ง       เย้า    เหมย โหย่ว เลอ   หนิน    ฉิ่ง    อี    เซิง     ริ่ง   คาย    อี้

จ่ง      เย้า    ปา

ยาชนิดนี้ไม่มีแล้วค่ะ ท่านขอให้คุณหมอสั่งยาอีกชนิดหนึ่งเถอะค่ะ

35.(nín) () (zhè) (zhāng) (dān)(zi) () (yào)(fáng) () (yào)

   หนิน หนา   เจ้อ    จาง     ตาน จึ    ชวี่     เย้า  ฝาง   ฉวี่    เย้า

        ท่านนำแผ่นรายการแผ่นนี้ไปที่ห้องจ่ายยารับยา

        คำศัพท์    药房    yàofáng           ห้องจ่ายยา

36.(zhè) (shì) (nín) (de) (yào),(qǐng) (qīng) (diǎn) () (xià),(zhuāng) (zài)

   (zhè) (ge) (dài) () ()

   เจ้อ   ซื่อ  หนิน เตอะ  เย้า       ฉิ่ง     ชิง      เตี่ยน   อี๋ เซี่ยะ         จวง     จ้าย   

      เจ้อ    เก้อ   ต้าย  จึ   หลี่

        นี้คือยาของท่าน  กรุณาตรวจดูเสียหน่อย ใส่ไว้ในถุงนี้ค่ะ

        คำศัพท์    清点    qīngdiǎn           ตรวจนับ

37.(zhè) () (shì) 西()(yào) (fáng),(nín) () (de) (shì) (zhōng)(yào)

   เจ้อ    หลี่  ซื่อ   ซี  เย้า     ฝาง     หนิน ฉวี่  เตอะ  ซื่อ       จง      เย้า

        ที่นี้คือห้องจ่ายยาแผนปัจจุบัน ยาที่คุณได้รับ(จากใบสั่งยาของหมอ)เป็นยาจีน

       คำศัพท์    西药房    xīyào fáng      ห้องจ่ายยาแผนปัจจุบัน

         中药      zhōngyào           ยาจีน

38.() (zhōng)(yào) (yīng)(gāi) (dào) (èr) (lóu) (zhōng)(yào) (fáng)

   ฉวี่      จง    เย้า     อิง   กาย   เต้า   เอ้อ   โหลว   จง    เย้า     ฝาง

          รับยาจีนควรไปที่ห้องจ่ายยาจีนชั้น 2 

      คำศัพท์    中药房    zhōngyào fáng     ห้องจ่ายยาจีน

 
中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
26 ประโยค ถามทาง article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article
ธนาคาร article
教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ต่อรองราคา article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (163782)
avatar
นันท์นภัส กฐินะเสถียร

 จะขอสั่งหนังสือ สามารถสั่งทางไหนได้บ้างค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น นันท์นภัส กฐินะเสถียร (tarn-dot-tanod1991-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-05-29 14:18:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/