ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第十八课 : 我去邮局寄包裹。บทที่ 18 ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ article

 

 

 

 

ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดวันที่ 28 มกราคม 2559 www.jiewfudao.com

第十八课 : 我去邮局寄包裹。

บทที่ 18  ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ

 

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

ลำดับ

อักษรจีน

พินอิน

แปลไทย

1

包裹

bāoguŏ

พัสดุ

ตัวอย่าง

我去邮局寄包裹

 qù yóujú jì bāoguŏ.

ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ

 

2

顺便

shùnbiàn

1.ถือโอกาส.. 2.แวะ

คำอธิบาย

เพิ่มเติม

顺便 เป็นคำวิเศษณ์ (副词) ทำหน้าที่ขยายคำกริยาหรือคำคุณศัพท์

 

ตัวอย่าง:   我去邮局寄包裹,顺便去书店买一本书。

               wŏ qù yóujú jì bāoguŏshùnbiàn qù shūdiàn

               mǎi yì běn shū.

               ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ,ถือโอกาส(แวะ)ไป

ร้านหนังสือซื้อหนังสือ 1 เล่ม

 

顺便去书店买一本书。

 

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

กริยา

กรรม

顺便

shùnbiàn

书店

shūdiàn

mǎi

一本书。

yì běn shū

แปลเป็นภาษาไทย

ถือโอกาส/แวะ

ไป

ร้านหนังสือ

ซื้อ

หนังสือ 1 เล่ม

 

 

3

แทน , ให้...ที

คำอธิบาย

เพิ่มเติม

 เป็นคำบุพบท(介词) ทำหน้าที่นำหน้าคำนาม คำสรรพนาม เพื่อทำ หน้าที่ เชื่อมหรือต่อคำ โดยจะนำไปเชื่อมต่อกับคำกริยา หรือคำคุณศัพท์ เพื่อแสดงถึง สิ่งต่าง ๆ   แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง แทน”,ให้”

 

ตัวอย่าง : 他做这件事。

               wǒ  tā zuò zhè jiàn shì.

ฉันทำธุระเรื่องนี้แทนเขา

ประธาน

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

zuò

这件事。

zhè jiàn shì.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

ฉัน

ทำ

ธุระเรื่องนี้

แทน

เขา

 

กรณีที่มีคำวิเศษณ์ร่วมด้วย

 

ตัวอย่าง :  你顺便我买一本书。

               nǐ shùnbiàn tì wǒ mǎi yì běn shū.

เธอแวะซื้อหนังสือ1เล่มให้ฉันที

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

顺便

shùnbiàn

mǎi

一本书。

yì běn shū.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

เธอ

แวะ

ซื้อ

หนังสือ 1 เล่ม

ให้

ฉัน

 

หมายเหตุ : คำว่า ในกรณีที่แปลว่า “ ให้...ที ” จะมีความหมายเดียว กันกับคำว่า (กรณีที่给เป็นคำบุพบท) สามารถใช้แทนกันได้

 

ตัวอย่าง : 你顺便我买一本书。

               nǐ shùnbiàn gěi wǒ mǎi yì běn shū.

เธอแวะซื้อหนังสือ1เล่มให้ฉันที

 

ประธาน

คำวิเศษณ์

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

顺便

shùnbiàn

gěi

mǎi

一本书。

yì běn shū.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

คำวิเศษณ์

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

เธอ

แวะ

ซื้อ

หนังสือ 1 เล่ม

ให้

ฉัน

 

 

4

邮票

yóupiào

แสตมป์

 

zhāng

ลักษณนามของแสตมป์: ดวง

ตัวอย่าง

你要几张邮票

 yào jĭ zhāng yóupiào?

คุณต้องการแสตมป์กี่ดวง

 

5

fèn

ฉบับ(ลักษณนาม)

 

6

青年

qīng nián

วัยรุ่น/วัยหนุ่มสาว

 

bào

หนังสือพิมพ์

ตัวอย่าง

你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。

nǐ shùnbiàn tì wǒ mǎi jǐ zhāng yóupiào hé yí fèn qīngnián bào ba.

เธอแวะซื้อสแตมป์ 2-3 ดวงและหนังสือพิมพ์วัยรุ่นให้ฉันทีสิ

 

 

7

报纸

bàozhĭ

หนังสือพิมพ์

ตัวอย่าง

一份报纸多少钱?

yí fèn bàozhǐ duō shǎo qián?

หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับราคาเท่าไหร่

 

8

หยิบ, เอา

ตัวอย่าง

我给你钱。   wǒ gěi nǐ  qián.   ฉันเอา(หยิบ)เงินให้เธอ

 

ประธาน

บุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

gěi

钱。

qián.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

บุพบท

คำสรรพนาม

ฉัน

เอา / หยิบ

เงิน

ให้

เธอ

 

 

9

不用

búyòng

ไม่ต้อง

ตัวอย่าง

不用来找我  nĭ bú yòng lái zhăo wŏ.  เธอไม่ต้องมาหาฉัน

 

 

9.1

yòng

ใช้

ตัวอย่าง

不用,先我的钱买吧。

búyòng , xiān yòng wǒ de qián mǎi ba.

ไม่ต้อง ใช้เงินของฉันซื้อก่อนเถอะ

 

10

旅行

lǚ xíng

ท่องเที่ยว,ทัศนาจร

ตัวอย่าง

你去哪儿旅行   nǐ qù nǎr lǚxíng ?      เธอไปเที่ยวที่ไหน

 

 

11

代表

dàibiăo

1 (กริยา)แสดงว่า ,แปลว่า...

2.(คำนาม) ผู้แทน , ตัวแทน ,เป็นตัวแทน

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

他忙不代表他不爱你。

tā máng bú dàibiǎo tā bú ài nǐ.

เขายุ่งไม่แปลว่าเขาไม่รักเธอ

 

他来我家吃饭,代表他爱我吗?

tā lái wǒ jiā chīfàn, 

dàibiǎo tā ài wǒ ma?

เขามาบ้านฉันกินข้าว แสดงว่าเขารักฉันรึเปล่า

 

 

 

12

tuán

คณะ

 

外贸

wài mào

การค้าต่างประเทศ

ตัวอย่าง

一个外贸代表

yí gè wàimào dàibiăo tuán.

คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศคณะหนึ่ง

 

13

参观

cānguān

เข้าชม,เยี่ยมชม(งาน)

ตัวอย่าง

明天一个外贸代表团去上海参观

míngtiān yí gè wàimào dàibiǎo tuán qù Shànghǎicānguān.

พรุ่งนี้คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศ(คณะหนึ่ง)ไปเซี่ยงไฮ้เยี่ยมชมงาน

 

14

dāng

(ทำหน้าที่)เป็น

ตัวอย่าง

我爸爸老师。  wŏ bàba dāng lǎoshī.   พ่อของฉันเป็นคุณครู

 

15

翻译

fānyì

1.(กริยา)แปล  2.(คำนาม) ล่าม

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

我去给他们当翻译

 qù gĕi tāmen dāng fānyì.

ฉันไปเป็นล่ามให้พวกเขา

 

他要翻译这本书。

tā yào fānyì zhè běn shū.

เขาต้องการแปลหนังสือเล่มนี้

 

 

16

飞机

fēijī

เครื่องบิน

 

fēi

บิน

ตัวอย่าง

他坐飞机去中国。

tā zuò fēijī qù Zhōngguó.

เขานั่งเครื่องบินไปประเทศจีน

 

17

火车

huŏchē

รถไฟ

ตัวอย่าง

坐飞机去还是坐火车去?

zuò fēijī qù háishì zuò huŏ chē qù?

นั่งเครื่องบินไปหรือว่านั่งรถไฟไป

 

18

什么时候

shénme shíhòu

เมื่อไหร่

คำอธิบายเพิ่มเติม

什么时候 + กริยา

ตัวอย่าง

什么时候来中国?

nǐ shénme shíhòu lái Zhōngguó?

เธอมาประเทศจีนเมื่อไหร่

 

ประธาน

什么时候

กริยา

กรรม

什么时候

shénme shíhòu

lái

中国?

Zhōngguó?

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

什么时候

เธอ

มา

ประเทศจีน

เมื่อไหร่

 

19

回来

huí lái

กลับมา

ตัวอย่าง

什么时候回来   shénme shíhòu huí lái?   กลับมาเมื่อไหร่

 

อธิบายเพิ่มเติม

ประโยคที่มีคำกริยาหลัก 2 คำขึ้นไป (连动句)

 

    คือประโยคที่มีคำกริยา 2 คำขึ้นไปในประโยค โดยแสดงถึงเป้าหมาย และรูปแบบของการกระทำ

1)แสดงถึงเป้าหมายของการกระทำ :“去/来” + สถานที่ + การกระทำ

โครงสร้าง : กริยา 1 + สถานที่ + กริยา 2 + (กรรม)

 ตัวอย่างที่ 1 : 外贸代表团明天上海参观

             wàimào dàibiǎo tuán míngtiān  shànghǎicānguān.

          พรุ่งนี้คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศไปเซี่ยงไฮ้เยี่ยมชมงาน

ประธาน

(บอกเวลา)

กริยา1

去/来

สถานที่

กริยา2

กรรม

外贸代表团

wàimào dàibiǎo tuán

明天

míngtiān

上海

shànghǎi

参观。

cānguān

-

แปลเป็นภาษาไทย

(บอกเวลา)

ประธาน

กริยา1

去/来

สถานที่

กริยา2

กรรม

พรุ่งนี้

คณะผู้แทน

การค้าต่าง

ประเทศ

ไป

เซี่ยงไฮ้

เยี่ยมชม

งาน

หมายเหตุ

参观 หมายถึง เยี่ยมชม หรือเข้าชม ณ ที่นี้เวลาแปลไทยจะขอ แปลโดยมีกรรมเข้าไปด้วย โดยจะแปลว่า เยี่ยมชมงาน” เพราะ ถ้าแปล ประโยคนี้โดยไม่มีกรรม มันจะดูประโยคไม่สมบูรณ์ค่ะ

 

ตัวอย่างที่ 2 :  中国汉语。

                      wǒ lái Zhōngguó xué hànyǔ.

ฉันมาประเทศจีนเรียนภาษาจีน

ประธาน

กริยา1

去/来

สถานที่

กริยา2

กรรม

lái

中国

Zhōngguó

xué

汉语。

hànyǔ

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา1

去/来

สถานที่

กริยา2

กรรม

ฉัน

มา

ประเทศจีน

เรียน

ภาษาจีน

 

2)  บอกถึงจะทำอย่างไรกับสิ่งๆนี้ หรือจะทำอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ ลักษณะบอกถึงรูปแบบและวิธีการ

 

ตัวอย่างที่ 1 :  我们飞机上海。

                     wǒmen zuò fēijī qù Shànghǎi.

                    พวกเรานั่งเครื่องบินไปเซี่ยงไฮ้

 

 

ตัวอย่าง1

ประธาน

กริยา1

กรรม

กริยา2

กรรม

 

我们

wǒmen

zuò

飞机

fēijī

上海。

Shànghǎi.

 

แปลไทย

พวกเรา

นั่ง

เครื่องบิน

ไป

เซี่ยงไฮ้

 

ตัวอย่างที่ 2 :   包裹。

                     tā  chē   jì bāoguǒ.

            เขาขี่รถไปส่งพัสดุ

 

ตัวอย่าง2

ประธาน

กริยา1

กรรม

กริยา2

กริยา3

กรรม

 

chē

包裹。

bāoguǒ.

 

แปลไทย

เขา

ขี่

รถ

ไป

ส่ง

พัสดุ

 

ตัวอย่างที่ 3 :  我们汉语聊天儿

                     wǒmen yòng hànyǔ liáotiānr.

           พวกเราใช้ภาษาจีนพูดคุย

 

ตัวอย่าง3

ประธาน

กริยา1

กรรม

กริยา2

กรรม

 

我们

wǒmen

yòng

汉语

hànyǔ

聊天儿

liáotiānr.

-

 

แปลไทย

พวกเรา

ใช้

ภาษาจีน

พูดคุย

-

 

 

20

bàn

ทำ

ตัวอย่าง

你替我一件事,行吗?

nǐ tì wŏ bàn yí jiàn shì, xíng ma?

เธอทำธุระเรื่องหนึ่งแทนฉันได้ไหม

 

你替我办一件事。

 

ประธาน

คำบุพบท

คำสรรพนาม

กริยา

กรรม

bàn

一件事。

yí jiàn shì.

แปลเป็นภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

คำบุพบท

คำสรรพนาม

เธอ

ทำ

ธุระเรื่องหนึ่ง

แทน

ฉัน

 

 

คำอธิบายเพิ่มเติม: แตกต่างกันระหว่าง ” และ 做”

 

 

ทั้ง 2 คำนี้ หมายถึง “ทำ” แตกต่างกันตรงที่

@  办 ใช้ในกรณีที่ ทำอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นทางการ เช่น เอกสาร, ทำธุระ เช่น

คำศัพท์จีน

Pinyin

แปลไทย

办事

bànshì  

ทำธุระ

办文件

bàn wénjiàn  

ทำเอกสาร

办护照

bàn hùzhào  

ทำพาสปอร์ต

办签证

bàn qiānzhèng

ทำวีซ่า

 

@ 做 เป็นภาษาที่ใช้พูดทั่วไป ใช้กันบ่อย ตัวอย่าง

คำศัพท์จีน

Pinyin

แปลไทย

做饭

zuò fàn  

ทำกับข้าว

做作业

zuò zuòyè 

ทำการบ้าน

做生意

zuò shēngyì

ทำการค้า

 

@ บางครั้ง กับ 办ใช้แทนกันได้ เช่น

คำศัพท์จีน

pinyin

แปลไทย

做文件

zuò wénjiàn

ทำเอกสาร

做护照

zuò hùzhào

ทำพาสปอร์ต

做签证

zuò qiānzhèng

ทำวีซ่า

 

@ บางครั้ง กับ 办ใช้แทนกันได้ แต่ความหมายเปลี่ยน เช่น

คำศัพท์จีน

pinyin

แปลไทย

办事

bàn shì

ทำธุระ

ตัวอย่างประโยค

明天我去银行办事

míngtiān wǒ qù yínháng bànshì.

พรุ่งนี้ฉันไปธนาคารทำธุระ

 

做事

zuò shì

1.ทำอะไรก็แล้วแต่(ทำงานเรื่องใด เรื่องหนึ่ง)

2.ทำงาน

ตัวอย่างประโยค

做事要负责。

zuòshì yào fùzé.

ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องรับผิดชอบ  /  ทำงานต้องรับผิดชอบ

 

บางครั้ง做 กับ 办 ไม่สามารถใช้แทนกันได้ เช่น

คำศัพท์จีน

pinyin

แปลไทย

办公

bàn gōng

ทำงาน

หมายเหตุ

พูดว่า 做公 ไม่ได้

 

 

21

bāng

ช่วย

ตัวอย่าง

我办一件事,行吗?

 bāng wŏ bàn yí jiàn shì ,xíng ma?

เธอช่วยฉันทำธุระเรื่องหนึ่งได้ไหม

 

22

jiāo

รดน้ำ

 

23

huā

ดอกไม้

ตัวอย่าง

帮我一下儿

bāng wŏ jiāo yí xiàr huā.

ช่วยฉันรดน้ำดอกไม้หน่อยนะ

 

ทบทวน 一下儿

 

           一下儿 แปลเป็นภาษาไทยว่า “สักหน่อย” ; “สักนิด” ; “หน่อยนะ” 

โครงสร้างการใช้ 一下儿 :

1. กริยา + 一下儿

 

ตัวอย่าง 

ภาษาจีน

Pinyin

แปลไทย

喝一下儿

hē yí xiàr  

ดื่มสักหน่อย

吃一下儿

chī yíxiàr  

กินหน่อยนะ

听一下儿

tīng yíxiàr  

ฟังสักนิด

说一下儿

shuō yíxiàr

พูดสักหน่อย

 

2. กริยา + 一下儿 + กรรม

 

ตัวอย่าง 2.1:   浇一下儿花。

กริยา

一下儿

กรรม

 jiāo

一下儿 yí xiàr

花。 huā.

เวลาแปลภาษาไทย

กริยา

กรรม

一下儿

รด(น้ำ)

ดอกไม้

หน่อย(นะ) ; สักหน่อย

 

ตัวอย่าง2.2:   问一下儿问题。

กริยา

一下儿

กรรม

 wèn

一下儿 yíxiàr

问题。 wèntí.

เวลาแปลภาษาไทย

กริยา

กรรม

一下儿

ถาม

คำถาม ; ปัญหา

สักหน่อย

 หมายเหตุ : ถ้ากรรมเป็นคน โครงสร้าง一下儿 จะสามารถพูดได้ 2 แบบ

 

แบบที่ 1 : กริยา + 一下儿 + กรรม

แบบที่ 2 : กริยา + กรรม +  一下儿

 

ตัวอย่าง

ประธาน

กริยา

一下儿

กรรม

 wǒ

 wèn

一下儿 yíxiàr

你。

หรือ

ประธาน

กริยา

กรรม

一下儿

 wǒ

 wèn

 nǐ

一下儿。yíxiàr

เวลาแปลภาษาไทย

ประธาน

กริยา

กรรม

一下儿

ฉัน

ถาม

เธอ

สักหน่อย

 

 

24

没问题

méi wèntí

ไม่มีปัญหา

 

问题

wèntí

ปัญหา ,คำถาม

 

专名 zhuān míng ชื่อเฉพาะ

1

上海

Shànghăi

เซี่ยงไฮ้

2

珍妮

Zhēnní

เจเน็ต

 

课文  kèwén   บทเรียน

 

一、我去邮局寄包裹。wŏ qù yóujú jì bāoguŏ. ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ

田芳:   张东,你要去哪儿?

            Zhāng dōng, nĭ yào qù năr?

           จางตง เธอจะไปไหน

 

张东:   我去邮局寄包裹,顺便去书店买一本书。你去吗?

            wŏ qù yóujú jì bāoguŏ,shùnbiàn qù shūdiàn măi yì bĕn shū ,

           nĭ qù ma?

            ฉันไปที่ทำการไปรษณีย์ส่งพัสดุ ถือโอกาสไปร้านหนังสือซื้อหนังสือ  

            เล่มหนึ่ง เธอไปไหม

 

田芳:   不去,一会儿玛丽来找我。你顺便替我买几张邮票和一份青年报吧。

            bú qù, yí huìr Mălì lái zhăo wŏ nĭ shùnbiàn tì wŏ măi jĭ

            zhāng yóupiào hé yí fèn qīngnián bào ba.

            ไม่ไป (เดี๋ยว)สักพักแมรี่มาหาฉัน เธอแวะซื้อแสตมป์2-3ดวงกับ

            หนังสือพิมพ์วัยรุ่น 1 ฉบับให้ฉันทีสิ

 

张东:   好的。

            hăo de.

           โอเค/ได้

 

田芳:   我给你拿钱。

            wŏ gĕi nĭ ná qián.

            ฉันเอาเงินให้เธอ

 

张东:   不用,先用我的钱买吧。

            búyòng, xiān yòng wŏ de qián măi ba.

           ไม่ต้อง  ใช้เงินของฉันซื้อก่อนเถอะ

 

二、     外贸代表团明天去上海参观。

           wài mào dàibiăo tuán míngtiān qù Shànghăi cānguān.

            พรุ่งนี้คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศไปเซี่ยงไฮ้เยี่ยมชมงาน

 

(珍妮来宿舍找玛丽 Zhēnní lái sùshè zhǎo Mǎlì. เจเน็ตมาหอพักหาแมรี่)

 

 珍妮:   玛丽,我明天去上海。

             Mălì, wŏ míngtiān qù Shànghăi.

             แมร์รี่ พรุ่งนี้ฉันไปเซี่ยงไฮ้

 

 玛丽:   你去上海旅行吗?

             nĭ qù Shànghăi lü̆xíng ma?

             เธอไปเซี่ยงไฮ้ท่องเที่ยวหรอ

 

 珍妮:   ,明天一个外贸代表团去上海参观,我去给他们当翻译。

             bù, míngtiān yí gè wài mào dàibiăo tuán qù Shànghăi

             cānguān , wŏ qù gĕi tāmen dāng fānyì.

            ไม่ พรุ่งนี้คณะผู้แทนการค้าต่างประเทศ(คณะหนึ่ง)ไปเซี่ยงไฮ้  

            เยี่ยมชมงาน ฉันไปเป็นล่ามให้พวกเขา

 

玛丽:    坐飞机去还是坐火车去?

             zuò fēijī qù háishì zuò huŏ chē qù?

             นั่งเครื่องบินไปหรือว่านั่งรถไฟไป

 

珍妮:    坐飞机去。

             zuò fēijī qù.

             นั่งเครื่องบินไป

 

玛丽:    什么时候回来?

             shénme shí hòu huí lái?

             กลับมาเมื่อไหร่

 

珍妮:    八号回来。替我办一件事,行吗?

             bā hào huílái. tì wŏ bàn yí jiàn shì, xíng ma?

            วันที่ 8 กลับมา ทำธุระสักเรื่องแทนฉัน ได้ไหม

 

玛丽:    什么事?你说吧。

             shénme shì? nĭ shuō ba.

             เรื่องอะไร เธอพูดสิ

 

珍妮:    帮我浇一下儿花。

              bāng wŏ jiāo yí xiàr huā.

              ช่วยฉันรดน้ำดอกไม้หน่อยนะ

 

玛丽:    ,没问题。

             xíng, méi wèn tí.

            ได้, ไม่มีปัญหา

 

练习   liànxí  แบบฝึกหัด

 

(1) 语音  เสียง

 

1. 辨音辨调  biànyīn biàndiào  ความต่างของเสียง

 

shùnbiàn

suíbiàn

jiāohuà

jiǎohuá

 

lǚxíng

lǐxíng

huǒchē

huòchē

 

2. 多音节连读 duō yīn jié lián dú  ฝึกอ่านเสียงต่อเนื่อง

 

cān guān tuán

dàibiǎo tuán

 

lǚ yóu tuán

zhǔ xí tuán

 

3.朗读 lǎngdú ฝึกอ่านอักษรจีน

 

当老师

当大夫

当翻译

当律师

替朋友借书

替我还书

给妈妈打电话

给代表团当翻译

寄书

寄光盘

寄包裹

寄中药

คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 2

第十六颗:你常去图书馆吗?เธอไปห้องสมุดบ่อยไหม article
第十七课 = 他在做什么呢?:บทที่ 17 เค้ากำลังทำอะไรอยู่ article
第十九课 : 可以试试吗?บทที่ 19 ลองดูได้ไหม article
第二十课 : 祝你生日快乐 บทที่ 20 สุขสันต์วันเกิด article
第二十一课 : 我们明天七点一刻出发。บทที่ 21 : พรุ่งนี้7 โมง 15นาที พวกเราออกเดินทาง article
第二十二课 : 我打算请老师教我京剧。 บทที่ 22 : ฉันคิดไว้ว่าจะเชิญอาจารย์สอนงิ้วฉัน article
第二十三课 : 学校里边有邮局吗? บทที่ 23 : ข้างในโรงเรียนมีที่ทำการไปรษณีย์รึเปล่า article
第二十四课 : 我想学太极拳。บทที่ 24 : ฉันอยากเรียนไท้เก็ก article
第二十五课 : 她学得很好บทที่ 25 : เขาเรียนได้ดีมาก article
第二十六课 : 田芳去哪儿了?บทที่ 26 : เถียนฟางไปไหนแล้ว article
第二十七课 : 玛丽哭了บทที่ 27 : แมรี่ร้องไห้แล้ว article
第二十八课:我吃了早饭就来了บทที่ 28 : ฉันกินข้าวเสร็จก็มาเลย article
第二十九课 : 我都做对了。บทที่ 29 : ฉันทำถูกทั้งหมดเลย article
第三十课 : 我来了两个多月了。บทที่ 30 : ฉันมาได้สองเดือนกว่าแล้ว articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/