ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


面试常问问题: คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน article

คำถามภาษาจีนที่พบบ่อยในการสัมภาษณ์งาน

面试常问问题

 

·    我们为什么要雇请你呢?

wŏmen wèi shénme yào gù qĭng ni ne?

หว่อ เมิน เว่ย เสินเมอ เย้า กู้ ฉิง หนี่ เตอ

เพราะเหตุใดพวกเราถึงต้องว่าจ้างคุณเข้าทำงาน

คำศัพท์

雇请         gù qĭng     ว่าจ้าง

 

·    你认为自己的弱点是什么?

nĭ rèn wéi zìjĭ de ruò diăn shì shénme?

หนี่ เยิ่น เหวย จื้อจี่ เตอ ยั่ว เตี่ยน ซื่อ เสินเมอ

คุณคิดว่าจุดอ่อนของตัวเองคืออะไร

คำศัพท์

弱点         ruò diăn    จุดอ่อน

 

·    你最喜欢的大学课程是什么?为什么?

nĭ zuì xĭhuān de dà xué kè chéng shì shénme? wèi shénme?

หนี่ จุ้ย สี่ฮวาน เตอ ต้าเสวีย เค่อเฉิง ซื่อ เสินเมอ  เว่ย เสินเมอ

วิชาเรียนในมหาวิทยาลัยที่คุณชอบที่สุดคือวิชาอะไร เพราะอะไร

คำศัพท์

大学课程           dà xué kè chéng         วิชาเรียนในมหาวิทยาลัย

 

·    你最不喜欢的大学课程是什么?为什么?

nĭ zuì bù xĭhuān de dàxuè kèchéng shì shénme?wèi shénme?

หนี่ จุ้ย ปู้ สี่ฮวาน เตอ ต้าเสวีย เค่อเฉิง ซื่อ เสินเมอ เว่ย เสินเมอ

วิชาเรียนในมหาวิทยาลัยที่คุณไม่ชอบที่สุดคือวิชาอะไร เพราะอะไร

 

·    你在大学期间最喜欢的老师是谁?为什么?

nĭ zài dàxué qījiān zuì xĭhuān de lăo shī shì shéi? wèi shénme?

หนี่ จ้าย ต้าเสวีย ชีเจียน จุ้ย สี่ ฮวาน เตอ เหล่าซือ ซื่อ เสย เว่ย เสินเมอ

ในระหว่างที่อยู่ในมหาวิทยาลัยอาจารย์ที่คุณชอบที่สุดคือใคร เพราะอะไร

 

·    为什么你想到这里来工作?

wèi shénme nĭ xiăng dào zhè lĭ lái gōngzuò?

เว่ย เสินเมอ หนี เสี่ยง เต้า เจ้อ หลี่ หลาย กงจั้ว

เพราะอะไรคุณถึงอยากจะมาทำงานที่นี้

 

·    你对加班有什么看法?

nĭ duì jiā bān yŏu shénme kàn fă?

หนี่ ตุ้ย เจีย ปาน โหย่ว เสิน เมอ คั่นฝ่า

คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการทำงานล่วงเวลา(โอที)

คำศัพท์

加班         jiā bān       ทำงานล่วงเวลา(โอที)

 

·    你对我公司有什么认识?

nĭ duì wŏ gōngsī yŏu shénme rènshi?

หนี่ ตุ้ย หว่อ กงซือ โหย่ว เสินเมอ เยิ่นซึ

คุณรู้จักอะไรในบริษัทเราบ้าง

 

·    你是怎么知道我们招聘这个职位的呢?

nĭ shì zěnme zhīdào wŏmen zhāo pìn zhè gè zhíwèi de ne?

หนี่ ซื่อ เจิ่นเมอ จือเต้า หว่อเมิน จาว พิ่น เจ้อ เก้อ จื๋อ เว่ย เตอเนอ

คุณทราบประกาศรับสมัครงานตำแหน่งนี้ได้อย่างไรค่ะ

คำศัพท์

招聘         zhāo pìn    ประกาศรับสมัครงาน

职位         zhíwèi        ตำแหน่ง

 

·    除了工资,还有什么福利最吸引你?

chú le gōngzī, háiyŏu shénme fú lì zuì xī yĭn nĭ?

ฉู เลอ กงจือ หาย โหย่ว เสินเมอ ฝู ลี่ จุ้ย ซี อิ๋น หนี่

นอกจากเงินเดือนแล้ว ยังมีสวัสดิการอะไรที่ดึงดูดคุณมากที่สุด

คำศัพท์

工资         gōngzī       เงินเดือน

福利         fú lì           สวัสดิการ

吸引         xī yĭn         ดึงดูด

 

·    你参加过什么业余活动?

nĭ cānjiā guò shénme yè yú huódòng?

หนี่ ชานเจีย กั้ว เสินเมอ เย่ อวี๋ หัวต้ง

คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมนอกเวลาอะไรบ้าง (กิจกรรมที่ทำร่วมกันกับพนักงานในบริษัทนอกเวลางาน)

คำศัพท์

业余活动           yè yú huódòng   กิจกรรมนอกเวลา

 

·    你参加过义务活动吗?

nĭ cānjiā guò yì wù huó dòng ma?

หนี่ ชานเจีย กั้ว อี้ อู้ หัวต้ง มา

คุณเคยเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการกุศลหรือไม่

 คำศัพท์

义务活动   yì wù huó dòng  กิจกรรมเพื่อการกุศล

 

·    你心目中的英雄是谁?

nĭ xīn mù zhōng de yīng xióng shì shuí ?

หนี่ ซิน มู่ จง เตอ อิงสง ซื่อ สุย

ฮีโร่ในใจ(ในความคิด)คุณคือใคร

คำศัพท์

心目中      xīn mù zhōng     ฮีโร่ในใจ(ในความคิด)

英雄         yīng xióng          ฮีโร่

 

·    你有什么问题吗?

nĭ yŏu shénme wèn tí ma?

หนี โหย่ว เสินเมอ เวิ่น ถี มา

คุณมีคำถามอะไรมั้ย

 

·    你过去的上级是个什么样的人?

nĭ guò qù de shàng jí shì gè shénme yàng de rén?

หนี่ กั้ว ชวี่ เตอ ซ่าง จี๋ ซื่อ เก้อ เสินเมอ ย่าง เตอ เหยิน

ผู้บังคับบัญชาคนเก่าของคุณเป็นคนยังงัย

คำศัพท์

上级         shàng jí     ผู้บังคับบัญชา

 

·    你为什么还没找到合适的职位呢?

nĭ wèi shénme hái méi zhăo dào hé shì de zhì wèi ne ?

หนี่ เว่ย เสินเมอ หาย เหมย จ่าวเต้า เหอซื่อ เตอ จื้อ เว่ย เนอ

เพราะอะไรคุณถึงยังหาตำแหน่งงานที่เหมาะสมไม่ได้หล่ะ

 

·    你最近看过的电影,或者小说是什么?

nĭ zuìjìn kàn guò de diànyĭng, huòzhe xiăoshuō shì shénme?

หนี่ จุ้ยจิ้น คั่น กั้ว เตอ เตี้ยน อิ่ง ฮั่ว เจอะ เสี่ยวซัว ซื่อ เสินเมอ

ภาพยนตร์หรือนวนิยายที่คุณดูล่าสุดคืออะไร

 

·    你的业余爱好是什么?

nĭ de yè yú ài hào shì shénme?

หนี่ เตอ เย่ อวี๋ อ้าย ห้าว ซื่อ เสินเมอ

งานอดิเรกในยามว่างของคุณคืออะไร

คำศัพท์

业余爱好   yè yú ài hào       งานอดิเรกในยามว่าง

 

·    你现在能把过去做过的工作做得更好吗?

nĭ xiànzài néng bă guò qù zuò guò de gōng zuò zuò de gèng hăo ma?

หนี่ เสี้ยนจ้าย เหนิง ป่า กั้ว ชวี่ จั้ว กั้ว เตอ กง จั้ว จั้ว เตอ เกิ้ง ฮ่าว มา

ปัจจุบันนี้คุณสามารถนำงานที่เคยทำมาแล้ว ทำให้ดียิ่งขึ้นได้หรือไม่ 

 

·    我可以跟你的前任上司联系求证一下吗?

wŏ kěyĭ gēn nĭ de qián rèn shàng sī liánxì qiú zhèng yí xià ma?

หว่อ เขอ อี่ เกิน หนี่ เตอ เฉียน เยิ่น ซ่าง ซือ เหลียน ซี่ ฉิว เจิ้ง อี๋ เซี่ยะ มา

ผมสามารถติดต่อกับอดีตผู้บังคับบัญชาของคุณเพื่อขอรับการยืนยันสักหน่อยได้หรือไม่

คำศัพท์

求证         qiú zhèng  ขอรับการยืนยัน

 

·    有过创业吗?

yŏu guò chuàng yè ma ?

โหย่ว กั้ว ช่วงเย่ มา

เคยผ่านช่วงบุกเบิกกิจการมาหรือไม่

คำศัพท์

创业         chuàng yè         บุกเบิกกิจการ

 

·    把这张桌子或我手中的钢笔推销给我?

bă zhè zhāng zhuōzi huò wŏ shŏu zhōng de gāng bĭ tuī xiāo gěi wŏ?

ป่า เจ้อ จาง จัว จึ ฮั่ว หว่อ โส่ว จง เตอ กัง ปี่ ทุย เซียว เก๋ย หว่อ

(ลอง)เอาโต๊ะตัวนี้ หรือปากกาในมือผมเสนอขายให้ผม

คำศัพท์

推销         tuī xiāo      เสนอขาย

 

·    为何想辞去先前的工作?

wèi hé xiăng chí qù xiān qián de gōngzuò?

เว่ย เหอ เสี่ยง ฉือ ชวี่ เซียน เฉียน เตอ กง จั้ว

เหตุใดจึงอยากลาออกจากที่ทำงานเก่า

 

·    在以前的公司都从事什么样的工作?

zài yĭqián de gōngsī dōu cóng shì shénme yàng de gōng zuò?

จ้าย อี่ เฉียน เตอ กงซือ โตว ฉง ซื่อ เสินเมอ ย่าง เตอ กง จั้ว

ที่บริษัทก่อนหน้านี้ลักษณะงานเป็นอย่างไร

 

·    请告知工作上成功与失败的地方?

qĭng gào zhī gōngzuò shàng chéng gōng yú shī bài de dìfāng?

ฉิ่ง เก้า จือ กง จั้ว ซ่าง เฉิง กง อวี๋ ซือ ป้าย เตอ ตี้ฟาง

กรุณาพูดถึงจุดที่ประสบความสำเร็จกับจุดที่ล้มเหลวในการทำงาน

 

·    你认为这份工作最重要的是什么?

nĭ rènwéi zhè fèn gōng zuò zuì zhòngyào de shì shénme?

หนี่ เยิ่นเหวย เจ้อ เฟิ่น กง จั้ว จุ้ย จ้ง เย้า เตอ ซื่อ เสินเมอ

คุณคิดว่างานชิ้นนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออะไร

 

·    你认为这个业界的现状怎样?

nĭ rènwéi zhè gè yè jiè de xiànzhuàng zěnyàng?

หนี่ เยิ่น เหวย เจ้อ เก้อ เย่ เจี้ย เตอ เสี้ยน จ้วง เจิ่น ย่าง

คุณคิดว่าสภาพการณ์ของอาชีพ(กิจการ)นี้ในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คำศัพท์

业界         yè jiè         อาชีพ(กิจการ)

 

·    如果进入公司的话,想做什么样的工作?

rú guŏ jìnrù gōngsī de huà, xiăng zuò shénme yàng de gōngzuò?

หยู กั่ว จิ้น ยู้ กงซือ เตอ ฮว้า เสี่ยง จั้ว เสิน เมอ ย่าง เตอ กงจั้ว

หากเข้ามาทำงานในบริษัท, อยากจะทำงานแบบไหน

 

·   为何转换职业的次数这么多?

wèi hé zhuăn huàn zhí yè de cì shù zhème duō?

เว่ย เหอ จ่วน ฮว้าน จื๋อ เย่ เตอ ชื่อ สู้ เจ้อเมอ ตัว

ทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยครั้งจัง

คำศัพท์

转换职业           zhuăn huàn zhí yè      เปลี่ยนงาน

 

·    请告知你的工作观?

qĭng gàozhī ni de gōng zuò guān?

ฉิ่ง เก้า จือ หนี่ เตอ กงจั้ว กวาน

กรุณาบอกให้ทราบถึงมุมมองการทำงานของคุณ

คำศัพท์

工作观      gōng zuò guān   มุมมองการทำงาน

 

·    你的优点是什么?

nĭ de yōu diăn shì shénme?

หนี่ เตอ โยว เตี่ยน ซื่อ เสินเมอ

จุดเด่นของคุณคืออะไร

คำศัพท์

优点         yōu diăn    จุดเด่น

 

·    放假的时候,做什么消遣?

fàng jià de shí hòu ,zuò shénme xiāoqiăn?

ฟ่าง เจี้ย เตอ สือ โฮ่ว จั้ว เสินเมอ เซียว เชี่ยน

ขณะที่อยู่ในช่วงวันหยุด คุณฆ่าเวลาโดยการทำอะไร

คำศัพท์

消遣         xiāoqiăn     ฆ่าเวลา (โดยการผ่อนคลาย)

 

·    之前的薪水有多少?

zhīqián de xīn shuĭ yŏu duōshăo?

จือ เฉียน เตอ ซิน สุย โหย่ว ตัว ส่าว

เงินเดือนก่อนหน้านี้ได้เท่าไหร่

คำศัพท์

薪水         xīn shuĭ     เงินเดือน

 

·    希望待遇多少?你最低的薪金要求是多少?

xīwàng dàiyù duōshăo? nĭ zuì dī de xīnjīn yāoqiú shì duō shăo?

ซีว่าง ต้าย อวี้ ตัว ส่าว หนี่ จุ้ย ตี เตอ ซินจิน เยา ฉิว ซื่อ ตัว ส่าว

หวังที่จะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่ เงินเดือนขั้นต่ำที่คุณต้องการอยู่ที่เท่าไหร่

คำศัพท์

待遇         dàiyù        ค่าตอบแทน

薪金         xīnjīn         เงินเดือน

 

·    对自己工作的评价如何?

duì zìjĭ gōngzuò de píngjià rúhé? 

ตุ้ย จื้อจี่ กง จั้ว เตอ ผิงเจี้ย หยู เหอ

ประเมินการทำงานของตนเองอย่างไร 

คำศัพท์

评价         píngjià       ประเมิน

 

·    何时可以到职?

hé shí kěyĭ dàozhí?

เหอ สือ เขออี่ เต้า จื๋อ

สามารถเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เมื่อไหร่ / พร้อมเข้าทำงานเมื่อไหร่

คำศัพท์

到职         dàozhí       เข้าทำงาน/เข้ามาปฏิบัติหน้าที่

 

·    为什么选择来公司应征?

wèi shénme xuănzé lái gōng sī yìng zhēng?

เว่ย เสินเมอ เสวี่ยน เจ๋อ หลาย กง ซือ อิ้ง เจิง

เพราะอะไรถึงเลือกมาบริษัทสมัครงาน/ทำไมถึงเลือกมาสมัครงานกับบริษัทเรา

คำศัพท์

应征         yìng zhēng         สมัครงาน

 

·    除了本公司外,还应征了哪些公司?

chú le běn gōng sī wài, hái yìngzhēng le nă xiē gōngsī?

ฉู เลอ เปิ่น กงซือ ไหว้ หาย อิ้งเจิง เลอ หน่า เซีย กงซือ

นอกจากบริษัทเราแล้ว ยังมีสมัครงานไว้กับบริษัทอื่นอีกหรือไม่

 

·    担任过什么领导职务?

dān rèn guò shénme lĭng dăo zhíwù?

ตาน เหยิน กั้ว เสินเมอ หลิงเต่า จื๋อ อู้

เคยผ่านการรับตำแหน่งผู้นำอะไรครับ

คำศัพท์

担任         dān rèn     รับ(ตำแหน่ง)

领导职务   lĭng dăo zhíwù    ตำแหน่งผู้นำ

 

·    怎样管理下级?

zěnyàng guănlĭ xià jí?

เจิ่นย่าง กว๋านหลี่ เซี่ยะ จี๋

บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างไร

คำศัพท์

下级         xià jí          ผู้ใต้บังคับบัญชา

 

·    怎样与同事协作?

zěn yàng yú tóng shì xié zuò?

เจิ่นย่าง อวี๋ ถง ซื่อ เสีย จั้ว

ร่วมงานกับเพื่อนร่วมงานอย่างไร

คำศัพท์

协作         xié zuò      ร่วมงาน

 

·    影响你工作的主要因素是什么? 

yíngxiăng nĭ gōngzuò de zhŭyào yīn sù shì shénme? 

อิ๋งเสียง หนี เตอ กงจั้ว เตอ จู่ เย้า อิน สู้ ซื่อ เสินเมอ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณคืออะไร

คำศัพท์

因素         yīn sù        ปัจจัย

 

·    过去的工作经历如何?

guò qù de gōngzuò jīnglì rúhé?

กั้ว ชวี่ เตอ กงจั้ว จิง ลี่ หยู เหอ

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

 

·    从现在开始算,未来的五年,你想自己成为什么样子?

cóng xiànzài kāishĭ suàn. wèi lái de wŭ nián ,nĭ xiăng zìjĭ chéngwéi shénme yàngzi?

ฉง เสี้ยน จ้าย คาย สื่อ ซ่วน เว่ย หลาย เตอ อู่ เหนียน หนี เสี่ยง จื้อจี่ เฉิงเหวย เสินเมอ ย่าง จึ

เริ่มนับตั้งแต่ตอนนี้ อีก5ปีข้างหน้า คุณคิดว่าตนเองจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นแบบไหน

 

·    喜欢这份工作的哪一点?

xĭ huān zhè fèn gōngzuò de nă yì diăn?

สี ฮวาน เจ้อ เฟิ่น กง จั้ว เตอ หน่า อี้ เตี่ยน

ชอบตรงจุดไหนของงานนี้

 

·    家庭中的情况如何?

jiā tíng zhōng de qíng kuàng rú hé?

เจีย ถิง จง เตอ ฉิง คว้าง หยู เหอ

(สภาพ) ครอบครัวเป็นอย่างไร

 

·    你工作中曾受到哪些挫折? 

nĭ gōngzuò zhōng céng shòu dào nă xiē cuòzhé?

หนี่ กงจั้ว จง เฉิง โซ่ว เต้า หน่า เซีย ชั่ว เจ๋อ

ในการทำงานของคุณเคยประสบความล้มเหลวอะไรบ้าง

คำศัพท์

挫折      cuòzhé      ล้มเหลว

  

·    你参加过大学哪些实践活动?

nĭ cān jiā guò gāo xiào nă xiē shíjiàn huó dòng?

หนี่ ชาน เจีย กั้ว เกา เสี้ยว หน่า เซีย สือเจี้ยน หัว ต้ง

คุณเคยเข้าร่วม(ปฏิบัติ)กิจกรรมอะไรบ้างในมหาวิทยาลัย

คำศัพท์

   实践活动                shíjiàn huó dòng         ปฏิบัติกิจกรรม

 

·    你的自学能力怎样?

nĭ de zì xué néng lì zěnyàng?

หนี่ เตอ จื้อ เสวีย เหนิงลี่ เจิ่นย่าง

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของคุณเป็นอย่างไร

 

·    你喜欢读哪一类课外读物?为什么? 

nĭ xĭ huān dú nă yí lèi kèwài dú wù?wèi shénme?

หนี สี่ ฮวาน ตู๋ หน่า อี๋ เล่ย เต่อ ไหว้ ตู๋ อู้ เว่ย เสินเมอ

คุณชอบอ่านหนังสืออ่านนอกเวลาประเภทไหน

คำศัพท์

   课外读物                kèwài dú wù      หนังสืออ่านนอกเวลา

 

·    工作上受过哪些专业培训?效果如何?

gōng zuò shàng shòu guò năxiē zhuānyè péi xùn?xiàoguŏ rú hé?

กงจั้ว ซ่าง โซ่ว กั้ว หน่าเซีย จวนเย่ เผย ซวิ้น เสี้ยว กั่ว หยู เหอ

ในการทำงานเคยได้รับการอบรมเฉพาะทางอะไรบ้าง ผลที่ได้เป็นอย่างไร

คำศัพท์

   专业培训                zhuānyè péi xùn    อบรมเฉพาะทาง

 

·    说一下你的学习态度?

shuō yíxià nĭ de xuéxí tàidù?

ซัว อี๋ เซี่ยะ หนี่ เตอ เสวีย สี ไท้ตู้

พูดถึงพฤติกรรมการเรียนของคุณสักหน่อย

 

·    你怎样处理在工作中遇到的困难?

nĭ zěnyàng chúlĭ zài gōngzuò zhōng yù dào de kùn nán?

หนี เจิ่น ย่าง ฉูหลี่ จ้าย กงจั้ว จง อวี้ เต้า เตอ คุ่นหนาน

คุณจัดการอย่างไรเมื่อพบเจออุปสรรคในการทำงาน

 

·    你最愉快的经历和最不愉快的经历是什么?

nĭ zuì yú kuài de jīnglì hé zuì bù yúkuài de jīnglì shì shénme?

หนี่ จุ้ย อวี๋ ไคว้ เตอ จิงลี่ เหอ จุ้ย ปู้ อวี๋ ไคว้ เตอ จิงลี่ ซื่อ เสินเมอ

สิ่งที่มีความสุขที่สุดและไม่มีความสุขที่สุดของคุณที่ผ่านมาคืออะไร

 

·    你是否有信心做好今后的工作,为什么?

nĭ shì fŏu yŏu xìnxīn zuò hăo jīn hòu de gōngzuò, wèi shénme?

หนี่ ซื่อ โฝว โหย่ว สิ้น ซิน จั้ว ฮ่าว จิน โฮ่ว เตอ กง จั้ว เว่ย เสินเมอ

คุณมั่นใจหรือไม่ว่าจะทำงานให้ดีหลังจากนี้ต่อไป  เพราะอะไร  

 

·    你认为本公司与其它公司有何不同?

nĭ rènwéi běn gōngsī yú qí tā gōngsī yŏu hé bùtóng?

หนี่ เยิ่น เหวย เปิ่น กงซือ อวี๋ ฉี ทา กงซือ โหย่ว เหอ ปู้ถง

คุณคิดว่าบริษัทเรามีอะไรที่แตกต่างจากบริษัทอื่นบ้าง

 

·    你认为自己最适合什么样的工作?

nĭ rèn wéi zìjĭ zuì shì hé shénme yàng de gōngzuò?

หนี่ เยิ่น เหวย จื้อ จี่ จุ้ย ซื่อ เหอ เสินเมอ ย่าง เตอ กงจั้ว

คุณคิดว่าตนเองเหมาะสมกับงานลักษณะ(แบบ)ไหนที่สุด

 

·    你认为你最擅长什么?

nĭ rèn wéi nĭ zuì shàncháng  shénme?

หนี่ เยิ่น เหวย หนี่ จุ้ย ซ่าน ฉาง เสินเมอ

คุณคิดว่าคุณถนัดอะไรมากที่สุด

คำศัพท์

    擅长     shàncháng         ถนัด/ชำนาญ

 

·    什么是你最大的成就?

shénme shì nĭ zuì dà de chéng jiù ?

เสินเมอ ซื่อ หนี่ จุ้ย ต้า เตอ เฉิงจิ้ว

อะไรคือสิ่งที่ประสบความสำเร็จที่สุดของคุณ

คำศัพท์

   成就      chéng jiù   ประสบความสำเร็จ

 

·    你最大的遗憾是什么?

nĭ zuì dà de yí hàn shì shénme?

หนี่ จุ้ย ต้า เตอ อี๋ ฮั่น ซื่อ เสินเมอ

เรื่องเสียใจที่สุดของคุณคืออะไร

คำศัพท์

   遗憾      yí hàn      เสียใจ

 

·    导致你成功的因素是什么?

dăo zhì nĭ chéng gōng de yīn sù shì shénme?

เต่า จื้อ หนี่ เฉิง กง เตอ อิน สู้ ซื่อ เสินเมอ

ปัจจัยที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จคืออะไร

คำศัพท์

   导致      dăo zhì      ทำให้/ก่อให้เกิด

 

·    你如何听取和处理各种不同意见? 

nĭ rú hé tīng qŭ hé chú lĭ gè zhŏng bù tóng yìjiàn?

หนี่ หยู เหอ ฉวี่ เหอ ฉู หลี่ เก้อ จ่ง ปู้ ถง อี้เจี้ยน

คุณรับฟังและจัดการกับแต่ละความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันอย่างไร

 

·    你的应变能力如何?

nĭ de yìng biàn nénglì rú hé?

หนี่ เตอ อิ้ง เปี้ยน เหนิง ลี่ หยูเหอ

ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไร

คำศัพท์

   应变能力        yìng biàn nénglì  รับมือกับสถานการณ์(ที่อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน)

 

·    请说您的学历和工作经验。

qĭng shuō nín de xué lì hé gōngzuò jīngyàn.  

ฉิ่ง ซัว หนิน เตอ เสวีย ลี่ เหอ กงจั้ว จิงแย้น

กรุณาพูดถึงวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงานของคุณ

 
中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน

คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
求職成功的秘訣 6 เคล็ดลับการสมัครงานสไตล์พี่จิ๋ว article
求职信: จดหมายสมัครงาน article
面试自我介绍:การแนะนำตนเองขณะสัมภาษณ์งาน article
中文个人简历 : โครงสร้างเรซูเม่ภาษาจีน article
求职登记表 ตารางลงทะเบียนสมัครงานภาษาจีน(บริษัทให้ผู้สมัครกรอก) article
面试常见问题 คำถามสัมภาษณ์งานภาษาจีนที่พบบ่อย 2 article
空姐面试问题 คำถามสัมภาษณ์งานพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน(แอร์โฮสเตรส) article
跟老板辞职的九句话: 9 ประโยค “ขอลาออก” article
职业词汇:คำศัพท์ประเภทงาน article
求职词汇:คำศัพท์เกี่ยวกับสมัครงานที่ควรรู้ article
คำศัพท์และตัวอย่างการประกาศรับสมัครอาจารย์สอนภาษาจีน article
学院与学系分类词汇รายชื่อคณะและภาควิชาของสถาบันอุดมศึกษา article
泰国大学名称:คำศัพท์ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (150254)
avatar
หมามนิน

ขอบคุรมากครับ หามาตั้งนาน

 

 

 

 

portable-pocketprojector.blogspot.com/

ผู้แสดงความคิดเห็น หมามนิน วันที่ตอบ 2011-10-07 11:54:54 IP : 203.151.233.50


ความคิดเห็นที่ 2 (150392)
avatar
xiaodan

 ขอบคุณเว็บไซด์นี้นะคะ เพิ่งมาเจอ รู้สึกมีอะไรน่าสนใจเยอะเลย

ผู้แสดงความคิดเห็น xiaodan วันที่ตอบ 2011-12-08 13:57:39 IP : 202.44.135.34


ความคิดเห็นที่ 3 (150572)
avatar
Alice

สุดยอด มีสาระ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Alice วันที่ตอบ 2012-02-24 19:42:07 IP : 121.77.0.77


ความคิดเห็นที่ 4 (150765)
avatar
mei

 

ขอบคุณนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น mei (myboom2011_-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-05-19 10:52:40 IP : 101.51.44.67


ความคิดเห็นที่ 5 (151414)
avatar
ขอบคุนค่ะ

 พอจะมีคำตอบ สำหรับคำถามบ้างม้ายคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุนค่ะ วันที่ตอบ 2013-05-08 16:45:05 IP : 1.0.187.29


ความคิดเห็นที่ 6 (151415)
avatar
ขอบคุณค่ะ

ครัยแปลได้ ช่วยแปลเปนจีนให้หน่อยนะคะ

 

คณะนี้เรียนเกี่ยวกับธุรกิจจีน ส่วนใหญ่สอนด้วยภาษาอังกฤษ และในช่วงปิดเทอมจะส่งนักศึกษาไปเรียนที่ประเทศจีน 

 

 เรามีคุณสมบัติที่เหมาะสมตามที่ระบุไว้ เช่น สามารถทำงานเปนกะ ขยัน อดทน  นอกจากนี้แล้วฉันคิดว่าประสบการณ์ของเราสามารถปรับใช้กับงานนี้ได้

 

ฉันรุ้สึกว่างานนี้น่าสนใจ เปนงานที่ท้าทาย ได้พบเจอผุ้คนมากมาย ทำให้ได้เรียนรุ้สิ่งใหม่ๆ ทำให้มีความอดทน และบริษัทคุณเปนบริษัทที่มีชื่อเสียง มีการจัดการที่ดี เติบโตเร็ว 

 

ฉันไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้ แต่ฉันพร้อม และกะตือรือร้นที่จะเรียนสรุ้สึ่งใหม่ๆ

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอบคุณค่ะ วันที่ตอบ 2013-05-08 17:08:22 IP : 1.0.187.29


ความคิดเห็นที่ 7 (151916)
avatar
rangsun1

 แต่ละคนคิดคนละแบบ

 

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น rangsun1 วันที่ตอบ 2015-06-24 20:30:44 IP : 180.210.201.168


ความคิดเห็นที่ 8 (151963)
avatar
เจเจ

 ไม่จากไปไหน จีคลับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น เจเจ วันที่ตอบ 2015-08-25 21:32:04 IP : 176.67.84.161


ความคิดเห็นที่ 9 (173978)
avatar
Pinky

 谢谢你!

มีข้อความเหมาะเอาไปใช้เลย

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Pinky วันที่ตอบ 2017-04-10 06:57:05 IP : 171.7.83.3[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/