ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


26 ประโยค ถามทาง article

 

26个问路汉语句子

26 ประโยค ถามทาง

 

一、请问如何前往...มิทราบว่าไปอย่างไร

 

v  请问如何前往......

qĭng wèn rú hé qián wăng…?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง ... ?

มิทราบว่า(ไป)....ไปอย่างไร

Excuse me,How do I get to the.......?

 

v  请问如何前往机场?

qĭng wèn rú hé qián wăng jīchăng?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง จีฉ่าง

มิทราบว่า(ไป)สนามบินไปอย่างไร

How do I get to the airport?

 

v  请问如何前往公车站?

qĭng wèn rú hé qián wăng gōng chē zhàn?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง กง เชอ จ้าน

มิทราบว่า(ไป)ป้ายรถเมล์ไปอย่างไร

How do I get to the bus station?

 

v  请问如何前往地下铁路站?

qĭng wèn rú hé qián wăng dì xià tiě lù zhàn?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง ตี้ เซี่ยะ เถี่ย ลู่ จ้าน

มิทราบว่า(ไป)ป้ายรถเมล์ไปอย่างไร

How do I get to the metro station?

 

v  请问如何前往火车站?

qĭng wèn rú hé qián wăng huŏ chē zhàn?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง หั่ว เชอ จ้าน

มิทราบว่า(ไป)สถานีรถไฟไปอย่างไร

How do I get to the train station?

 

v  请问如何前往希尔顿酒店?

qĭng wèn rú hé qián wăng Xī ěr fàn jiŭ diàn?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง ซี เอ่อ ฟ้าน จิ่ว เตี้ยน

มิทราบว่า(ไป)โรงแรมฮิลตั้นไปอย่างไร

How do I get to the Hilton hotel ?

 

v  请问如何前往警局?

qĭng wèn rú hé qián wăng jĭng jú?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง จิ่ง จวี๋

มิทราบว่า(ไป)สถานีตำรวจไปอย่างไร

How do I get to the police station?

 

v  请问如何前往邮政局?

qĭng wèn rú hé qián wăng yóu zhèng jú?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หว่าง โหยว เจิ้ง จวี๋

มิทราบว่า(ไป)ที่ทำการไปรษณีย์ไปอย่างไร

How do I get to the post office?

 

v  请问如何前往旅游资讯局?

qĭng wèn rú hé qián wăng lǚ yóu zī xùn jú?

ฉิ่ง เวิ่น หยู เหอ เฉียน หวาง ลวี่ โหยว จือ ซวิ้น จวี๋

มิทราบว่า(ไป)สำนักงานข้อมูลการท่องเที่ยวไปอย่างไร

How do I get to the tourist information office?

 


二、请问附近有什么商店  มิทราบว่าแถวนี้มีร้านค้าอะไร

 

v  请问附近有没有...

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu…?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว..?

มิทราบว่าแถวนี้มี .... หรือไม่

Excuse me, Is there....... nearby?

 

v  请问附近有没有的士高?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu dí shì gāo?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว ตี๋ ซื่อ เกา

มิทราบว่าแถวนี้มีดิสโก้เทคหรือไม่

Is there a disco nearby?

 

v  请问附近有没有医院?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu yīyuàn?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว อี เอวี้ยน

มิทราบว่าแถวนี้มีโรงพยาบาลหรือไม่

Is there a hospital nearby?

 

v  请问附近有没有夜总会?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu yè zŏng huì?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว เย่ จ่ง ฮุ่ย

มิทราบว่าแถวนี้มีไนท์คลับหรือไม่

Is there a night club nearby?

 

v  请问附近有没有邮政局?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu yóu zhèng jú?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว โหยว เจิ้ง จวี๋

มิทราบว่าแถวนี้มีที่ทำการไปรษณีย์หรือไม่

Is there a post box nearby?

 

v  请问附近有没有公共厕所?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu gōnggòng cè suŏ?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว กง ก้ง เช่อ สั่ว

มิทราบว่าแถวนี้มีห้องน้ำสาธารณะหรือไม่

Is there a public toilet nearby?

 

v  请问附近有没有餐厅?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu cāntīng?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว ชานทิง

มิทราบว่าแถวนี้มีร้านอาหารหรือไม่

Is there a restaurant nearby?

 

v  请问附近有没有电话?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu diàn huà?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว เตี้ยน ฮว้า

มิทราบว่าแถวนี้มีโทรศัพท์หรือไม่

Is there a telephone nearby?

 

v  请问附近有没有旅游社?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu lǚ yóu shè?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหยว ลวี่ โหยว เซ่อ

มิทราบว่าแถวนี้มีบริษัททัวร์หรือไม่

Is there a travel agent nearby?

 

v  请问附近有没有面包店?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu miàn bāo diàn?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว เมี่ยน เปา เตี้ยน

มิทราบว่าแถวนี้มีร้านขายขนมปังหรือไม่

Is there a baker nearby?

 

v  请问附近有没有银行?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu yín háng?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว อิ๋น หัง

มิทราบว่าแถวนี้มีธนาคารหรือไม่

Is there a bank nearby?

 

v  请问附近有没有酒吧?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu jiŭ bā?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหยว จิ่ว ปา

มิทราบว่าแถวนี้มีบาร์หรือไม่

Is there a bar nearby?

 

v  请问附近有没有公车站?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu gōngchē zhàn?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว กง เชอ จ้าน

มิทราบว่าแถวนี้มีป้ายรถเมล์หรือไม่

Is there a bus stop nearby?

 

v  请问附近有没有咖啡店?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu kāfēi diàn ?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว คา เฟย เตี้ยน

มิทราบว่าแถวนี้มีร้านขายกาแฟหรือไม่

Is there a cafe nearby?

 

v  请问附近有没有西饼店?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu xī bĭng diàn?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว ซี ปิ่ง เตี้ยน

มิทราบว่าแถวนี้มีร้าน(ขาย)เค้กคุ๊กกี้หรือไม่

Is there a cake shop nearby?

 

v  请问附近有没有药剂师?

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu yào jì shī?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหย่ว เย้า จี้ ซือ

มิทราบว่าแถวนี้มีร้าน(ขาย)เค้กคุ๊กกี้หรือไม่

Is there a chemist"s nearby?

 

v  请问附近有没有百货公司

qĭng wèn fùjìn yŏu méi yŏu băi huò gōng sī?

ฉิ่ง เวิ่น ฟู่ จิ้น โหย่ว เหมย โหยว ป่าย ฮว้า กงซือ

มิทราบว่าแถวนี้มีห้างสรรพสินค้าหรือไม่

Is there a department store nearby?

 
中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์

6句安慰失恋的话 6 ประโยคปลอบคนอกหัก article
同学聚会感言 คำกล่าวสุนทรพจน์งานเลี้ยงศิษย์เก่าเป็นภาษาจีน article
早上起床常用的10句 10ประโยคตื่นนอนตอนเช้าที่ใช้บ่อย article
8 ประโยคให้กำลังใจตนเองที่พบบ่อย 鼓励自己常用的8句汉语 article
最伤孩子心的十句话 10 ประโยคทำร้ายจิตใจลูกที่สุด article
推荐信 จดหมายแนะนำ(คำนิยม)สำหรับอาจารย์เขียนให้นักศึกษาเพื่อเรียนต่อ article
最能让男人陶醉的5句情话 : 5 ประโยคที่ชวนให้ผู้ชายเคลิบเคลิ้มสุด ๆ article
被洗脑的中国人常用的10句话 10 ประโยคที่คนจีนโดนล้างสมองกันบ่อยๆ article
女人分手最常用8个借口 8 ข้ออ้างที่ผู้หญิงใช้ขอเลิกกับแฟน article
买机票最常用的九句话 9 ประโยคซื้อตั๋วเครื่องบินที่พบบ่อย article
十句健身常用语 มาชวนเพื่อนออกกำลังกายกับ 10 ประโยคเด็ด ๆ กันค่ะ article
介绍朋友 แนะนำเพื่อนฝูง article
幼儿汉语:ประโยคภาษาจีนสำหรับเด็ก 1 (ตั้งแต่ชั้นอนุบาล) article
深入浅出的汉语口语100句:100 ประโยคภาษาจีน สั้น ๆง่าย ๆ article
汉语常用口语100句 (2):100 ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(2) article
汉语常用口语100句 (1):100ประโยค ภาษาจีนที่ใช้บ่อย(1) article
自我介绍 แนะนำตนเอง article
拍马屁常用的九句中文表达法:9 ประโยคประจบเยินยอ article
十句有关愤怒的汉语:10 ประโยค เวลาโกรธ หรือ โมโห  article
อวยพรคู่บ่าวสาวในวันแต่งงาน article
学生请假条格式:โครงสร้างใบลาภาษาจีน สำหรับนักเรียนนักศึกษา article
女人小心!揭秘花心男常用的9句暧昧谎言ผู้หญิงระวัง ! เปิดความลับ 9 ประโยคคำหลอกลวงที่ผู้ชายเจ้าชู้ใช้บ่อย article
9 ประโยคเกี้ยวสาว/หนุ่ม article
10 ประโยค ขอคืนดีคนรัก article
9 ประโยครักหวานซึ้ง article
58 ประโยคคำพูดอบอุ่นที่ 100 ปีก็ไม่เปลี่ยน article
8 ประโยค บอกเลิกคนรัก article
9 ประโยคขอแต่งงาน article
男人哄女人上床常用的9句性假话 9 ประโยคที่ผู้ชายใช้หลอกล่อผู้หญิง XXX article
8句小气鬼:8 ประโยค “ขี้เหนียว” article
9 句父亲节祝福语:9 ประโยคอวยพรวันพ่อ article
回应别人的玩笑:ประโยคโต้ตอบเวลาโดนล้อเล่น article
9 句说“狠话”的汉语句子 9 ประโยคคำพูด “นักเลง” article
中国影片中的汉语骂人:ประโยคต่อว่า(ด่าคน)ที่พบบ่อยในหนังจีน article
九句中文搭讪语9 ประโยคพูดจาตีสนิท article
9句解释误会常用语9ประโยคที่ใช้บ่อยเวลาจะอธิบายถึงสิ่งที่เข้าใจผิด article
母亲节祝福语:ประโยคอวยพรวันแม่ article
9 句圣诞节祝福语:9 ประโยค เทศกาลคริสต์มาส article
新年贺卡上最常用的6句中文:6 ประโยคภาษาจีนที่พบเห็นบ่อยในการ์ดอวยพรวันปีใหม่ article
劝朋友戒烟常用的10句 10 ประโยคเตือนเพื่อนเลิกบุหรี่ article
8 句汉语表达“别闹了”8 ประโยค "อย่าโวยวาย" article
9句中文教你们发泄不满 9 ประโยคสอนพวกเราระบายความไม่พอใจ article
不确定九句 9 ประโยค “ไม่คอนเฟริม” article
朋友:เพื่อน article
名人名言 - 人生:คำคมคนดัง : ชีวิต article
ประโยคป้ายบอก ป้ายเตือนและป้ายห้าม article
9 ประโยค (เค้าเมาแล้ว) article
โทรศัพท์ 1 - โทรและรับโทรศัพท์ article
ขอโทษ article
9 ประโยค ขอบคุณ article
10 ประโยคข้อแก้ตัวเมื่อมาสาย article
ร้านอาหาร article
空姐常用句 ประโยคที่พบบ่อยในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน article
ธนาคาร article
教师普通话口语:ครู / อาจารย์ article
在医院看病的汉语对话 หาหมอที่โรงพยาบาล (บทสนทนา) article
หาหมอ article
การแพทย์และการพยาบาล article
砍价常用的10句汉语口语 10 ประโยคหันราคาที่ใช้บ่อย article
ต่อรองราคา article
ภาษาจีนธุรกิจ article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (175564)
avatar
jin

 สาระน่ารู้ ok         

ผู้แสดงความคิดเห็น jin วันที่ตอบ 2017-11-25 18:32:01[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/