ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


观世音:เจ้าแม่กวนอิม article

เจ้าแม่กวนอิม  观世音

 

               

         “เจ้าแม่กวนอิม” (观世音、观音) เป็นพระโพธิสัตว์ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่มีผู้รู้จักและศรัทธามากที่สุด เป็นพระโพธิสัตว์ที่ได้รับการกราบไหว้บูชาจากชาวจีนทั่วทุกมุมโลก และแพร่หลายไปอย่างกว้างขวางในทุก ๆ ที่ที่มีชาวจีนอาศัยอยู่ ในคตินิยมทางสัญลักษณ์วัฒนธรรมมงคลของจีน องค์เจ้าแม่กวนอิม คือ พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสรรพสัตว์ เป็นพระผู้เปี่ยมด้วยความกตัญญู และเป็นสัญลักษณ์แห่งเมตตามหาการุณย์เพื่อโปรดสัตว์ให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ ดังคำปณิธานของพระองค์ที่ว่า “หากยังมีสัตว์ตกทุกข์ได้ยากอยู่ ก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ”

          อักษรคำว่า “พระโพธิสัตว์” ในภาษาจีนเรียกว่า “ผูซ่า (菩萨)” ส่วนในสำเนียงแต้จิ๋วออกเสียงว่า “ผ่อสัก” ดังนั้น พระนามของเจ้าแม่กวนอิมจึงมีอยู่ด้วยกันหลายชื่อ ส่วนใหญ่แล้วในสำเนียงจีนกลางจะนิยมเรียกว่า “กวนอินผูซ่า(观音菩萨)” หรือ “กวนซื่ออินผูซ่า(观世音菩萨)” นอกจากนี้ ยังมีอีกบางชื่อที่มีเรียกกัน ได้แก่ “กวนจื้อไจ้ผูซ่า(观自在菩萨)” และ “กวงซื่ออินผูซ่า(光世音菩萨)

          แต่กระนั้นก็ตาม สำหรับชาวไทยแล้วจะเรียก เจ้าแม่กวนอิม หรือ พระโพธิสัตว์กวนอิม

          เดิมทีนั้นพระนามเดิมที่เรียกเจ้าแม่กวนอิมจะเรียกว่า  กวนซื่ออิน หรือ กวนซีอิมในภาษาจีนแต้จิ๋ว (观世音)” แต่เนื่องจากในสมัยราชวงศ์ถัง อักษรคำว่า ซื่อ世” ตรงกับชื่อเดิมของถังไท้จงฮ่องเต้ คือ หลี่ซื่อหมิน(李世民)จึงได้เลี่ยงมาเรียกย่อ ๆ ว่า กวนอินหรือกวนอิมในภาษาจีนแต้จิ๋ว观音”

          ในพุทธศาสนาฝ่ายมหายานที่แพร่หลายในจีน , ญี่ปุ่น ,เกาหลี คำว่า “พระโพธิสัตว์(菩萨)” คิอ ผู้ซึ่งตั้งจิตแน่วแน่ในการบำเพ็ญเพียรเพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในอนาคต จึงมีการสร้างสมบุญบารมีเพื่อโปรดสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์และเรียกกันว่า  “พระโพธิสัตว์” คติเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์นี้มาจากลัทธิมหายาน ที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศอินเดีย เรียกกันในสันสกฤตว่า “พระอวโลกิเตศวร (Avalokitesvara) ซึ่งแปลว่า “พระผู้เฝ้ามองดูด้วยความเมตตากรุณา” หรือ “พระผู้ทรงสดับฟังเสียงร้องไห้ของสัตว์โลก”

          ดังนั้น พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ของอินเดียนั้น ก็คือองค์เดียวกันกับ “พระกวนอิมโพธิสัตว์” หรือ “เจ้าแม่กวนอิม” พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือด้วยความซาบซึ้งในน้ำพระทัยแห่งมหาการุณย์ ที่พระองค์ทรงโปรดสัตว์ทั่วทั้งไตรภูมิ ให้พ้นจากกองทุกข์

          ในตำนานพื้นบ้านของจีน สันนิษฐานว่าอาจมีเรื่องเล่าขานกันมาตั้งแต่ราชวงศ์ซ่งเหนือ (เป่นซ่ง) นั้นคือ พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์(พระกวนอิมโพธิสัตว์)ในชาติสุดท้ายนั้นมีพระนามเดิมว่า “เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน” ทรงจุติเป็นพระราชธิดาองค์ที่ 3 ของพระเจ้าเมี่ยวจวง หรือเมี่ยวจวงหวัง (妙庄王)กษัตริย์ผู้โหดร้ายทารุณ ต่อไพรฟ้า ข้าแผ่นดิน พระองค์ทรงมีพระราชธิดาสามพระองค์ได้แก่ เจ้าหญิงเมี่ยวอิน (妙因公主)เจ้าหญิงเมี่ยวเอวี๋ยน (妙缘公主)และเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน (妙善公主)

          ครั้นเมื่อพระราชธิดาทั้ง 3 เจริญพระชันษาพร้อมที่จะออกเรือน องค์หญิงเมี่ยวอินและองค์หญิงเมี่ยวเอวี๋ยนต่างปรารถนาที่จะเข้าสู่พิธีวิวาห์ คงมีแต่องค์หญิงเมี่ยวซ่านที่ไม่พึงปรารถนาในสิ่งใด ๆ นอกเหนือไปจากพระเมตตาที่ทรงการุณย์ช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทรงถือศีลกินเจ และเรียนรู้ในหลักธรรมของพระพุทธศาสนา ทำให้พระราชบิดากริ้วโกรธที่ขัดพระทัย จึงลงโทษทัณฑ์ทรมานพระธิดาเมี่ยวซ่าน นานัปการ จงถึงขั้นสั่งประหารชีวิต แต่กระนั้นก็ไม่อาจกระทำสิ่งใดระคายเคืองพระธิดาเมี่ยวซ่านได้

          ต่อมา เจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน ได้ถวายตนเป็นพุทธมามกะและทรงหนีออกจากวังเพื่อออกบวช จากนั้นจึงได้มุ่งมั่นประกอบคุณงามความดีและบำเพ็ญศีลภาวนา

          ในเวลาต่อมา พระเจ้าเมี่ยวจวง ต้องประสบเคราะห์กรรมที่ได้ทรงกระทำไว้ ทำให้ทรงป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่ไม่มีตัวยาใดรักษาได้ นอกจากพระโอสถที่ต้องปรุงจากดวงตาและแขนของผู้ที่เป็นทายาทเท่านั้น ซึ่งพระธิดาทั้ง 2 พระองค์ไม่มีผู้ใดยินยอมกระทำเช่นนั้น  เมื่อข่าวนี้ล่วงรู้ถึงเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน พระองค์จึงหวนกลับเข้าวัง และให้อภัยต่อการกระทำของพระบิดา และทรงกระทำในสิ่งที่ไม่มีผู้ใดกล้ากระทำนั้นคือ ทรงยอมสละดวงตาทั้งสอง และแขนทั้งสองข้าง เพื่อใช้ปรุงเป็นพระโอสถรักษาพระบิดา จนกระทั้งพระเจ้าเมี่ยวจวง ฟื้นคืนเป็นปกติ

          กล่าวกันว่า ความกตัญญูของเจ้าหญิงเมี่ยวซ่าน สร้างความตื้นตันให้แก่โลกมนุษย์และสรวงสวรรค์ เมื่อพระองค์ทรงบรรลุมรรคผลเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ศากยมุณี(พระสัมมาสัมพุทธเจ้า)จึงประธานคืนดวงตาพันดวง และแขนพันข้างแก่พระองค์ อันเป็นที่มาของปางปาฏิหาริย์ที่เรียกว่า “เจ้าแม่กวนอิมพันเนตร(千手千眼观音)

                                         

                                         เจ้าแม่กวนอิมพันเนตร(千手千眼观音)

          สำหรับรูปประติมากรรมเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะของเพศหญิงที่เป็นที่นับถือกันในปัจจุบันนั้น แท้จริงแล้ว เมื่อครั้งศาสนาพุทธแรกเผยแผ่จากอินเดียสู่จีนนั้น รูปลักษณ์ของพระอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม)ก็เป็นภาพของพระโพธิสัตว์เพศชายเช่นเดียวกับในอินเดีย สันนิษฐานว่า คติเกี่ยวกับรูปเคารพพระโพธิสัตว์กวนอิม น่าจะมีมาตั้งแต่สมัยสามก๊กและราชวงค์จิ้น จนกระทั้งถึงสมัยหนานเป่ยเฉา หลักฐานสำคัญก็คือ รูปวาดจิตรกรรมฝาผนังและรูปปฏิมากรรมแกะสลักพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ปรากฏอยู่ในถ้ำม่อเกา (莫高)ที่สร้างขึ้นในช่วงหนานเป่ยเฉานั้น เป็นภาพของพระอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม) ที่มีลักษณะแบบเพศชาย มีริมฝีปากหนาและมีหนวดเครา

                          

                                รูปวาดจิตรกรรมฝาผนังพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ปรากฏอยู่ในถ้ำม่อเกา (莫高)

          ส่วนเหตุผลของความเปลี่ยนแปลงจากบุคลิกลักษณะของพระอวโลกิเตศวร(พระโพธิสัตว์กวนอิม)ที่เดิมเป็นเพศชายจนแปรเปลี่ยนเป็นเพศหญิงนั้น นักประติมานวิทยา สันนิษฐานว่า น่าจะมาจากเหตุผล 2 ประการ

          ประการแรก นั้นคือ พระโพธิสัตว์กวนอิมเป็นผู้ทรงโปรดสัตว์โลก ผู้ตกทุกข์ได้ยาก และในสมัยโบราณนั้น ผู้หญิงมักได้รับการกดขี่ข่มเหงและทุกข์ทรมานมากกว่าเพศชาย จึงเกิดภาพลักษณ์ในด้านที่เป็นเพศหญิง เพื่อช่วยเหลือสตรีให้หลุดพ้นจากบ่วงกรรม

          ประการที่สอง นั้นคือ ผู้หญิงเป็นเพศที่มีความอ่อนโยนและมีจิตใจที่ดีงามกว่าเพศชาย โดยเฉพาะความรักของผู้เป็นมารดา อันเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาการุณย์ต่อบุตร

ดังนั้น จึงเชื่อกันว่า นี้คือเหตุเปลี่ยนแปลงของภาพแห่งลักษณะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แปรเปลี่ยนรูปลักษณ์เป็นเพศหญิงในที่สุด

ในด้านศิลปกรรมจีน ได้สะท้อนสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์กวนอิมที่แสดงถึงความเมตตากรุณา อาทิ ภาพเจ้าแม่กวนอิมยืนประทับบนหลังมังกรกลางมหาสมุทร , ภาพเจ้าแม่กวนอิมพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกิ่งหลิวในแจกัน , ภาพเจ้าแม่กวนอิมประทับนั่งกลางป่าไผ่ , ภาพเจ้าแม่กวนอิมปางประธานบุตร และภาพเจ้าแม่กวนอิมพันมือ เป็นต้น

                            

เจ้าแม่กวนอิมยืนประทับบนหลังมังกรกลางมหาสมุทร         ภาพเจ้าแม่กวนอิมพรมน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากกิ่งหลิวในแจกัน

แต่ไม่ว่าจะแสดงภาพแห่งเจ้าแม่กวนอิมในลักษณะใด พระองค์ก็ยังทรงเป็นสัญลักษณ์ของพระโพธิสัตว์ผู้เปี่ยมด้วยเมตตากรุณา ที่ประทับอยู่กลางใจของผู้ศรัทธาจนถึงปัจจุบัน

 

อ้างอิงจาก  : หนังสือ 108 ลัญลักษณ์จีน – ปิยะแสง จันทรวงศไพศาล

 

 
吉祥民神:เทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล

玉皇大帝เง็กเซียนฮ่องเต้ article
多闻天王 ท้าวเวสสุวัณมหาราช(ตัวเหวินเทียนหวัง) article
广目天王ท้าววิรูปักษ์มหาราช (กว่างมู่เทียนหวาง) article
增长天王 ท้าววิรุฬหกมหาราช (เจิงจ่างเทียนหวาง) article
持国天王 ท้าวธตรฐมหาราช(ฉือกั๋วเทียนหวาง) article
四大金刚 ท้าวจตุโลกบาล article
韦陀菩萨 พระสกันทโพธิสัตว์ article
普贤菩萨พระสมันตภัทรโพธิสัตว์ article
如来佛 พระยูไล article
文殊菩萨พระมัญชุศรีโพธิสัตว์ article
地藏菩萨 พระกษิติครรภโพธิสัตว์ article
大势至菩萨 พระมหาสถามปราปต์โพธิสัตว์ article
阿弥陀佛 พระอมิตาภพุทธะ article
关羽 กวนอู article
何仙姑:เหอเซียนกู article
韩湘子:หันเซียงจื่อ article
吕洞宾:หลี่ว์ต้งปิน article
曹国舅:เฉากั๋วจิ้ว article
张果老:จางกั๋วเหล่า article
钟离权:จงหลีเฉวียน article
李铁拐:หลี่เถียไกว่ article
醉八仙:โป๊ยเซียนเมามาย article
八仙献寿:โป๊ยเซียน – อวยพรอายุวัฒนะ article
八仙:โป๊ยเซียน article
蓝采和:หลันไฉ่เหอ article
和合二圣:สือเต๋อ – หันซาน article
麻姑:เทพธิดาหมากู article
仙女散花:นางฟ้าโปรยดอกไม้ article
渔翁得利:เฒ่าประมงตกปลา article
刘海蟾:หลิวไห่ฉาน article
钟馗:จงขุย article
五路神:อู่ลู่เสิน (เทพเจ้าแห่งโชคลาภทั้งห้า) article[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (133194)
avatar
กิ่ง ผู้ที่เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครอง

รู้สึกศรัทธาทั้ที่ไม่เคยเห็น

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ่ง ผู้ที่เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครอง วันที่ตอบ 2010-01-05 11:22:43


ความคิดเห็นที่ 2 (133838)
avatar
ณวรัตน์

ขอให้พระแม่กวนอิมจงคุ้มครองให้ครอบครัวปลอดภัย โชดดีตลอดไป ขอน้อมรับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ณวรัตน์ (sin_766-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-03-03 23:47:49


ความคิดเห็นที่ 3 (134149)
avatar
เฮง

ขอให้องค์แม่ช่วยคุ้มครองลูกคิดสิ่งใดขอสมปราถนา

ผู้แสดงความคิดเห็น เฮง วันที่ตอบ 2010-03-30 18:09:46


ความคิดเห็นที่ 4 (134267)
avatar
ศิษย์พระแม่กวนอิม

นำมอออนีทอฮุก  ขอพระแม่กวนอิมช่วยอวยพรให้ลูกหลานทั่วทั้งโลกพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยเทอญ.......สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศิษย์พระแม่กวนอิม วันที่ตอบ 2010-04-17 12:11:32


ความคิดเห็นที่ 5 (135434)
avatar
รณชัย แก้วเพ็ง

 

นำมอออนีทอฮุก  ขอพระแม่กวนอิมช่วยอวยพรให้ลูกหลานทั่วทั้งโลกพบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยเทอญ.......สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น รณชัย แก้วเพ็ง วันที่ตอบ 2010-07-29 17:11:24


ความคิดเห็นที่ 6 (135442)
avatar
โอ๋

ขอนิสงค์จากเจ้าแม่กวนอิมประทานพรลูกโชคดี ประสบความสำเร็จในชีวิตให้ลูกมีทายาทสืบสกุลด้วยเทอญ......................สาธุ

ผู้แสดงความคิดเห็น โอ๋ วันที่ตอบ 2010-07-30 12:55:31


ความคิดเห็นที่ 7 (135810)
avatar
ปู

ลูกขอองค์พระแม่กวนอิมพระโพธิสัตย์ได้โปรดประทานพรให้ลูกสาวของลุกแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ให้หมดสิ้นไปด้วยเทอญแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง

ผู้แสดงความคิดเห็น ปู (pookiko1-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-08-24 09:36:36


ความคิดเห็นที่ 8 (136934)
avatar
กุ้ง

ถามว่าเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งชันเข่าเป็นปางอะไรและซื่อว่าอะไร

ผู้แสดงความคิดเห็น กุ้ง (bath2551-at-windowslive-dot-com)วันที่ตอบ 2010-11-11 15:54:47


ความคิดเห็นที่ 9 (137135)
avatar
อ้อม

ลูกได้ไปดูดวงแล้วเขาบอกว่าลูกมีร่างทรงของเจ้าแม่กวนอิม ลูกขอให้เจ้าแม่กวนอิมประทานพรให้เป็นเรื่องจริงด้วยเพราะเขาว่าคนที่ได้เป็นร่างทรงของเจ้าแม่กวนอิมนั้นมีบุญ

ผู้แสดงความคิดเห็น อ้อม (nusara_tum-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-23 14:52:56


ความคิดเห็นที่ 10 (137191)
avatar
chompoo

เมื่อประมาณ 2-3 ที่แล้วเคยฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิม ซึ่งในฝันท่านสวยมากองค์ใหญ่มากแต่ตัวองค์ท่านเป็นปางค์ยืนประทานพร ทำด้วยหยกสีเขียวสวยมากและเราก็ได้กราบท่านด้วย และเราได้บูชาท่านไว้ที่ห้อง แต่ตอนนี้เราทำไม่ได้ คือเราอดกินเนื้อไม่ได้ เพราะว่าแฟนเราชอบเอาเนื้อเข้าห้อง เราไม่รู้จะทำอย่างไรจึง จุดธูปบอกว่าลูกทำไม่ได้แล้วขอขมาด้ววย แล้วเราก็เอาให้พ่อแฟนบูชาต่อ เพราะเขาขอพรจากเจ้าแม่กวนอิมแล้วสมหวัง (คงไม่เป็นรัยใช่ไหม)เพราะเราจุดธูปขอขมาแล้ว

ผู้แสดงความคิดเห็น chompoo วันที่ตอบ 2011-01-13 16:10:20


ความคิดเห็นที่ 11 (137198)
avatar
som

ขอให้องค์เจ้าแม่ช่วยคุ้มครองลูกและครอบครัวให้อยู่ร่มเยนเปนสุขตลอดๆๆไปนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น som วันที่ตอบ 2011-01-15 15:59:08


ความคิดเห็นที่ 12 (137267)
avatar
จิ๋ว 2

ถามว่าเจ้าแม่กวนอิมปางนั่งชันเข่าเป็นปางอะไร

ตอบให้ว่า เป็นปางดวงจันทร์บนผิวน้ำ นิยมในศิลปะจีนสมัยราชวงศ์สุย ถัง และศิลปะเกาหลีสมัยราชวงศ์โครยอ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิ๋ว 2 วันที่ตอบ 2011-02-07 22:42:31


ความคิดเห็นที่ 13 (137407)
avatar
ต๋องครับ

ต๋องรักพระแม่นะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ต๋องครับ (ji-dot-srikotr_-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-03-09 14:47:12


ความคิดเห็นที่ 14 (137522)
avatar
ลูกศิษย์เจน

อยากให้เจ้าแม่กวนอิมรับเป็นลูกศิษย์แต่ตอนนี้ก้เป็นอยุ่แล้วชอบลูกศิษย์ของเจ้าแม่กวนอิมที่เป็นผู้หญิงมาก"หยกหลู่"มากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกศิษย์เจน วันที่ตอบ 2011-04-08 18:10:13


ความคิดเห็นที่ 15 (137761)
avatar
นิพนธ์

อยากได้มนต์ของเจ้าแม่กวนอิมใครรู้ช่วยกรุณาบอกให้ด้วย

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น นิพนธ์ วันที่ตอบ 2011-06-16 13:23:45


ความคิดเห็นที่ 16 (137787)
avatar
เที่ยวลอนดอน

 หากใครไปเที่ยวลอนดอน หรืออยู่ที่ลอนดอน สามารถไหว้เจ้าแม่กวนอิมและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ได้ที่ 

 

Former Holy Trinity Church
1 Marylebone Road 
London 
NW1 4AQ 
UK

ผู้แสดงความคิดเห็น เที่ยวลอนดอน วันที่ตอบ 2011-06-22 12:39:15


ความคิดเห็นที่ 17 (137806)
avatar
สุ

ทุกคนที่ตั้งใจเคารพนับถือท่านแล้วล้วนแต่ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะท่านคือเทพที่ประทานพร

ผู้แสดงความคิดเห็น สุ วันที่ตอบ 2011-06-27 17:10:42


ความคิดเห็นที่ 18 (137807)
avatar
เที่ยวเกาหลี

 หากใครไปเที่ยวเกาหลี ก็สามารถไหว้เจ้าแม่กวนกึมได้ที่วัดนักซานซา 

ผู้แสดงความคิดเห็น เที่ยวเกาหลี วันที่ตอบ 2011-06-28 09:27:47


ความคิดเห็นที่ 19 (137947)
avatar
มาริดา

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม   มีมากมายหลายเพลง  ฟังแล้วไพเราะมาก ผู้ที่ต้องการเพลงบทสวดมนต์ ให้เข้าไปที่

โปรแกรมโฟร์แชร์ เพื่อดาวโหลดเพลง โดยให้พิมพ์คำว่า "บทสวดมนต์พระแม่กวนอิม"  จะมีทั้งเพลงที่ร้องเป็นภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนธิเบต  และภาษาไทย   ดิฉันดาวโหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจึงดาวโหลดใส่แผ่นซีดี เพื่อไว้ฟังขณะขับรถไปทำงาน

พร้อมทั้งร้องตามไปด้วย  ฟังแล้งรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ทำให้คิดถึงพระองค์ท่าน  และขอพรจากท่านให้ทรงคุ้มครอง

ให้ดิฉันและญาติพ่ี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งปวง

คิดทำสิ่งใดในทางที่ชอบให้สมปรารถนาดังที่คิดทุกประการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มาริดา วันที่ตอบ 2011-09-04 22:44:55


ความคิดเห็นที่ 20 (137948)
avatar
มาริดา

บทสวดสรรเสริญพระโพธิสัตว์กวนอิม   มีมากมายหลายเพลง  ฟังแล้วไพเราะมาก ผู้ที่ต้องการเพลงบทสวดมนต์ ให้เข้าไปที่

โปรแกรมโฟร์แชร์ เพื่อดาวโหลดเพลง โดยให้พิมพ์คำว่า "บทสวดมนต์พระแม่กวนอิม"  จะมีทั้งเพลงที่ร้องเป็นภาษาจีนกลาง

ภาษาจีนธิเบต  และภาษาไทย   ดิฉันดาวโหลดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วจึงดาวโหลดใส่แผ่นซีดี เพื่อไว้ฟังขณะขับรถไปทำงาน

พร้อมทั้งร้องตามไปด้วย  ฟังแล้งรู้สึกมีความสุขอย่างบอกไม่ถูก ทำให้คิดถึงพระองค์ท่าน  และขอพรจากท่านให้ทรงคุ้มครอง

ให้ดิฉันและญาติพ่ี่น้องทุกคนมีความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุทั้งหมดทั้งปวง

คิดทำสิ่งใดในทางที่ชอบให้สมปรารถนาดังที่คิดทุกประการ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มาริดา วันที่ตอบ 2011-09-04 22:46:40


ความคิดเห็นที่ 21 (150247)
avatar
จ็อดจัง

ขอให้พระแม่กวนอิมมีพระหฤทัยเกษมสำราญในการโปรดฉุดช่วยมวลมหาเวไนยสัตว์ให้พ้นจากห้วงทุกข์โดยให้เขาเหล่านั้นถึงแจ้งแห่งมหาบรมพุทธภูมิ  มหาบรมมรรคผลนิพพาน  ขอให้พระองค์มีวามสุขครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น จ็อดจัง วันที่ตอบ 2011-09-30 21:27:24


ความคิดเห็นที่ 22 (150303)
avatar
vilavong

 ข้าพะเจ้าชือท้าว วิละวง แสงวงเดือน ขอบาระมี พะโพทิสัด เจ้าแม่กวนอิม ช่วยโปรด คุ้มคองปกปักรักสา ชื้อได้ขายหาม มีโชกลาบ กานค้าขาย และ ขอให้ลูกของข้าพะเจ้า ที่กำลังจะเีกีดขื้นไวไวนี้ขอให้ได้ลูกดีดี ค้ำึูคูน ว่านอนสอนงาม รักพ่อแม่ สุกขะพาบเข้มแข็ง เป็นที่พืงพ่อแม่ในยามเภ้าแก่เทีน สาทุ

ผู้แสดงความคิดเห็น vilavong (vilavong2010-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-25 20:52:37


ความคิดเห็นที่ 23 (150307)
avatar
nisakorn

 ขอพรจากพระโพธิสัตว์กวนอิมทรงเมตตาประทานพรให้ดวงวิญญาณของนายสุคนธ์  ประไพรไปสู่สุคติ

ผู้แสดงความคิดเห็น nisakorn (puainoi_2554-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-26 15:46:33


ความคิดเห็นที่ 24 (150308)
avatar
น.ส.จันทิรา ศรียศ(นู๋พลอย)

 เจ้าแม่กวนอิมคือโพระพธิสัตว์เทพเเห่งความดีทรงกระทำแต่ความดีเ้เละช่วยเหลือคนอื่นๆทรงโปรดสัตว์ที่ตกทุกข์ได้อยากสอนให้ทำความดีหนูเป็นคนหนึ่งที่เชื่อในหลักความดีและจะทำให้ได้เหมือนแม่พระค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น.ส.จันทิรา ศรียศ(นู๋พลอย) (ploy_lovely_2554-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-10-27 07:45:19


ความคิดเห็นที่ 25 (150393)
avatar
888

ท่านทรงชุดแดงผมยาว ปางอะไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 888 วันที่ตอบ 2011-12-08 14:35:35


ความคิดเห็นที่ 26 (150429)
avatar
deeden

 ผมขออนุญาตเผยแพร่พระบารมี พระเมตตาของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมให้ฟังนะครับ คือผมได้ก้าวเดินทางผิด จนมีคดีความ ก่อนหน้านี้ผมไม่ค่อยเชื่อถือพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมเท่าไรนัก จนผมเข้าสู่เรือนจำ ผมจึงมีโอกาสได้ศึกษาพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมมากขึ้น ในที่สุดผมจึงพบทางสว่าง ผมขอนับถือและบูชาพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมไปตลอดชีวิต ผมให้สัจจะกับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมว่า ผมขอสมาทานศีลห้าตลอดชีวิต ขอเลิกทานเนื้อวัว เนื้อควายตลอดชีวิต ขอไม่ทำบาปไม่ทำชั่วไม่ทำผิดกฎหมายอีกตลอดชีวิต ตอนนี้ผมได้ประกันตัวออกมา เพราะพระเมตตาและพระบารมีของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ผมขอตั้งปฎิทานไว้กับพระมหาโพธิสัตว์กวนอิมอีกว่า ผมขอโอกาสบวชในชาตินี้ เพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่ และผู้มีบุญคุณทั้งหมด และหาเงินเลี้ยงดูลูกและภรรยาโดยอาชีพสุจริต ผมขอโอกาสเป็นคนดีของสังคมทั้งหมดนี้เป็นเพราะพระเมตตาพระบารมีของพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม ผมขอกราบแทบพระบาทพระมหาโพธิสัตว์กวนอิม สาธุ นะโม กวงซีอิม ผ่อสัก

ผู้แสดงความคิดเห็น deeden วันที่ตอบ 2011-12-23 14:46:07


ความคิดเห็นที่ 27 (150439)
avatar
เฟรส
เคยฝันเห็นเจ้าแม่กวนอิมมาหา ตอนแรกไม่รู้ว่าท่านคือโคร ผมถามชื่อท่าน ท่านก็ตอบว่าเทพเจ้ากวนอิม และท่านก็ลอยหายไป
ผู้แสดงความคิดเห็น เฟรส วันที่ตอบ 2011-12-27 21:45:48


ความคิดเห็นที่ 28 (150545)
avatar
ปีอม

พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม ท่านเป็นพระผู้เมตตา มหากรุณาอันยิ่งใหญ่ไพศาล หาที่เปรียบไม่ได้อีกแล้ว   มนุษย์ทุกคนชำระร่างกายสะอาดทุก ๆ วัน   แต่มนุษย์ไม่เคยชำระจิตใจให้สะอาด  ยัง โลภ โกทธ หลง

ผู้แสดงความคิดเห็น ปีอม วันที่ตอบ 2012-02-09 15:34:07


ความคิดเห็นที่ 29 (150891)
avatar
ธนภร เจียมจิต

ข้าพเจ้า นางสาวธนภร เจียมจิต ขอพระบารมีของ พระโพธิสัตว์กวนอิมปกป้องคุ้มครองดูแลคนใครอบครัวให้ปลอดภัยจากภยันอันตรายต่างๆขอให้ท่านปกป้องพวกเราทุกคนด้วยเถิด

ผู้แสดงความคิดเห็น ธนภร เจียมจิต วันที่ตอบ 2012-06-28 15:39:41


ความคิดเห็นที่ 30 (151699)
avatar
นางสมใจ หีบท่าไม้

พระแม่กวนอิมช่วยทุกครั้งที่ขอ ท่านมีเมตตามาก จะตั้งใจทำความดี เคยเห็นในฝันครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่ได้คิดเลยแต่ก็ได้เห็นชั่วครู่ ขอบารมีพระแม่กวนอิมช่วยคุ้มครองบุตรสาวทั้ง 2 ของข้าพเจ้า ให้มีความสุขความเจริญ ประสบความสำเร็จในชีวิตได้พบแต่คนดีมีคุณธรรม ขอให้ข้าพเจ้าและสามีมีสุขภาพดีแข็งแรง ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้โปรดเมตตาบิดามารดาของข้าพเจ้า ทุกคนถ้าตั้งใจทำความดีมีความกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาและผู้มีพระคุณ ท่านจะช่วยให้พ้นทุกข์แน่นอน

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสมใจ หีบท่าไม้ วันที่ตอบ 2014-09-29 19:24:25


ความคิดเห็นที่ 31 (151845)
avatar
rangsun1

 บอกเลยว่าใช่

 

 

บาคาร่า                                            

ผู้แสดงความคิดเห็น rangsun1 วันที่ตอบ 2015-04-23 23:46:25


ความคิดเห็นที่ 32 (152003)
avatar
patty54

สุดประทับใจ

 

genting club   royal1688  holiday palace        

ผู้แสดงความคิดเห็น patty54 วันที่ตอบ 2015-09-22 19:27:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/