ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


ธนาคาร article

 

ธนาคาร

新开帐户  เปิดบัญชีใหม่
   

你想开哪种帐户?

nĭ xiăng kāi nă zhŏng zhàng hù?

หนี เสี่ยง คาย หนา จ่ง   จ้าง    ฮู้

คุณต้องการเปิดบัญชีประเภทไหนค่ะ/ครับ

What kind of account did you have in your mind?

คำศัพท์

帐户         zhàng hù           บัญชี你想开一个活期存款帐户吗?

nĭ xiăng kāi yí gè huóqī cún kuăn zhàng hù ma ?

หนี เสี่ยง คาย อี๋ เก้อ หัวชี ฉุน ขว่าน จ้างฮู้ มา

คุณต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเปล่าค่ะ/ครับ

Do you like to open a current account?

คำศัพท์

活期存款帐户    huóqī cúnkuăn zhànghù บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

       
定期还是活期?

dìng qī hái shì huóqī?

ติ้ง ชี ไห ซื่อ หัว ชี

ประจำหรือกระแสรายวัน

A deposit or current account?

คำศัพท์

定期         dìng qī      ประจำ

活期         huóqī                กระแสรายวัน


请告诉我你想存何种户头?

qĭng gàosù wŏ nĭ xiăng cún hé zhŏng hù tóu?

ฉิ่ง เก้า สู้ หว่อ หนี เสี่ยง ฉุน เหอ จ่ง ฮู้ โถว

กรุณาบอกผมครับว่าคุณต้องการฝากบัญชีประเภทไหน

Please tell me how you would like to deposit your money.

คำศัพท์

户头         hù tóu       บัญชี支票户头要收服务费,现金户头不收。

zhīpiào hùtóu yào shōu fúwù fèi ,xiàn jīn hùtóu bù shōu.

จือ เพี้ยว ฮู้ โถว เย้า โซว ฝู อู้ เฟ่ย เสี้ยน จิน ฮู้ โถว ปู้ โซว

บัญชีเช็ค(กระแสรายวัน)ต้องเก็บค่าบริการ บัญชีเงินสด(ออมทรัพย์)ไม่เก็บค่าบริการ

There's a service charge for the checking account but no charge for the savings.

คำศัพท์

支票户头   zhīpiào hùtóu     บัญชีเช็ค(ในเมืองไทยจะหมายถึงบัญชีกระแสรายวัน แต่ถ้าที่เมืองจีนบัญชีที่เป็นกระแสรายวันจะไม่สามารถออกเช็คได้ แต่จะมีบัญชีเช็คแยกออกมาต่างหากอย่างชัดเจน)

服务费      fúwù fèi             ค่าบริการ

现金户头   xiàn jīn hùtóu     บัญชีเงินสด(บัญชีออมทรัพย์บ้านเรานั้นเอง)


我们储蓄存款的最低存款额是100美圆。

wŏmen chŭxù cúnkuăn de zuì dī kuăn é shì 100 měiyuán.

หว่อเมิน ฉู่ ซวี่ ฉุน ขว่าน เตอ จุ้ย ตี ขว่าน เอ๋อ ซื่อ 100 เหม่ยเอวี๋ยน

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของพวกเรา คือ 100 ดอลลาห์

Our minimum deposit for a savings account is 100 dollars.

คำศัพท์

储蓄存款   chŭxù cúnkuăn  บัญชีเงินฝากออมทรัพย์


最低起存款额是5元。

zuì dī qĭ cún kuăn é shì 5 yuán.

จุ้ย ตี ฉี่ ฉุน ขว่าน เอ๋อ ซื่อ 5 เอวี๋ยน

จำนวนเงินฝากขั้นต่ำ(แต่ละครั้ง)อย่างน้อยต้องมี (คือ) 5 หยวน (ขึ้นไป)

Five yuan is the minimum original deposit.

คำศัพท์

最低起      zuì dī qĭ     ขั้นต่ำอย่างน้อย

存款额      cún kuăn é        จำนวนเงินฝาก


你可随时以50美圆的起存额开立储蓄帐户。

nĭ kě suí shí yĭ 50 měiyuán de qĭ cún é kāi lì chŭ xù zhàng hù.

หนี เข่อ สุย สือ อี่ 50 เหม่ย เอวี๋ยน เตอ ฉี่ฉุน เอ๋อ คาย ลี่ ฉู่ซวี่ จ้างฮู้

คุณสามารถยึดเอาจำนวนเงินฝากขั้นต่ำอย่างน้อย 50 ดอลลาห์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้ตลอดเวลา

You can open a savings account at any time with an initial deposit of 50 dollars.

คำศัพท์

开立储蓄帐户    kāi lì chŭ xù zhàng hù เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์


甚至一元也可以起存。

shèn zhì yì yuán yě kěyĭ qĭcún.

เซิ่น จื้อ อี้ เอวี๋ยน เย่ เขอ อี๋ ฉี่ฉุน

แค่ 1 หยวน ก็สามารถฝากได้ค่ะ

Even one yuan is all right.这是你的存折,存取款时请带来。保管好存折,遗失请告诉我们。

zhè shì nĭ de cúnzhé , cún qŭ kuăn shí qĭng dài lái. băo guăn hăo cún zhé, yí shī qĭng gàosù wŏmen.

เจ้อ ซื่อ หนี่ เตอ ฉุน เจ๋อ ฉุน ฉวี ขว่าน สือ ฉิ่ง ต้าย หลาย เป๋า กว๋าน ฮ่าว ฉุน เจ๋อ อี๋ ซือ ฉิ่ง เก้าสู้ หว่อเมิน

นี้คือบัญชีเงินฝากของคุณค่ะ  ฝากถอนเงินทุกครั้งให้นำติดตัวมาด้วย เก็บรักษาบัญชีเงินฝากให้ดี หล่นหายกรุณาแจ้งทางเรา  

 Here is your pasbook. Please bring it back when you deposit or withdraw money any time you like. Keep it well and inform us whenever you lose it.

คำศัพท์

存折         cúnzhé              บัญชีเงินฝาก

存取款      cún qŭ kuăn      ฝากถอนเงินทุกครั้ง

保管         băo guăn           เก็บรักษา

遗失         yí shī                 หล่นหาย


我想开一个活期存款帐户。

wŏ xiăng kāi yí gè huóqī cún kuăn zhàng hù.

หวอ เสี่ยง คาย อี๋ เก้อ หัวชี ฉุน ขว่าน จ้าง ฮู้

ผมต้องการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน 1 เล่ม

I should like to open a current account.

คำศัพท์

活期存款帐户    huóqī cún kuăn zhàng hù    บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน

 

我需开个支票帐户,这样就能付帐。

wŏ xū kāi gè zhīpiào zhànghù, zhè yàng jiù néng fù zhàng.

หว่อ ซวี คาย เก้อ จือเพี้ยว จ้างฮู้ เจ้อ ย่าง จิ้ว เหนิง ฟู่ จ้าง

ผมต้องการเปิดบัญชีเช็ค (กระแสรายวัน) แบบนี้ก็สามารถชำระบัญชีได้

I need a checking account so that I can pay my bill.
คำศัพท์

支票帐户   zhīpiào zhànghù บัญชีเช็ค

付帐         fù zhàng    ชำระบัญชี


我们想知道如何开一个支票储蓄帐户。

wŏmen xiăng zhīdào rúhé kāi yí gè zhīpiào chŭ xù zhàng hù.

หว่อเมิน เสี่ยง จือเต้า หยู เหอ คาย อี๋เก้อ จือเพี้ยว ฉู่ ซวี่ จ้างฮู้

ผมอยากรู้ว่าเปิดบัญชีเช็คออมทรัพย์ ทำอย่างไร

 We'd like to know how we open a checking-savings account.


我在这里有一个支票存款帐户。

wŏ zài zhè lĭ yŏu yí gè zhīpiào cún kuăn zhàng hù.

หว่อ จ้าย เจ้อ หลี โหย่ว อี๋ เก้อ จือ เพี้ยว ฉุน ขว่าน จ้างฮู้

ผมมีบัญชีรับฝากเช็ค 1 เล่มที่นี้

I have a checking account here.

คำศัพท์

支票存款帐户    zhīpiào cúnkuăn zhànghù   บัญชีรับฝาก我想要开个定期存款帐户。

wŏ xiăng yào kāi gè dìng qī cún kuăn zhàng hù.

หวอ เสี่ยง เย้า คาย เก้อ ติ้งชี  ฉุน ขว่าน จ้าง ฮู้

ดิฉันต้องการเปิดบัญชีฝากประจำค่ะ

I think I'd like a deposit account.

คำศัพท์

定期存款帐户    dìngqī cúnkuăn zhànghù  บัญชีฝากประจำ


我能否在这儿开个活期存款帐户?

wŏ néng fóu zài zhèr kāi gè huó qī cún kuăn zhàng hù?

หว่อ เหนิง โฝว จ้าย เจ้อ คาย เก้อ หัว ชี ฉุน ขว่าน จ้าง ฮู้

ผมสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันที่นี้ได้หรือไม่ครับ

Can I open a current account here?

คำศัพท์

活期存款帐户    huóqī cúnkuăn zhànghù  บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน


我要开个储蓄帐户。

wŏ yào kāi yí gè chŭ xù zhàng hù.

หว่อ เย้า คาย อี๋ เก้อ ฉู่ ซวี่ จ้างฮู้

ดิฉันต้องการเปิดบัญชีออมทรัพย์ค่ะ

I want to open a deposit account with you.


请告诉我储蓄存款与支票存款的区别好吗?

qĭng gàosù wŏ chŭ xù cúnkuăn yŭ zhīpiào cúnkuăn de qū bié hăo ma ?

ฉิ่ง เก้า สู้ หวอ ฉู่ ซวี่ ฉุน ขวาน อวี่ จือ เพี้ยว ฉุนขว่าน เตอ ชวี เปี๋ย ฮ่าว มา

กรุณาบอกผมถึงข้อแตกต่างระหว่างการฝากออมทรัพย์กับการฝากเช็คได้มั้ยครับ

Could you tell me the difference between a savings account and a checking account?

คำศัพท์

区别         qū bié       ข้อแตกต่าง


请告诉我开个储蓄帐户需要什么手续。

qĭng gàosù wŏ kāi gè chŭ xù zhànghù xū yào shénme shŏu xù.

ฉิ่ง เก้าสู้ หว่อ คาย เก้อ ฉู่ ซวี่ จ้าง ฮู้ ซวี เย้า เสิน เมอ โสว ซวี่

กรุณาบอกผมครับว่าขั้นตอนในการเปิดบัญชีออมทรัพย์นั้นต้องการอะไรบ้าง

Please tell me the procedure for opening a savings account.

คำศัพท์

手续         shŏu xù     ขั้นตอน

 

100元作最低存款额够吗?

100 yuán zuò zuì dī cún kuăn é gòu ma?

อี้ ป่าย จั้ว จุ้ย ตี ฉุน ขว่าน เอ๋อ โก้ว มา

100 หยวนทำเป็นจำนวนเงินขั้นต่ำ พอมั้ย (จำนวนเงินขั้นต่ำ 100 หยวน เพียงพอมั้ย)

Will 100 yuan be enough for a minimum deposit?我想知道开个支票帐户200元存款是否够。

wŏ xiăng zhīdào kāi  gè zhīpiào zhàng hù 200 yuán cún kuăn shì fóu gòu.

หวอ เสี่ยง จือเต้า คาย เก้อ จือ เพี้ยว จ้างฮู้ 200 เอวี๋ยน ฉุน ขว่าน ซื่อ โฝว โก้ว

ผมอยากรู้ว่าเปิดบัญชีเช็ค ฝากเงินจำนวน 200 หยวนเพียงพอหรือไม่

 I'd like to know whether a 200 yuan deposit will be enough for opening a checking account.请告诉我如何经管这个帐户好吗?

qĭng gàosù wŏ rú hé jīng yíng zhè gè zhàng hù hăo ma?

ฉิ่ง เก้าสู้ หว่อ หยู เหอ จิง อิ๋ง เจ้อ เก้อ จ้าง ฮู้ ฮ่าว มา

กรุณาบอกผมว่าจะบริหารจัดการอย่างไรกับบัญชีนี้ดีครับ

Could you tell me how to operate this account?

คำศัพท์

经管         jīng yíng    บริหารจัดการ第一次储蓄有最低限额吗?

dì yī cì chŭ xù yŏu zuì dī xiàn é ma ?

ตี้ อี ชื่อ ฉู่ ซวี่ โหย่ว จุ้ย ตี เสี้ยน เอ๋อ มา

ออมทรัพย์ครั้งแรกมีจำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำมั้ย

Is there any minimum for the first deposit?

คำศัพท์

限额         xiàn é        จำกัดจำนวนเงิน


每个帐户要花多少钱?

Měi gè zhànghù yào huā duō shăo qián?

เหมย เก้อ จ้างฮู้ เย้า ฮวา ตัว ส่าว เฉียน

แต่ละบัญชีต้องใช้จ่ายเป็นจำนวนเงินเท่าไหร่

How much does each account cost?

               
中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
26 ประโยค ถามทาง article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article
教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
การแพทย์และการพยาบาล article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ต่อรองราคา article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (175780)
avatar
goman66

 สาระน่ารู้          

ผู้แสดงความคิดเห็น goman66 วันที่ตอบ 2018-01-05 22:20:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/