ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article

 

 

起飞前  qi fei qian ก่อนขึ้นเครื่อง

Before Take-Off1. 早上好,女士(先生)。欢迎登机!

zăo shàng hăo, nǚ shì (xiānshēng). huānyíng dēng jī!

จ่าวซ่าง ห่าว ,นวี่ ซื่อ (เซียนเซิง). ฮวานอิ๋ง เติงจี

     อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสุภาพสตรี/คุณผู้หญิง(สุภาพบุรุษ/คุณผู้ชาย) ยินดีต้อนรับสู่การขึ้นเครื่องค่ะ

Morning, madam(Sir). Welcome board!

คำศัพท์

 

登机      dēng jī       ขึ้นเครื่อง

 2. 请允许自我介绍。我叫___,本次航班的乘主任务长。

qĭng yúnxŭ zì wŏ jiàshào. wŏ jiào ___,běn cì háng bān de chéng zhŭ rèn wù zhăng.

ฉิ่ง อวิ๋น สวี่ จื้อ หว่อ เจี่ยเซ้า . หว่อ เจี้ยว--- เปิ่น ชื่อ หัง ปาน เตอะ เฉิง จู่ เหยิน อู้ จ่าง

ดิฉันขออนุญาตแนะนำตนเองค่ะ ดิฉัน---- หัวหน้าพนักงานต้อนรับในเที่ยวบินนี้

May I introduce myself, I’’m ___, the chief purser of this flight.

คำศัพท์

允许              yúnxŭ               ขออนุญาต

航班              háng bān           เที่ยวบิน

 

乘主任务长    chéng zhŭ rèn wù zhăng หัวหน้าพนักงานต้อนรับ

 3. 早上好,先生。欢迎登机。坐公务还是经济舱?

zăo shàng hăo ,xiānshēng .huānyíng dēngjī . zuò gōng wù hái shì jīng jì cāng?

จ่าวซ่าง ฮ่าว เซียนเซิง ฮวานอิ๋ง เติงจี จั้ว กงอู้ ไห ซื่อ จิง จี้ ชาง?

อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านสุภาพบุรุษ/คุณผู้ชาย ยินดีต้อนรับขึ้นสู่เครื่องบิน ที่นั้งชั้นธุรกิจหรือที่นั้งชั้นประหยัดค่ะ?

Morning, sir. Welcome aboard. Business class or economy?

คำศัพท์

公务舱          gōng wù cāng    ที่นั้งชั้นธุรกิจ

 

经济舱          jīng jì cāng         ที่นั้งชั้นประหยัด

 4. 请跟我来,您的座位在客舱中部。

qĭng gēn wŏ lái, nín de zuò wèi zài kè cāng zhōngbù.

ฉิ่ง เกิน หว่อ หลาย หนิน เตอ จั้ว เว่ย จ้าย เค่อ ชาง จง ปู้

กรุณาตามดิฉันมาค่ะ ที่นั้งของท่านอยู่ตรงที่นั้งผู้โดยสารแถวกลาง(ลำเครื่อง)

Follow me, please. Your seat is in the middle of the cabin.
คำศัพท์

 

客舱中部       kè cāng zhōngbù        ที่นั้งผู้โดยสารแถวกลาง(ลำเครื่อง)

 

 


5. 是左边靠走廊座位------这是您的座位。

shì zuŏ biān kào zŏu láng zuò wèi –zhè shì nín de zuò wèi.

ซื่อ จั่ว เปียน เข้า โจ่ว หลัง จั้ว เว่ย—เจ้อ ซื่อ หนิน เตอ จั้ว เว่ย

ที่นั้งอยู่ทางด้านซ้ายติดริมทางเดิน--นี้คือที่นั้งของท่านค่ะ

An aisle seat on the left side ------ Here you are, sir.

คำศัพท์

 

走廊      zŏu láng    ริมทางเดิน

 

 

6. 恐怕您坐错位子了,20C正好在那边走廊的后二排。

kŏng pà nín zuò cuò wèi zi le ,20C zhèng hăo zài nà biān zŏu láng de hòu èr pái.

ข่ง ผ้า หนิน จั้ว ชั่ว เว่ย จึ เลอ 20ซี เจิ้งห่าว จ้าย น่าเปียน โจ่ว หลัง เตอ โฮ่ว เอ้อร์ ผาย

เกรงว่าท่านจะนั้งผิดที่เสียแล้วค่ะ ที่นั้ง20ซี พอดีอยู่หลังแถวที่ 2 ริมทางเดินตรงนั้นค่ะ

I’m afraid you are in the wrong seat. 20C is just two rows behind on the other aisle.7. 请稍等一下,我查查看。

qĭng shăo děng yí xià, wŏ chá chá kàn.

ฉิ่ง ซาว เติ่ง อี๋ เซี่ย หว่อ ฉา ฉา คั่น

กรุณารอสักครู่ ดิฉันขอตรวจสอบดู

Excuse me for a second, I’ll check.8. 飞机马上要起飞了,请不要在客舱内走动。

fēijī mă shàng yào qĭ fēi le. qĭng bú yào zài kè cāng nèi zŏu dòng.

เฟยจี หม่า ซ่าง เย่า ฉี่ เฟย เลอ ฉิ่ง ปู๋ เย้า จ้าย เค่อ ชาง เน่ย โจ่ว ต้ง

ขณะนี้เครื่องบินจะออกบินแล้ว กรุณาอย่าเดินไปมาบนห้องโดยสาร(กรุณาอย่าลุกจากที่นั้ง)

The plane is about to take off. Please don’’t walk about in the cabin.

คำศัพท์

 

客舱      kè cāng     ห้องโดยสาร

 9. 香港的天气不太好,飞机延误了。

xiānggăng de tiān qì bú tài hăo, fēijī dān wù le.

เซียงกั่ง เตอ เทียน ชี่ ปู๋ ไท้ ฮ่าว ,เฟย จี ตานอู้ เลอ

สภาพอากาศที่ฮ่องกงไม่ดี เครื่องบินล่าช้าเสียแล้ว

The weather in Hongkong is not so good. It has been delayed.

 คำศัพท์

 

飞机延误       fēijī dān wù        เครื่องบินล่าช้า

 10.
中国国际航空公司CA937航班,上午7:30起飞。

 Zhōngguó guójì hángkōng gōngsī CA937 háng bān, shàngwŭ 7:30 qĭ fēi.

จงกั๋ว กั๋ว จี้ หังคง กงซือ CA937 หังปาน ซ่างอู่ 7.30 ฉี่เฟย

 เที่ยวบิน CA937 สายการบินนานาชาติประเทศจีน เครื่องขึ้นช่วงเช้าเวลา 7.30

Air China Flight CA937 leaves at 0730 in the morning.

คำศัพท์

中国国际航空公司   zhōngguó guójì hángkōng gōngsī       

สายการบินนานาชาติประเทศจีน

起飞      qĭ fēi         เครื่องขึ้น11.  CA926
航班17:40离开东京直飞回北京。

  CA926 háng bān 17:40 lí kāi Dōngjĭng zhí fēi huí Běijīng.

  CA926 หังปาน 17.40 หลี คาย ตงจิ่ง จื๋อ เฟย หุย เป่ยจิง

  เที่ยวบิน CA926 เวลา17.40นาฬิกา เดินทางออกจากโตเกียวบินตรงกลับสู่ปักกิ่ง

  Flight No. 926, leaving Tokyo at 1740, flies nonstop back to Beijing.

คำศัพท์

东京      dōngjĭng    โตเกียว

北京      Běijīng       ปักกิ่ง

 

直飞      zhí fēi        บินตรง    

 

 

  

12. 您是坐经济舱,对吗?

  nín shì zuò jīng jì cāng, duì ma?

  หนิน ซื่อ จั้ว จิงจี้ ชาง ตุ้ย มา?

  คุณนั้งที่นั่งชั้นประหยัด ใช่ไหมค่ะ

You’re flying economy class. Is that right?

 

紧急情况  jĭnjí qíngkuàng สถานการณ์คับขัน
Emergency Situation


1. 马上系好安全带。由于飞机发动机出现故障,将做紧急迫降。

măshàng xì hăo ān quán dài.yóu yú fēijī fā dòng jī chūxiàn gùzhàng, jiāng zuò jĭn jí pò jiàng.

หม่า ซ่าง ซี่ ห่าว อัน เฉวียน ต้าย โหยวอวี๋ เฟย จี ฟา ต้ง จี ชู เสี้ยน กู้จ้าง เจียง จั้ว จิ่นจี๋ โพ่ เจี้ยง

ขณะนี้กรุณารัดเข็มขัดนิรภัย เนื่องจากเครื่องยนต์(ของเครื่องบิน)เกิดขัดข้อง จะต้องนำเครื่องลงโดยด่วน

Fasten your seat belts immediately. The plane will make an emergency landing because of the sudden breakdown of an engine.

คำศัพท์

安全带          ān quán dài       เข็มขัดนิรภัย

发动机          fā dòng jī           เครื่องยนต์/เครื่องมอเตอร์

出现故障       chūxiàn gùzhàng        เกิดขัดข้อง

 

将做紧急迫降jiāng zuò jĭn jí pò jiàng นำเครื่องลงโดยด่วน

 2. 不要惊慌。

bú yào jīng huáng.

ปู๋ เย่า จิง ฮว๋าง

อย่าตื่นตระหนก

Don’’t panic!

คำศัพท์

 

惊慌      jīng huáng ตื่นตระหนก

 3. 我们的机长完全有信心安全着陆。我们所有的机组人员在这方面都受过良好的训练,请听从我们的指挥。

wŏmen de jīzhăng wán quán yŏu xìn xīn ān quán zhuó lù .wŏmen suŏyŏu de jī zhŭ rén yuán zài zhè fāng miàn dōu shòu guò liáng hăo de xún liàn ,qĭng tīng cóng wŏmen de zhĭ huī.

หว่อเมิน เตอ จี จ่าง หวาน เฉวียน โหย่ว สิ้นซิน อันเฉวียน จั๋วลู่ หว่อเมิน สัวโหย่ว เตอ จี จู่ เหยิน เอวี๋ยน จ้าย เจ้อ ฟาง เมี่ยน โตว โซ่ว กั้ว เหลียงห่าว เตอ สวิน เลี่ยน , ฉิ่ง ทิง ฉง หว่อเมิน เตอ จื่อ ฮุย

กัปตันเรามีความมั่นใจอย่างมาก ว่าจะสามารถนำเครื่องลงจอดอย่างปลอดภัย ตรงจุดนี้พนักงานลูกเรือทุกคนล้วนผ่านการฝึกมาอย่างดี กรุณาฟังคำสั่งจากพวกเรา

Our captain has confidence to land safely. All the crew members of this flight are well trained for this kind of situation. So please obey instructions from us.

คำศัพท์

机长              jīzhăng      กัปตัน

着陆              zhuó lù      (เครื่องบิน)ลงสู่พื้นดิน /ลงจอด

机组人员       jī zhŭ rén yuán   พนักงานลูกเรือ

 

指挥              zhĭ huī       คำสั่ง / คำบัญชาการ

 4. 从座椅下拿出救生衣,穿上它!

cóng zuò qí xià ná chū jiù shēng yī ,chuān shàng tā!

ฉง จั้ว ฉี เซี่ยะ หนา ชู จิ้ว เซิง อี, ชวน ซ่าง ทา

กรุณาหยิบเสื้อชูชีพออกมาจากใต้ที่นั่ง แล้วสวมมัน

Take out the life vest under your seat and put it on!

คำศัพท์

 

救生衣          jiù shēng yī                เสื้อชูชีพ

 5. 请不要在客舱内将救生衣充气!一离开飞机立即拉下小红头充气。

qĭng bú yào zài kè cāng nèi jiāng jiù shēng yī chōng qì! yì lí kāi fēi jī lì jí lā xià xiăo hóng tóu chōng qì.

ฉิ่ง ปู๋ เย่า จ้าย เค่อ ชาง เน่ย เจียง จิ้ว เซิง อี ชง ชี่! อี้ หลี คาย เฟย จี ลี่จี๋ ลา เซี่ยะ เสี่ยว หง โถว ชงชี่

กรุณาอย่านำเสื้อชูชีพมาเป่าลมในห้องโดยสาร  ทันทีที่ออกจากเครื่องบิน ให้ดึงสายออกเพื่อให้เกิดแสงไฟ(บนบ่าทั้งสองข้าง)เสื้อจะพองลมอัตโนมัติ(บนเสื้อชูชีพจะมีสายอยู่ 2เส้น เมื่อดึงแล้วแส่งไฟที่อยู่บนเสื้อชูชีพจะสว่างขึ้นเสื้อชูชีพจะพองลมโดยอัตโนมัติ)

 Don’’t inflate the life vest in the cabin and as soon as you leave the aircraft, inflate it by pulling down the red tab.

คำศัพท์

 

充气              chōng qì    เป่าลม

 6. 戴上氧气面罩!

dài shàng yăng qì miàn zhào!

ต้าย ซ่าง หย่าง ชี่ เมี่ยน เจ้า

ใส่หน้ากากอ็อกซิเจน

Put the mask over your face!

คำศัพท์

 

氧气面罩       yăng qì miàn zhào      หน้ากากอ็อกซิเจน

 7. 把你的头弯下来放在两膝之间!

bă nĭ de tóu wān xià lái fàng zài liang3 xī zhī jiān !

ป๋า หนี่ เตอ โถว วาน เซี่ยะ หลาย ฟ่าง จ้าย เหลี่ยง ซี จือ เจียน

ก้มศรีษะของท่านลงมาระหว่างเข่าทั้ง 2 ข้าง

Bend your head between your knees!

คำศัพท์

 

         xī      เข่า

 8. 弯下身来,抓住脚踝。

wān xià shēn lái , zhuā zhù jiăo huái.

วาน เซี่ยะ เซิน หลาย ,จวา จู้ เจี่ยว ฮว๋าย

โน้มตัวลงมา จับที่ข้อเท้า

Bend down and grab your ankles.

คำศัพท์

 

脚踝      jiăo huái    ข้อเท้า

 9. 拿灭火器来!

ná miè huŏ qì lái!

หนา เมี่ย หั่ว ชี่ หลาย

หยิบเครื่องดับเพลิงมา

Get the extinguisher.

คำศัพท์

 

灭火器          miè huŏ qì         เครื่องดับเพลิง 

 

    

10. 解开安全带,别拿行李,朝这边走!

  jiě kāi ān quán dài, bié ná xíng lĭ,cháo zhè biān zŏu!

 เจี่ย คาย อัน เฉวียน ต้าย ,เปี๋ย หนา สิง หลี่ ,เฉา เจ้อ เปียน โจ่ว

ถอดเข็มขัดนิรภัยออกแล้ว อย่าหยิบสัมภาระ ให้เดินมุ่งหน้าไปทางด้านนี้

Open seat belts. Leave everything behind and come this way!

คำศัพท์

 

行李      xíng lĭ        สัมภาระ

 11. 本架飞机有八个安全门,请找到离你最近的那个门。

 běn jià fēijī yŏu bā gè ān quán mén,qĭng zhăo dào lí nĭ zuì jìn de nà gè mén.

 เปิ่น เจี้ยะ เฟย จี โหย่ว ปา เก้อ อัน เฉวียน เหมิน ,ฉิง เจ่า เต้า หลี หนี่ จุ้ย จิ้น เตอ น่า เก้อ เหมิน

 เครื่องบินของทางเรามีประตูทางออกฉุกเฉินอยู่แปดแห่ง กรุณาหาประตูบานที่อยู่ใกล้ตัวท่านที่สุด

 This plane has eight emergency exits. Please locate the exit nearest to you.

คำศัพท์

安全门          ān quán mén     ประตูทางออกฉุกเฉิน


12.  跳滑下来!

  tiào huá xià lái!

 เที่ยว ฮว๋า เซี่ยะ หลาย

  กระโดดสไลด์ลงมาเลย

       Jump and slide down!

       

 
中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
26 ประโยค ถามทาง article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
ธนาคาร article
教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
การแพทย์และการพยาบาล article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ต่อรองราคา article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (174982)
avatar
ลั่นทม

 สาระน่ารู้  แนวทาง        

ผู้แสดงความคิดเห็น ลั่นทม วันที่ตอบ 2017-09-08 22:49:19[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/