ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article

 

สำหรับการสอน 教师普通话口语

 

第一课   教室用语

บทที่ 1  ภาษาที่ใช้พูดในห้องเรียน

 1.            好!

  tóng xué men hăo!

  ถง เสวีย เมิน ฮ่าว

  สวัสดีนักเรียนทุกคน

 

 2.                         书。

    huānyíng dà jiā lái dáo wŏmen xuéxiào dú shū.

   ฮวานอิ๋ง  ต้า เจีย หลาย เต้า หว่อเมิน เสวียเสี้ยว ตู๋ ซู

   ยินดีต้อนรับพวกเราในการเข้าศึกษาต่อยังโรงเรียนของเรา

 

 3.           们,现      开始        课!

    Tóng xué men ,xiàn zài kāishĭ shàng kè!

    ถง เสวีย เมิน, เสี้ยน จ้าย คายสื่อ  ซ่าง เค่อ

    นักเรียนทุกคน ตอนนี้เริ่มเข้าเรียนได้แล้ว

 

 4. 时候,你们讲,认领会。

    Shàng kè de shíhòu, nĭmen yào  zhuănxīn tīng jiăng ,rènzhēn lĭnghuì.

   ซ่าง เค่อ เตอะ สือโฮ่ว หนี่ เมิน เย้า จวนซิน ทิง เจี่ยง เยิ่นเจิน หลิ่งฮุย

   ขณะที่เข้าเรียน พวกเธอต้องตั้งใจฟังบรรยาย ตั้งใจที่จะทำความเข้าใจ

คำศัพท์

专心         zhuănxīn    ตั้งใจ(แบบใจจดใจจ่อ)

领会         lĭng huì      ทำความเข้าใจ

 

 5.      先,  我们             学习        复习 一下。

    Shŏuxiān ,wŏmen bă shàng jié kè xuéxí de nèiróng fù xí yí xià.

   โส่วเซียน  หว่อเมิน ป่า ซ่าง เจี๋ย เค่อ เสวียสี เตอะ เน่ยหยง ฟู่สี อี๋เซียะ

    ก่อนอื่นให้พวกเรานำเนื้อหาที่เรียนไปเมื่อคาบที่แล้วมาทบทวนกันเสียหน่อย

คำศัพท์

上节课      shàng jiékè                คาบที่แล้ว

复习         fù xí                          ทบทวน

 

6.   天,  我们    学习  第二课,请            页。

   Jīn tiān,   wŏmen xuéxí  dì èr kè, qĭng bă shū   fān dào dì  wŭ yè.

   จิน เทียน หว่อเมิน เสวียสี ตี้ เอ้อ เค่อ ฉิง ป่า ซู ฟาน เต้า ตี้ อู่   เย่

   วันนี้ พวกเราเรียนบทที่ 2 จงเปิดหนังสือไปหน้าที่ 5

คำศัพท์

             fān            พลิก 

 

7.                               课文   第一和 小节。

  Qĭng   tóng  xué  men qí shēng  lăng dú  kèwén dì yī hé dì   èr xiăojié.

  ฉิ่ง     ถง เสวีย  เมิน ฉี   เซิง หลั่ง  ตู๋  เค่อเหวินตี้ อี เหอ ตี้เอ้อเสี่ยวเจี๋ย

  ขอให้พวกเราอ่านออกเสียงตรงบทเรียนหัวข้อย่อยที่ 1และ 2 พร้อมกัน  

คำศัพท์

齐声         qí shēng    ออกเสียงพร้อมกัน  

朗读         lăng dú     อ่านออกเสียง

小节         xiăojié       หัวข้อย่อย

 

 8.       注意     老师         书。

    Qĭng   zhùyì  kàn lăoshī xiě de băn shū .

    ฉิ่ง  จู้อี้  คั่น  เหล่าซือ เสี่ย เตอะ ป่าน ซู

   จงสังเกตดูตัวหนังสือบนกระดานดำที่อาจารย์ (ครู)เขียน

คำศัพท์

板书         băn shū     ตัวหนังสือบนกระดานดำ

 

9.     大家                  例题,注意    

   Qĭng dàjiā kàn hēi băn shàng zhè dào lì  tĭ,   zhùyì suŏ gěi de

  条   件。

   tiáojiàn.

   ฉิ่ง   ต้าเจีย  คั่น เฮย ป่าน ซ่าง  เจ้อ เต้า  ลี่  ถี    จู้  อี้   สัว เก่ย เตอ

  เถียวเจี้ยน

  พวกเราจงดูตัวอย่างข้อนี้บนกระดาน ให้สังเกตดูเงื่อนไขทั้งหมดที่มี

คำศัพท์

例题                      ตัวอย่าง

条件         tiáojiàn      เงื่อนไข

 

10.              地方,    可以      师。

    Méi tīng dŏng de   dìfang , kěyĭ wèn lăo shī .

    เหมย ทิง ต่ง เตอ ตี้ ฟาง เขออี่ เวิ่น เหล่า ซือ

    จุดไหนที่ฟังไม่เข้าใจ สามารถถามอาจารย์ (ครู)ได้

   

 

11.   发言,请                 手。

    Yào fāyán, qĭng xiăng hăo le  zài jŭ shŏu.

    เย้า ฟา แหยน ฉิ่ง เสียง ฮ่าว เลอ จ้าย จวี๋ โส่ว

    จะออกความคิดเห็น กรุณาคิดให้ดีก่อนค่อยยกมือ

คำศัพท์

发言         fāyán                ออกความคิดเห็น

 

12.发言      时候,态度      严肃,声    点。

    Fā yán de shíhòu, tàidù yào yánsù, shēng yīn dà yì diăn .

    ฟา แหยน เตอ สือโฮ่ว ไท้ ตู้ เย้า แหยน สู้ เซิงอิน ต้า อี้ เตี่ยน

    ขณะที่พูดออกความคิดเห็นอยู่นั้น ลักษณะท่าทางต้องจริงจัง เสียงต้องดังสักหน่อย

คำศัพท์

    严肃         yánsù        จริงจัง

 

13.                       静。

     Kè táng shàng yào băochí   ān jìng.

     เค่อ ถัง    ซ่าง  เย้า  เป่า ฉือ   อัน จิ้ง

    ในห้องเรียน ต้องรักษาความสงบ

 

14.  积极参      论,说      紧。

    Qĭng jī jí cān yŭ kètáng tăolùn, shuōcuò le bú yào jĭn.

    ฉิ่ง   จี จี๋ ฉาน อวี่ เค่อถัง เถ่า ลุ้น   ซัว   ชั่ว เลอ ปู๋ เย้า จิ่น

    จงกระตือรือร้นที่จะเข้าร่วมและถกปัญหาในห้องเรียน พูดผิดไม่ต้องเครียด

คำศัพท์

积极         jī jí            กระตือรือร้น

        tăolùn       ถกปัญหา

 

15.                   积极 学习       现。

    Yŏngyuè  fā yán shì zhŭ dòng jī  jí xuéxí de biăoxiàn .

    หย่ง เอวี้ย ฟา แหยน ซื่อ จู่ ต้ง จีจี๋ เสวีย สี เตอ เปี่ยวเสี้ยน

    การแข่งขันที่จะแสดงความคิดเห็น เป็นการแสดงถึงความกระตือรือร้นของตนเองในการเรียน

คำศัพท์

表现         biăoxiàn     แสดงถึง

 

16.这节这里,大家明白吗? 手。

    Zhè jié kè jiù shàng dào zhè lĭ, dàjiā tīng míng bái le ma? Yŏu wèntí   de tóngxué qĭng jŭ shŏu.

    เจ้า เจี๋ย เค่อ จิ้ว ซ่าง เต้า เจ้อหลี่    ต้า เจีย ทิง หมิงป๋าย เลอ มา โหย่ว เวิ่น ถี เตอ ถง เสวีย  ฉิ่ง จวี๋ โส่ว

    คาบนี้เรียนถึงตรงนี้ พวกเราฟังเข้าใจหรือไม่ นักเรียนคนไหนที่มีคำถามเชิญยกมือถามได้

 

17.  老师          仔细  看。

    Duì lăoshī de píng yŭ yào zĭ xì kàn.

    ตุ้ย เหล่าซือ เตอ ผิงอวี้ เย้า จื่อ ซี่ คั่น

    จะวิจารณ์อาจารย์ต้องระมัดระวัง

คำศัพท์

评语         píng yŭ     คำวิจารณ์

   

18.                     作业。

    Tóng xué men yào àn shí jiāo zuòyè.

     ถง  เสวีย เมิน  เย้า อั้น  สือ เจียว จั้วเย่

    นักเรียนทุกคนต้องส่งการบ้านตรงตามเวลา

คำศัพท์

作业         zuòyè                การบ้าน

 

19.答题着、冷静、 注意题,做要检查一遍。

     Dá tí shí yào chén zhe ,lěng jìng, zhùyì shěn tí,   zuò hăo hòu yào jiăn chá yíbiàn .   

    ต๋า ถี สือ เย้า เฉิน เจอะ เหลิงจิ้ง จู้ อี้ เสิ่นถี จั้ว ฮ่าว โฮ่ว เย้า เจี่ยนฉา อี๋ เปี้ยน

    ขณะที่ตอบคำถามต้องสุขุม ใจเย็น สังเกตดูโจทย์คำถามให้ดี หลังจากทำเสร็จแล้วต้องตรวจสอบ 1 รอบ

คำศัพท์

沉着         chén zhe   สุขุม

审题         shěn tí       ตรวจสอบดูโจทย์คำถามในข้อสอบ

 

20.     时间            座。

     Kăoshì shíjiān yào duì hào rù zuò.

     เข่าซื่อ สือเจียน เย้า ตุ้ย เฮ้า ยู่  จั้ว

    เวลาสอบต้องนั่งตามหมายเลข

คำศัพท์

    对号入           duì hào rù zuò    นั่งตามหมายเลข

 

21.               字迹不          地方,可以       问。

    Juàn miàn shàng zì jī bù qīng chŭ de dìfāng, kěyĭ  jŭ shŏu fāwén.

    เจวี้ยน เมี่ยน  ซ่าง จื้อจี ปู้   ฉิง    ฉุ  เตอ ตี้ฟาง  เขออี่ จวี๋โส่ว   ฟาเวิ่น

    ตัวอักษรที่ไม่ชัดเจนบนกระดาษข้อสอบ สามารถยกมือถามได้

คำศัพท์

字迹         zì jī            ลายมืออักษร/ ลายพิมพ์ตัวอักษร

 

22.                      自己的  级、姓  名、     号。

    Juàn miàn shàng yào xiě hăo zì  jĭ de bān jí ,xìngmíng, xuéhào.

    เจวี้ยน เมี่ยน  ซ่าง  เย้า เสีย ฮ่าว จื้อจี่ เตอ ปานจี๋  ซิ่งหมิง   เสวียห้าว

    บนกระดาษข้อสอบต้องเขียนชั้นเรียน ชื่อนามสกุล เลขประจำตัวของตัวเอง

คำศัพท์

            bān jí                ชั้นเรียน

学号         xuéhào      เลขประจำตัว(นักเรียน/นักศึกษา)

 

23.              学,请      手。 

    Yào xù juàn de tóng xué, qĭng jŭ shŏu .

    เย้า ซวี่ เจวี้ยน เตอ ถงเสวีย  ฉิ่ง  จวี่โส่ว    

    นักเรียนที่ต้องการกระดาษข้อสอบเพิ่ม กรุณายกมือขึ้น

 

24.                       接耳。

     Kăo shì de shí hòu bù néng jiāo tóu jiē ěr.

     เข่า ซื่อ เตอ สือโฮ่ว  ปู้  เหนิง เจียว โถว เจีย เอ่อ

    ขณะที่สอบอยู่นั้นไม่อนุญาตให้กระซิบกระซาบกัน

คำศัพท์

交头接耳           jiāo tóu jiē ěr      กระซิบกระซาบ

 

 

25.次考试大真,考出了自己的平、力。

    Zhè cì kăoshì dà jiā dōu hěn rèn zhēn ,kăo chū le zì jĭ de shuĭpíng, Nénglì

    เจ้อชื่อ เข่าซื่อ ต้าเจีย โตว เหิ่น เยิ้น เจิน  เข่า   ชู เลอ จื้อจี่ เตอ สุ่ยผิงเหนิงลี่

    การสอบครั้งนี้พวกเราล้วนมีความตั้งใจเป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงระดับและความสามารถของตนเอง

คำศัพท์

考出                 kăo chū     แสดงให้เห็น(ใช้กับกรณีการสอบ)

 
中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
26 ประโยค ถามทาง article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article
ธนาคาร article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
การแพทย์และการพยาบาล article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ต่อรองราคา article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (175265)
avatar
บิงโก

 สาระน่ารู้ พอประมาณ         

ผู้แสดงความคิดเห็น บิงโก วันที่ตอบ 2017-10-16 23:33:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/