ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


汉字部首 ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน article

汉字部首 ตารางหมวดนำตัวอักษรจีน

ตารางชื่อหมวดนำตัวอักษรภาษาจีน 

汉字部首名称表

 

จำนวน 1 ขีด(一画)

部首

หมวดนำ

名称

ชื่อเรียก

Pinyin

พินอิน

คำอ่านไทย

例字

ตัวอย่างอักษร

héng

เหิง

shù

สู้

丿

piĕ

เผี่ย

diăn

เตี่ยน

อี่

 

จำนวน 2 ขีด(二画)

部首

หมวดนำ

名称

ชื่อเรียก

Pinyin

พินอิน

คำอ่านไทย

例字

ตัวอย่างอักษร

èr

เอ้อ

十字旁

shí zì páng    

สือ จื้อ ผาง

十十

厂字旁

chăng zì páng  

ฉ่าง จิ้อ ผาง

三框儿

sān kuāngr  

ซาน ควาง

 

字旁

bŭ zì páng  

ปู่ จื้อ ผาง

立刀旁

dāo páng  

ลี่ เตา ผาง

同字框

tóng zì kuāng 

ถง จื้อ ควาง

单人旁

dānrén páng  

ตาน เหยิน ผาง

亿

八字旁

bā zì páng

ปา จื้อ ผาง

人字头

rén zì tóu  

เหยิน จื้อ โถว

字头

rù zì tóu  

ยู่ จื้อ โถว

包字头

bāo zì tóu    

เปา จื้อ โถว

儿字底

ér zì dĭ

เอ๋อ จื้อ ตี่

几字旁

jĭ zì páng

จี่ จื้อ ผาง

温字头

wēn zì tóu    

เวิน จื้อ โถว

两点水

liăng diăn shuĭ 

เหลียง เตี๋ยน สุ่ย

秃宝盖

tū băo gài

ทู เป่า ก้าย

言字旁

yán zì páng   

แหยน จื้อ ผาง

单耳刀

dān ĕr dāo

ตาน เอ่อ เตา

双耳刀

shuāng ĕr dāo

ซวง เอ่อ เตา

山字框

shān zì kuāng 

ซาน จื้อ ควาง

字旁

dāo zì páng   

เตา จื้อ ผาง

力字旁

lì zì páng   

ลี่ จื้อ ผาง

私字儿

sī zì r   

ซือ จื้อ

又字旁

yòu zì páng   

โย่ว จื้อ ผาง

建字旁

jiàn zì páng   

เจี้ยน จื้อ ผาง

 

จำนวน 3 ขีด(三画)

部首

หมวดนำ

名称

ชื่อเรียก

Pinyin

พินอิน

คำอ่านไทย

例字

ตัวอย่างอักษร

字旁

gōng zì páng   

กง จื้อ ผาง

提土旁

tí tŭ páng   

ถี ถู่ ผาง

字头

shì zì tóu    

ซื่อ จื้อ โถว

草字头

căo zì tóu 

เฉ่า จื้อ โถว

字底

nóng zì dĭ 

หนง จื้อ ตี่

 

大字头

dà zì tóu 

ต้า จื้อ โถว

寸字旁

cún zì páng   

ฉุน จื้อ ผาง

字旁

yōu zì páng   

โยว จื้อ ผาง

提手旁

tí shŏu páng     

ถีโส่ว ผาง

弋字旁

yì zì páng   

อี้ จื้อ ผาง

小字头

xiăo zì tóu 

เสี่ยว จื้อ โถว

口字旁

kŏu zì páng   

โข่ว จื้อ ผาง

方框儿

fāng kuāngr     

ฟาง ควาง

巾字旁

jīn zì páng   

จิน จื้อ ผาง

山字旁

shān zì páng   

ซาน จื้อผาง

双人旁

shuāng rén páng   

ซวงเหยิน ผาง

三撇儿

sān piĕr   

ซาน เผี่ย

反犬旁

făn quăn páng   

ฝาน เฉวี่ยน ผาง

夕字旁

xī zì páng   

ซี จื้อ ผาง

反字头

făn zì tóu   

ฝ่าน จื้อ โถว

食字旁

shí zì páng   

สือ จื้อ ผาง

壮字旁

zhuāng zì páng   

จวง จื้อ ผาง

 

广

广字旁

guăng zì páng   

กว่าง จื้อ ผาง

广

门字框

mén zì kuāngr     

เหมิน จื้อ ควาง

三点水

sān diăn shuĭ     

ซาน เตี่ยน สุ่ย

坚心旁

jiān xīn páng  

เจียน ซิน ผาง

怀

宝盖儿

băo gàir

เป่า ก้าย

走之旁

zŏu zhī páng

โจ่ว จือ ผาง

寻字头

xún zì tóu   

สวิน จื้อ โถว

尸字旁

shī zì páng   

ซือ จื้อ ผาง

字旁

jĭ zì páng   

จี่ จื้อ ผาง

字旁

sì zì páng   

ซื่อ จื้อ ผาง

弓字旁

gōng zì páng

กง จื้อ ผาง

出字头

chū zì tóu   

ชูจื้อ โถว

女字旁

nü̆ zì páng

นวี่ จื้อผาง

子字旁

zi zì páng

จึ จื้อ ผาง

绞丝旁

jiăo sī páng

เจี่ยว จื้อ ผาง

 

马字旁

mă zì páng

หม่า จื้อ ผาง

幺字旁

yāo zì páng

เยา จื้อ ผาง

巛字头

chuān zì tóu   

ชวน จื้อ โถว

 

จำนวน 4 ขีด(四画)

部首

หมวดนำ

名称

ชื่อเรียก

Pinyin

พินอิน

คำอ่านไทย

例字

ตัวอย่างอักษร

王字旁

wáng zì páng

หวัง จื้อ ผาง

韦字旁

wéi zì páng

เหวย จื้อ ผาง

木字旁

mù zì páng

มู่ จื้อ ผาง

犬字旁

quăn zì páng

เฉวี่ยน จื้อ ผาง

歹字旁

dăi zì páng

ไต่ จื้อผาง

 

车字旁

chē zì páng

เชอ จื้อ ผาง

戈字旁

gē zì páng

เกอ จื้อ ผาง

比字头

bĭ zì tóu

ปี่ จื้อ โถว

瓦字旁

wà zì páng

ว่า จื้อ ผาง

止字旁

zhĭ zì páng

จื่อ จื้อ ผาง

 

攴字旁

pō zì páng

โพ จื้อ ผาง

日字旁

rì zì páng

ยื่อ จื้อ ผาง

冒字头

mào zì tóu

เม่า จื้อ โถว

水字儿

shuĭ zì ér

สุ่ย จื้อ เอ๋อ

尿

贝字旁

bèi zì páng

เป้ย จื้อ ผาง

见字旁

jiàn zì páng

เจี้ยน จื้อ ผาง

牛字旁

niú zì páng

หนิว จื้อ ผาง

手字旁

shŏu zì páng

โส่ว จื้อ ผาง

毛字旁

máo zì páng

เหมา จื้อ ผาง

气字旁

qì zì páng

ชี่ จื้อ ผาง

反文旁

făn wén páng

ฝ่าน เหวิน ผาง

片字旁

piàn zì páng

เพี่ยน จื้อ ผาง

斤字头

jīn zì tóu

จิน จื้อ ผาง

爪字头

zhăo zì tóu

เจ่า จื้อ โถว

父字头

fù zì tóu

ฟู่ จื้อ โถว

月字旁

yuè zì páng

เอวี้ย จื้อ ผาง

欠字旁

qiàn zì páng

เชี่ยน จื้อ ผาง

风字旁

fēng zì páng

เฟิง จื้อ ผาง

殳字旁

shū zì páng

ซู จื้อ ผาง

反文旁

făn wén páng

ฝ่าน เหวิน ผาง

方字旁

fāng zì páng

ฟางจื้อ ผาง

火字旁

huŏ zì páng

หั่ว จื้อ ผาง

四点底

sì diăn dĭ 

ซื่อ เตี๋ยน ตี่

斗字旁

dòu zì páng

โต้ว จื้อ ผาง

户字旁

hù zì páng

ฮู้ จื้อ ผาง

礻字旁

shì zì páng

ซื่อ จื้อ ผาง

心字旁

xīn zì páng

ซิน จื้อ ผาง

爿字旁

pán zì páng

ผาน จื้อ ผาง

 

จำนวน 5 ขีด(五画)

部首

หมวดนำ

名称

ชื่อเรียก

Pinyin

พินอิน

คำอ่านไทย

例字

ตัวอย่างอักษร

示字旁

shì zì páng

ซื่อ จื้อ ผาง

石字旁

pán zì páng

ผาน จื้อ ผาง

龙字头

lóng zì tóu

หลง จื้อ โถว

业字头

yè zì tóu

เย่ จื้อ โถว

目字旁

mù zì páng

มู่ จื้อ โถว

 

田字旁

tián zì páng

เถียน จื้อ ผาง

四字头

sì zì tóu

ซื่อ จื้อ โถว

皿字底

mín zì dĭ

หมิน จื้อ ตี่

金字旁

jīn zì páng

จิน จื้อ ผาง

失字旁

shī zì páng

ซือ จื้อ ผาง

禾木旁

hé mù páng

เหอ มู่ ผาง

白字旁

bái zì páng

ป๋าย จื้อ ผาง

瓜字旁

guā zì páng

กวา จื้อ ผาง

鸟字旁

niăo zì páng

เหนี่ยว จื้อ ผาง

病字旁

bìng zì páng

ปิ้ง จื้อ ผาง

立字旁

lì zì páng

ลี่ จื้อ ผาง

衣字旁

yī zì páng

อี จื้อผาง

穴宝盖

xué băo gài

เสวีย เป่า ก้าย

疋字旁

pĭ zì páng

ผี่ จื้อ ผาง

皮字旁

pí zì páng

ผี จื้อ ผาง

 

矛字旁

máo zì páng

เหมา จื้อผาง