ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


ต่อรองราคา article

 

讨价还价  ต่อรองราคา

 

·        我同意你们的还价,减价3元。

wŏ tóng yì nĭmen de huánjià ,jiăn jià 3 yuán.

หว่อ ถง อี้ หนี่เมิน เตอ ฮว๋านเจี้ย, เจี่ยน เจี้ย 3 เอวี๋ยน

ผมเห็นด้วยกับราคาต่อรองของคุณ ,(ในการ)ลดราคาลง 3 หยวน

I'll respond to your counter-offer by reducing our price by three dollars.

คำศัพท์

减价         jiăn jià       ลดราคา(ลง)

 

·        如果价格比这还高,我们宁愿放弃这桩生意。

rúguŏ jià gé bĭ zhè hái gāo ,wŏmen nìng yuàn fàng qì zhè zhuāng shēngyì.

หยู กั่ว เจี้ย เก๋อ ปี่ เจ้อ หาย เกา ,หว่อเมิน นิ่งเอวี้ยน ฟ่างชี่ เจ้อ จวง เซิงอี้

หากราคาแพงกว่านี้ พวกเรายอมที่จะทิ้งธุรกิจอันนี้(ไม่ทำแล้วธุรกิจนี้)

If the price is higher than that, we'd rather call the whole deal off.

คำศัพท์

宁愿         nìng yuàn          ยอม

放弃         fàng qì              ทิ้ง

             zhuāng              ลักษณะนาม(ของธุรกิจชิ้นนี้)

生意         shēngyì             ธุรกิจ

 

·        我们不可能将价格降到你方所要求的那样低。

wŏmen bù kěnéng jiāng jiàgé jiàng dào nĭ fāng suŏ yāo qiú de nà yàng dī .

หว่อเมิน ปู้ เข่อเหนิง เจียง เจี้ยเก๋อ เจี้ยง เต้า หนี่ ฟาง สั่ว เยา ฉิว เตอ น่า ย่าง ตี

ผมไม่สามารถปรับราคาลงขนาด(นั้น)เท่าที่ทางคุณต้องการได้

It's absolutely out of the question for us to reduce our price to your level.

คำศัพท์

将价格降到               jiāng jiàgé jiàng dào    ปรับราคาลง

 

·        除非你们减价5%,否则我们无法接受报盘。

chúfēi nĭmen jiăn jià băi fēn zhī wŭ , fŏu zé wŏmen wú fă jiē shòu bào pán .

ฉู เฟย หนี่เมิน เจี่ยน เจี้ย ป่าย เฟิน จือ อู่ โฝ่ว เจ๋อ หว่อเมิน อู๋ ฝ่า เจีย โซ่ว เป้า ผาน

นอกเสียจากคุณจะลดราคาให้พวกเราลงมา 5เปอร์เซ็นต์ ไม่อย่างนั้นทางเราก็ไม่สามารถรับราคาได้

We can't accept your offer unless the price is reduced by 5%.

คำศัพท์

报盘         bào pán     ราคา

 

·        你方还价太低了,我方无法接受。

nĭ fāng huán jià tài dī le , wŏ fāng wú fă jiēshòu.

หนี่ ฟาง ฮว๋าน เจี้ย ไท้ ตี เลอ หว่อ ฟาง อู๋ ฝ่า เจียโซ่ว

ราคาต่อรองของทางคุณต่ำเกินไป ทางเราไม่สามารถรับได้

Your counteroffer is too low and we can't accept it.

คำศัพท์

无法接受  wú fă jiēshòu     ไม่สามารถรับได้

 

·        我看你们的报价毫无竞争性。

wŏ kàn nĭmen de bàojià háo wú jìng zhēng xìng.

หว่อ คั่น หนี่ เมิน เตอ เป้าเจี้ย เฮ๋า อู๋ จิ้ง เจิง ซิ่ง

ผมเห็นราคาของพวกคุณ มันไม่สามารถที่จะแข่งขันกับใครเค้าได้เลย

I'm afraid I don't find your price competitive at all.

คำศัพท์

毫无竞争性               wú jìng zhēng xìngไม่สามารถที่จะแข่งขันกับใครเค้าได้

 

·        如果你方坚持自己的价格,不作让步,我们没有必要再谈下去了。

rúguŏ nĭ fāng jiān chí zìjĭ de jià gé ,bú zuò ràng bù,wŏmen méi yŏu bì yào zài tán xià qù le.

หยู กั่ว หนี่ ฟาง เจียน ฉือ จื้อ จี่ เตอ เจี้ย เก๋อ ,ปู๋ จั้ว ย่าง ปู้, หว่อเมิน เหมยโหย่ว ปี้ เย่า จ้าย ถาน เซี่ย ชวี่ เลอ

หากคุณยืนหยัดราคาของคุณเอง ไม่ยอมกันบ้าง พวกเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องคุยกันต่อไป

If you insist on your price and refuse to make any concession, there will be not much point in further discussion.

คำศัพท์

坚持         jiān chí      ยืนหยัด

让步         ràng bù     ยอม/ถอย

 

·        请还个价。

qĭng huán gè jià.

ฉิ่ง ฮว๋าน เก้อ เจี้ย

เชิญต่อ(รอง)ราคา

Let's have your counteroffer.

 

·        不过,我认为彼此都坚持自己的价格是不明智的。

bú guò, wŏ rènwéi bĭcĭ dōu jiān chí zìjĭ de jiàgé shì bù míng zhì de.

ปู๋ กั้ว , หว่อ เยิ้นเหวย ปี๋ฉื่อ โตว เจียน ฉือ จื้อจี่ เตอ เจี้ยเก๋อ ซื่อ ปู้ หมิงจื้อ เตอ

แต่ว่า ผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายต่างก็ยืนหยัดราคาของตนเองมัน(ดู)ไม่ฉลาด(เอาเสียเลย)

Still, I think it unwise for either of us to insist on his own price.

คำศัพท์

彼此         bĭcĭ           ทั้งสองฝ่าย

明智         míng zhì    ฉลาด

 

·        我们认为你方的报价太高了,我方难以接受。

wŏmen rèn wéi nĭ fāng de bàojià tàigāo le,wŏ fāng nán yĭ jiēshòu.

หว่อเมิน เยิ้นเหวย หนี่ ฟาง เตอ เป้า เจี้ย ไท้ เกา เลอ, หว่อ ฟาง หนาน อี่ เจีย โซ่ว

พวกเราคิดว่าราคาของพวกคุณสูงเกินไป ทางเรายากที่จะยอมรับ

We think your offer is too high, which is difficult for us to accept.

คำศัพท์

难以接受          nán yĭ jiēshòu    ยากที่จะยอมรับ

 

·        我方的报价是合理的、现实的,符合当前市场的价格水平。

wŏ fāng de bàojià shì hélĭ dexiàn shí de. fú hé dāng qián shìchăng de jiàgé shuĭpíng.

หว่อ ฟาง เป้า เจี้ย ซื่อ เหอ หลี่ เตอ, เสี้ยน สือ เตอ, ฝูเหอ ตัง เฉียน ซื่อ ฉ่าง เตอ เจี้ย เก๋อ สุ่ย ผิง

ราคาของทางเราเป็นธรรม ตรงกับสภาพความเป็นจริง สอดคล้องกับระดับราคาของตลาดในปัจจุบัน

Our offer is reasonable and realistic. It comes in line with the prevailing market.

คำศัพท์

合理         hélĭ           เป็นธรรม

现实         xiàn shí     ตรงกับสภาพความเป็นจริง

符合         fú hé         สอดคล้อง

当前         dāng qián  ปัจจุบัน

 

·        这真是卖得太贵了!如果一百块我就买。

zhè zhēn shì mài de tài guì le! rúguŏ yì băi kuài wŏ jiù măi.

เจ้อ เจิน ซื่อ ม่าย เตอ ไท้ กุ้ย เลอ หยู กั่ว อี้ ป่าย ไคว้ หว่อ จิ้ว หม่าย

นี้ ขายกันแพงเกินไปแล้วจริงๆ หาก(ได้ราคา)100หยวน ฉันถึงจะซื้อ

That’s unreasonable! I’d take it for 100 yuan.

 

·        再便宜一点我就买。

zài piányi yì diăn wŏ jiù măi .

จ้าย เผียนอิ อี้ เตี่ยน หว่อ จิ้ว หม่าย

ถูกกว่านี้อีกหน่อย ฉันถึงจะซื้อ

I’d buy this if it were cheaper.

 

·        价钱低一点我才会考虑。

jià qián dī yì diăn wŏ cái huì kăo lü.

เจี้ย เฉียน ตี อี้ เตี่ยน หว่อ ฉาย ฮุ่ย เข่า ลวี้

ราคาต่ำกว่านี้หน่อยฉันถึงจะพิจารณา

Lower the price, and I’ll consider it.

 

·        这标价有点贵。

zhè biāojià yŏu diăn guì.

เจ้อ เปียวเจี้ย โหยวเตี่ยน กุ้ย

(ป้าย)ราคานี้แพงไปนิด

It’s a little overpriced.

คำศัพท์

标价         biāojià       ป้ายราคา

 

·        这东西除了价钱之外我都喜欢。

zhè dōngxī chú le jià qián zhī wài wŏ dōu xīhuān.

เจ้อ ตงซี ฉู เลอ เจี้ย เฉียน จือ ว่าย หว่อโตว สี่ ฮวาน

ของชิ้นนี้นอกจากราคาแล้วอย่างอื่นฉันก็ชอบหมด

I like everything about it except the price.

 

·        我在别家有看过更便宜的。

wŏ zài bié jiā yŏu kàn guò gèng pián yi de.

หว่อ จ้าย เปี๋ย เจีย โหย่ว คั่น กั้ว เกิ้ง เผียน อิ เตอ

ฉันเคยเห็นที่อื่น(ร้านอื่น)ถูกกว่านี้

I’ve seen this cheaper (in) other places.

 

·        听说别家的这个东西在大减价。

tīng shuō bié jiā de zhè gè dōngxi zài dà jiăn jià.

ทิงซัว เปี๋ย เจีย เตอ เจ้อ เก้อ ตงซี จ้าย ต้า เจี่ยน เจี้ย

ได้ยินมาว่าของชิ้นนี้ที่ร้านอื่นกำลังลดราคา(ครั้งใหญ่)

I heard other stores were having great mark-downs on this item.

 

·        多买一点有折扣吗?

duō măi yì diăn yŏu zhé kòu ma?

ตัว หม่าย อี้ เตี๋ยน โหย่ว เจ๋อ โค่ว มา

ซื้อเยอะกว่ามีส่วนลดมั้ย

If I buy more than one, will you give me a discount?

คำศัพท์

折扣         zhé kòu     ส่วนลด/ลดเปอร์เซนต์


中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
26 ประโยค ถามทาง article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article
ธนาคาร article
教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
การแพทย์และการพยาบาล article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (175737)
avatar
สมปอง

 สาระน่ารู้ คับผม         

ผู้แสดงความคิดเห็น สมปอง วันที่ตอบ 2017-12-21 21:14:27[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/