ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article

 

อัพเดทครั้งที่ 1: วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

生词   shēngcí   คำศัพท์

 

中文

拼音

泰文

1

()..

kuài(yào)..le

1.ใช้กับการกระทำ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ แปลว่า

“ใกล้(จะ)..แล้ว/ละ” 

2.สำนวน快要到了ใช้กับการเดินทางที่ใกล้จะมาถึง วันสำคัญหรือเทศกาลที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้  แปลว่า “ใกล้จะ(มา)ถึงแล้ว/ละ”

3.ใช้กับสถานการณ์ที่จวนเจียนจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอยู่แล้ว แปลว่า “ใกล้จะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

4.สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(ทวาร6)แล้วกระทบให้เกิดสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก“แทบจะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”

..

yào..le

จะ..แล้ว/ละ; จะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ

 

1.ใช้กับการกระทำ สถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ ตัวอย่าง

快要..

แปลว่า “ใกล้จะ..แล้ว/ละ”

..

แปลว่า “ใกล้..แล้ว/ละ”

..

แปลว่า “จะ..แล้ว/ละ”

他们快要结婚

tāmen kuàiyào jiéhūn le.

 

他们结婚

tāmen kuài jiéhūn le.

他们结婚

tāmen yào jiéhūn le.

พวกเขาใกล้จะแต่งงานกันแล้ว

พวกเขาใกล้จะแต่งงานกันละ

 

พวกเขาใกล้แต่งงานกันแล้ว

พวกเขาใกล้แต่งงานกันละ

พวกเขาจะแต่งงานกันแล้ว

พวกเขาจะแต่งงานกันละ

 

2.สำนวน快要到了ใช้กับการเดินทางที่ใกล้จะมาถึง วันสำคัญหรือเทศกาลที่กำลังเกิดขึ้นในระยะเวลาอันใกล้  

快要到了แปลว่า

“ใกล้จะ(มา)ถึงแล้ว/ละ”

快到了แปลว่า

“ใกล้(มา)ถึงแล้ว/ละ”

要到了แปลว่า

“จะ(มา)ถึงแล้ว/ละ”

春节快要到了

Chūnjié kuàiyào dào le.

 

春节快到了

Chūnjié kuài dào le.

春节到了

Chūnjié yào dào le.

เทศกาลตรุษจีนใกล้จะมาถึงแล้ว

 เทศกาลตรุษจีนใกล้จะมาถึงละ

เทศกาลตรุษจีนใกล้มาถึงแล้ว

 เทศกาลตรุษจีนใกล้มาถึงละ

เทศกาลตรุษจีนจะมาถึงแล้ว

 เทศกาลตรุษจีนจะมาถึงละ

 

3.ใช้กับสถานการณ์ที่จวนเจียนจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอยู่แล้ว

快要..แปลว่า 

“ใกล้จะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

..แปลว่า 

“ใกล้..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

..แปลว่า 

“จะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”

快要生孩子,

你在哪里?

wǒ kuàiyào shēng háizile, nǐ zài nǎlǐ?

 

生孩子,

你在哪里?

wǒ kuài shēng háizi le, nǐ zài nǎlǐ?

生孩子,

你在哪里?

 yào shēng háizi le, nǐ zài nǎlǐ?

ฉันใกล้จะคลอดลูกอยู่แล้ว เธออยู่ไหน

 

ฉันใกล้คลอดลูกอยู่แล้ว เธออยู่ไหน

ฉันจะคลอดลูกอยู่แล้ว

 เธออยู่ไหน

4.สิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจากผัสสะทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ(ทวาร6)

แล้วกระทบให้เกิดสภาวะอารมณ์ ความรู้สึก

快要..แปลว่า

“แทบจะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

..แปลว่า

“แทบ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

..

“จะ..อยู่แล้ว/อยู่ละ”  

他经常骂我,

快要忍不住 

tā jīngcháng mà wǒ, wǒ kuàiyào rěn bú zhù le.

 

他经常骂我,

忍不住 

tā jīngcháng mà wǒ, 

wǒ kuài rěn bú zhù le.

 

他经常骂我,

忍不住 

tā jīngcháng mà wǒ, 

wǒ yào rěn bú zhù le.

 

เขาด่าฉันเป็นประจำ

ฉันแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว

 

เขาด่าฉันเป็นประจำ

ฉันแทบทนไม่ไหวอยู่แล้ว

เขาด่าฉันเป็นประจำ

ฉันจะทนไม่ไหวอยู่แล้ว

หมายเหตุ: ทบทวนเพิ่มเติมได้ที่ <ภาษาจีนพื้นฐาน 3 บทที่ 33>

         

 

2

才会

cái huì

ถึงจะ..(ได้/เป็น) ; ถึง.. (ได้/เป็น) ; ถึงได้..; ถึง(ได้)เป็น..

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึงจะ..”

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึงจะ..(ได้)”

我的缘分,什么时候才会?

wǒ de yuánfèn, 

shénme shíhou cái huì lái?

พรหมลิขิตของฉัน เมื่อไหร่ถึงจะมา

 

我不知道该怎么解释,才会懂。

wǒ bù zhīdào gāi zěnme jiěshì,

tā cái huì dǒng.

ฉันไม่รู้ว่าควรอธิบายยังไง เขาถึงจะเข้าใจ(ได้)

ตัวอย่าง แปลว่า“ถึงจะ..ได้”;“ถึงจะ..เป็น”

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึง..ได้”

会听才会说。

huì tīng cái huì shuō.

ฟังได้ถึงจะพูดได้ /ฟังได้ถึงจะพูดเป็น

 

因为你,才会变成更好的人

yīnwèi nǐ, wǒ cái huì biànchéng gèng hǎo de rén.

เพราะเธอ ฉันถึงเปลี่ยนเป็นคนที่ดีขึ้นได้

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึงได้..”; “ถึง..ได้”

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึง..เป็น”

因为有你才会有今天的我。

yīnwèi yǒu nǐ ,

cái huì yǒu jīntiān de wǒ.

เพราะมีเธอ ถึงได้มีฉันวันนี้

เพราะมีเธอ ถึงมีฉันวันนี้ได้

 

因为你教我,才会化妆。

yīnwèi nǐ jiāo wǒ, 

wǒ cái huì huàzhuāng.

เพราะเธอสอนฉัน ฉันถึงแต่งหน้าเป็น

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึงเป็น..”; “ถึงได้เป็น..”

都是因为你,才会这样

dōu shì yīnwèi nǐ ,wǒ cái huì zhèyàng.

(ทั้งหมด)ล้วนเป็นเพราะเธอ ฉันถึงเป็นแบบนี้ 

(ทั้งหมด)ล้วนเป็นเพราะเธอ ฉันถึงได้เป็นแบบนี้

 

     

2.1

因为..所以才会..

yīnwèi..

suǒyǐ cáihuì..

โครงสร้างนี้มีความหมายเดียวกันกับ因为..所以才要แปลว่า “เพราะ(ว่า).., ถึงต้อง/จึงต้อง”

 

因为..所以..才会..

yīnwèi..

suǒyǐ ..cáihuì..

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เพราะ(ว่า)..,ถึงต้อง....”“เพราะ(ว่า)..,จึงต้อง....”

因为..所以才会..

因为..所以..才会..

因为,所以才会放弃你

yīnwèi ài, suǒyǐ cái huì fàngqì nǐ.

เพราะ(ว่า)รัก ถึงต้องปล่อยเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก ถึงต้องทิ้งเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก จึงต้องปล่อยเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก จึงต้องทิ้งเธอไป

 

因为,所以才会放弃你

yīnwèi ài, suǒyǐ  cái huì fàngqì nǐ.

เพราะ(ว่า)รัก ฉันถึงต้องปล่อยเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก ฉันถึงต้องทิ้งเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก ฉันจึงต้องปล่อยเธอไป

เพราะ(ว่า)รัก ฉันจึงต้องทิ้งเธอไป

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เพราะ(ว่า)..,ถึงต้อง..”

因为..所以才会..

因为..所以..才会..

因为爱你,所以才会吃醋。

yīnwèi ài nǐ ,suǒyǐ cái huì chīcù.

เพราะ(ว่า)รักเธอ ถึงต้องหึงหวง

 

因为爱你,所以才会吃醋。

yīnwèi ài nǐ ,suǒyǐ  cái huì chīcù.

เพราะ(ว่า)รักเธอ ฉันถึงต้องหึงหวง

 

2.2

才不会

cái bú huì

1. “ถึงจะไม่..”  2.สำนวน แปลว่า“ไม่มีทาง”

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ถึงจะไม่”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

怎样爱才不会觉得累?

zěnyàng ài cái bú huì juéde lèi?

รักยังไงถึงจะไม่รู้สึกว่าเหนื่อย

 

这样减肥才不会反弹

zhèyàng jiǎnféi cái bú huì fǎntán.

ลดความอ้วนแบบนี้ถึงจะไม่โยโย่

ตัวอย่าง แปลว่า “ไม่มีทาง”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

谁想你,才不会想你呢 !

shuí xiǎng nǐ, 

wǒ cái bú huì xiǎng nǐ ne!

ใครคิดถึงเธอ 

ฉันไม่มีทางคิดถึงเธอหรอกนะ

 

谁喜欢他啊才不会喜欢他呢!

shuí xǐhuan tā a, 

wǒ cái bú huì xǐhuan tā ne!

ใครชอบเขาอ่ะ 

ฉันไม่มีทางชอบเขาหรอกนะ

 

3

相信

xiāngxìn

 “เชื่อ(ว่า/ใน)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เชื่อ”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你太容易相信人了!

nǐ tài róngyì xiāngxìn rén le.

เธอเชื่อคนง่ายมากเลย !

 

你说的每句话我都相信

 nǐ shuō de měi jù huà wǒ dōu xiāngxìn.

คำพูดทุกคำที่เธอพูดฉันเชื่อ(ทั้ง)หมด

ตัวอย่าง แปลว่า “เชื่อว่า”

ตัวอย่าง แปลว่า “เชื่อใน”

相信这个世界还有真爱。

wǒ xiāngxìn zhè gè shìjiè 

hái yǒu zhēn ài

ฉันเชื่อว่าโลกใบนี้ยังมีรักแท้

 

我不相信一见钟情但我相信你。

wǒ bù xiāngxìn yí jiàn zhōng qíng , 

dàn wǒ xiāngxìn nǐ.

ฉันไม่เชื่อในรักแรกพบ, แต่ฉันเชื่อเธอ

     

 

4

缆车

lǎnchē

รถกระเช่า

ตัวอย่างบทสนทนา

林老师:王老师,咱们怎么上山?坐缆车上去还是爬上去?

               Wáng lǎoshī, zánmen zěnme shàng shān? 

               zuò lǎnchē shàng qù háishì pá shàng qù?

               อาจารย์หวัง พวกเราขึ้นเขายังไง นั่งรถกระเช่าขึ้นไปหรือว่าปีนขึ้นไป

 

王老师:别坐缆车了。跟同学们一起爬上去吧?

               bié zuò lǎnchē le, gēn tóngxué men yìqǐ pá shàng qù ba?

               อย่านั่งรถกระเช่าเลย ปีนขึ้นไปด้วยกันกับพวกนักเรียนเถอะ

 

 

5

+ คุณศัพท์..,..

zài.., yě..

(ถึงจะ/ต่อให้)..แค่ไหน/ขนาดไหน..ก็..

 

ตัวอย่างที่ 1

晚上饿不能起来吃饭

wǎnshàng zài è yě bù néng qǐlái chīfàn.

กลางคืน(ถึงจะ/ต่อให้)หิวแค่ไหน ก็ลุกขึ้นมากินข้าวไม่ได้

กลางคืน(ถึงจะ/ต่อให้)หิวขนาดไหน ก็ลุกขึ้นมากินข้าวไม่ได้

 

ตัวอย่างที่ 2

累,要走下去!

zài kǔ zài lèi yào zǒu xià qù.

(ถึงจะ/ต่อให้)ลำบาก(ถึงจะ/ต่อให้)เหนื่อยแค่ไหน ก็ต้องเดินต่อไป

(ถึงจะ/ต่อให้)ลำบา(ถึงจะ/ต่อให้)เหนื่อยขนาดไหน ก็ต้องเดินต่อไป

 

ตัวอย่างที่ 3

难忘,都忘了。

zài nán wàng, yě dōu wàng le.

(ถึงจะ/ ต่อให้)ลืมยากแค่ไหน ก็ลืมไปหมดแล้ว

(ถึงจะ/ ต่อให้)ลืมยากขนาดไหน ก็ลืมไปหมดแล้ว
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/