ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信 article

อัพเดทครั้งที่ 1 : วันจันทร์ที่ 20 กรกฏาคม 2563 www.jiewfudao.com

อัพเดทครั้งที่ 2 : วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 www.jiewfudao.com

 

27

néng..hǎo

(สามารถ)..ได้ดี

 

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

这份工作我一定

zhè fèn gōngzuò 

wǒ yídìng néng zuò hǎo.

งานชิ้นนี้ฉัน(สามารถ)ทำได้ดีแน่นอน

怎么学才英语?

zěnme xué cái néng xué hǎo yīngyǔ?

เรียนยังไงถึงจะ(สามารถ)เรียนภาษาอังกฤษได้ดี

 

28

相信

xiāngxìn

ทำหน้าที่เป็นคำกริยา แปลว่า

“เชื่อ(ใน; ว่า)”; “เชื่อมั่น(ใน; ว่า)

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เชื่อ”

ตัวอย่าง แปลว่า  “เชื่อว่า; “เชื่อมั่นว่า”

我知道你不是那种人, 相信你。

wǒ zhīdào nǐ bú shì nà zhǒng rén, wǒ xiāngxìn nǐ.

ฉันรู้ว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้น ฉันเชื่อเธอ

你要相信自己值得被爱。

nǐ yào xiāngxìn zìjǐ zhídé bèi ài.

เธอต้องเชื่อว่าตัวเองคู่ควรที่จะถูกรัก

เธอต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองคู่ควรที่จะถูกรัก

 

ตัวอย่าง แปลว่า “เชื่อใน”; “เชื่อว่า” ; “เชื่อมั่นใน”

相信爱情,我不相信我会遇见爱情!

wǒ xiāngxìn àiqíng, dàn wǒ bù xiāngxìn wǒ huì yùjiàn àiqíng!

ฉันเชื่อในความรัก แต่ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะเจอความรัก

ฉันเชื่อมั่นในความรัก แต่ฉันไม่เชื่อว่าฉันจะเจอความรัก

 

หมายเหตุ: จากตัวอย่าง ในภาษาพูดสามารถลดรูปจาก 相信เหลือ  ตัวเดียวได้ แต่แนะนำให้เน้นจับหลักที่ 相信 คะ

 

29

信任

xìnrèn

เชื่อใจ; ไว้(วาง)ใจ; เชื่อถือ

 

ตัวอย่าง แปลว่า เชื่อใจ;  ไว้(วาง)ใจ

我那么信任,你却出卖我!

wǒ nà me xìnrèn nǐ, nǐ què chūmài wǒ !

ฉันเชื่อใจเธอมากขนาดนั้น แต่เธอกลับหักหลังฉัน

ฉันไว้(วาง)ใจเธอมากขนาดนั้น แต่เธอกลับหักหลังฉัน

 

ตัวอย่าง แปลว่าไว้ใจเชื่อถือ”

我觉得他的公司不太能信任

wǒ juéde tā de gōngsī bú tài néng xìnrèn.

ฉันรู้สึกว่าบริษัทของเขาไว้ใจไม่ค่อยได้ / ฉันรู้สึกว่าบริษัทของเขาเชื่อถือไม่ค่อยได้

 

 

30

信心

xìnxīn

ทำหน้าที่เป็นคำนาม คำคุณศัพท์ 

 แปลว่า “ความเชื่อมั่น”; “ความมั่นใจ” 

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ความเชื่อมั่น” “ความมั่นใจ”

你给我信任,我给你信心,爱情就是这样。

nǐ  gěi wǒ xìnrèn, wǒ gěi nǐ xìnxīn, àiqíng jiù shì zhèyàng.

เธอให้ความเชื่อใจแก่ฉัน ฉันให้ความเชื่อมั่นแก่เธอ ความรักก็เป็นแบบนี้

ตัวอย่าง แปลว่า “ความมั่นใจ”

我比男友高,会影响他的信心?

wǒ bǐ nányǒu gāo, huì yǐngxiǎng tā de xìnxīn ma?

ฉันสูงกว่าแฟน จะส่งผล(กระทบ)ต่อความมั่นใจของเขาไหม

 

ตัวอย่างโครงสร้าง..的信心แปลว่า “..เชื่อมั่นใน..

爱情的信心,就是你整个世界的信心

nǐ duì àiqíng de xìnxīn, jiùshì nǐ duì zhěng gè shìjiè de xìnxīn.

เธอเชื่อมั่นในความรัก ก็คือเธอเชื่อมั่นในโลกทั้งใบ

 

ตัวอย่างโครงสร้าง:   + สรรพนาม(自己、我、你、他 เป็นต้น信心

แปลว่า “..เชื่อมั่นใน(ตัว)..

别人的信心来自于你自己的信心

biérén duì nǐ de xìnxīn láizì yú nǐ duì zìjǐ de xìnxīn.

คนอื่นเชื่อมั่นในตัวเธอมาจากที่เธอเชื่อมั่นในตัวเอง

 

หมายเหตุ: ถ้าผู้รู้หรือน้อง ๆ ท่านใดจะแปล 对 ว่า “ต่อ” แล้วถูกจริตสามารถแปลได้คะ

30.1

有信心

yǒu xìnxīn

มีความเชื่อมั่น; มีความมั่นใจ 

 

ตัวอย่างที่ 1

我相信你能做!自己也要有信心!

wǒ xiāngxìn nǐ néng zuò! nǐ zìjǐ yě yào yǒu xìnxīn!

ฉันเชื่อว่าเธอทำได้ (ตัว)เธอเองก็ต้องมีความเชื่อมั่นเหมือนกัน

ฉันเชื่อว่าเธอทำได้ (ตัว)เธอเองก็ต้องมีความมั่นใจเหมือนกัน

 

ตัวอย่างที่ 2

我很有信心他会通过驾照考试!

wǒ hěn yǒu xìnxīn tā huì tōngguò jiàzhào kǎoshì !

ฉันมีความเชื่อมั่นมาก(ว่า) เขาจะสอบใบขับขี่ผ่าน(ได้)

ฉันมีความมั่นใจมาก(ว่า) เขาจะสอบใบขับขี่ผ่าน(ได้)

 

ตัวอย่างที่ 3

你要有信心,相信自己值得被爱

nǐ yào yǒu xìnxīn, xiāngxìn zìjǐ zhídé bèi ài.

เธอต้องมีความเชื่อมั่น ชื่อ(มั่น)ว่าตัวเองคู่ควรที่จะถูกรัก

 

30.2

..有信心

duì..yǒu xìnxīn

มีความเชื่อมั่นใน(ตัว)..; 

มีความมั่นใจใน(ตัว)..

 

ตัวอย่าง แปลว่า “มีความเชื่อมั่นใน..”;  “มีความมั่นใจใน..”

ตัวอย่างที่ 1

我们的产品很有信心

wǒ duì wǒmen de chǎnpǐn hěn yǒu xìnxīn.

ฉันมีความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของทางเรามาก

ฉันมีความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของทางเรามาก

 

ตัวอย่างที่ 2

中国经济非常有信心

wǒ duì Zhōngguó jīngjì fēicháng yǒu xìnxīn.

ฉันมีความเชื่อมั่นในเศรษฐกิจประเทศจีนมาก

ฉันมีความมั่นใจในเศรษฐกิจประเทศจีนมาก

 

หมายเหตุ: ถ้าผู้รู้หรือน้อง ๆ ท่านใดจะแปล 对 ว่า “ต่อ” แล้วถูกจริตสามารถแปลได้คะ

ตัวอย่างโครงสร้าง:   + สรรพนาม(自己、我、你、他 เป็นต้น) 有信心

แปลว่า “มีความเชื่อมั่นใน(ตัว)..”;  “มีความมั่นใจใน(ตัว)..”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

你要自己有信心

nǐ yào duì zìjǐ yǒu xìnxīn.

เธอต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง

เธอต้องมีความมั่นใจในตัวเอง

 

他很有信心

wǒ duì tā hěn yǒu xìnxīn.

ฉันมีความเชื่อมั่นในตัวเขามาก

ฉันมีความมั่นใจในตัวเขามาก

 

31

自信

zìxìn  

1.มีความหมายเดียวกันกับคำว่า 自信心แปลว่า “ความเชื่อมั่นในตัวเอง” ;  “ความมั่นใจในตัวเอง”; “ความมั่นใจ”

2.ใช้กับสถานการณ์หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ แปลว่า

“เชื่อมั่นใน(ตัวเอง)”

 

1.มีความหมายเดียวกันกับคำว่า 自信心

แปลว่า วามเชื่อมั่นในตัวเอง ;  วามมั่นใจในตัวเองความมั่นใจ

ตัวอย่างที่ 1

他是一个很有自信的人。 tā shì yí gè hěn yǒu zìxìn de rén.

เขาเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในัวเองมากคนหนึ่ง

เขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากคนหนึ่ง

 

ตัวอย่างที่2 没有自信 ปลว่า  ไม่มีวามมั่นใจในตัวเอง”

我觉得自己很懒,什么都不想做,

没有自信我不想这样一直下去,我该怎么办?

wǒ juéde zìjǐ hěn lǎn, shénme dōu bù xiǎng zuò, méiyǒu zìxìn,

wǒ bù xiǎng zhèyàng yìzhí xiàqù, wǒ gāi zěnme bàn?

ฉันรู้สึกว่าตัวเองขี้เกียจมาก ไม่อยากทำอะไรทั้งนั้น ไม่มีความมั่นใจในตัวเอง

ฉันไม่อยากเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อย ๆ ฉันควรทำยังไงดี

หมายเหตุ: จากตัวอย่างด้านบน สามารถใช้ 自信心แทนได้ แต่แนะนำให้เน้นจับหลัก 自信 เพราะนิยมใช้กันมากกว่าคะ

2. ใช้กับสถานการณ์หรือสภาพการณ์ต่าง ๆ แปลว่า เชื่อมั่นใน(ตัวเอง)” 

我们要有自信,政治自信,文化自信,经济自信!

wǒmen yào yǒu zìxìn, zhèngzhì zìxìn, wénhuà zìxìn, jīngjì zìxìn !

พวกเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในการเมือง(ตัวเอง)

 เชื่อมั่นในวัฒนธรรม(ตัวเอง) เชื่อมั่นในเศรษฐกิจ(ตัวเอง)

 

32

只要...

zhǐyào... 

ขอ(เพียง)แค่...

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอ(เพียง)แค่..

只要你不离开我,我也不会离开你

zhǐyào nǐ bù líkāi wǒ, wǒ yě bú huì líkāi nǐ.

ขอ(เพียง)แค่เธอไม่ไปจากฉันฉันก็จะไม่ไปจากเธอเหมือนกัน

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอแค่..

只要你要,只要我有,我都愿意给。

zhǐyào nǐ yào, zhǐyào wǒ yǒu, wǒ dōu yuànyì gěi.

ขอแค่เธอต้องการ ขอแค่ฉันมี ฉันยอมให้ทั้งหมด

 

32.1

只要..

zhǐyào..jiù

ขอ(เพียง)แค่...ก็

 

ตัวอย่าง แปลว่า “ขอ(เพียง)แค่...ก็”

ตัวอย่างที่ 1

ตัวอย่างที่ 2

只要爱我够了

zhǐyào nǐ ài wǒjiù gòu le.

ขอ(เพียง)แค่เธอรักฉัน ก็พอแล้ว

 

只要知道,一定会来。

tā zhǐyào zhīdào, jiù yídìng huì lái.

ขอแค่เขารู้ ก็จะมาแน่นอน

 
คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1) article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2 article
第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如 article
第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 7 :ความแตกต่างระหว่าง 感受,感觉,感到 และ 觉得 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 8 :การใช้ 千万 ,โครงสร้าง 不是..是.., คำศัพท์ 正确 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 9: การใช้用 ,有用,没有用,没用,有什么用,没有什么用 article
第四十七课 บทที่47 ตอนที่ 10:การใช้不用, 用来,改用 และ 实用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่11 การใช้ 使,用 และ 使用 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่12 ถอดบริบทการใช้ 同1 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่13 ถอดบริบทการใช้ 同2 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่14 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่15 ถอดบริบทการใช้ 相同,同样,一样 และ同一 (2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่16 การใช้ 平时,平日,通常,一般 และ 分开 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่17 ความแตกต่างระหว่าง食และ吃,อธิบายคำศัพท์ 一家人,极其,平衡,其实,握,资 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่18 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง 各自 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่19 อธิบายคำศัพท์และโครงสร้าง各色,各种,各式,各样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่20 อธิบายคำศัพท์ 盛,装,制,制作 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่21 การใช้ 小 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่22 การใช้ 大、多大、有多大(1) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่23 การใช้ 大、多大、有多大(2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่24 การใช้ 大、多大、有多大(3) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่25 ความแตกต่างระหว่าง 大多数 กับ大部分 อธิบายคำศัพท์และสำนวน 夹、这样一来และ大量 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่26 ความแตกต่างระหว่าง 基础กับ基本 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่27ถอดบริบทการใช้ 根本(1/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่28 การใช้ 根本,从来 และ 本来(2/2) article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่29ถอดบริบทการใช้ 而,โครงสร้าง 而..却 , 从..而 , 为(了)..而 , 因(为)..而 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 30 โครงสร้าง 不是..而是..、这/那不是..而是..、不是..而是在..、不是ࢰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 31 การใช้ 而不是 และโครงสร้างต่างๆ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 32 การใช้ 仅VS只 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 33การใช้ 不仅、不只และ不但 กับโครงสร้างต่าง ๆ ที่น่าสนใจ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 34 จับหลักการใช้ 不仅、不只และ不但ร่วมกับ还、也และ 而且 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 35จับหลักการใช้ 如此,这样,这么และ那样 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 36 อธิบายคำศัพท์ 仅仅如此而已,防止,造型และ 可能也就 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 37 ถอดบริบทการใช้ 同时,ความแตกต่างระหว่าง 的同时 และ 的时候 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 38 ถอดบริบทการใช้ 同时也และ 同时又 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 39 ถอดบริบทการใช้ 学、学习、学走、学走路 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 40 ถอดบริบทการใช้ 学会,不学会 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 41 ถอดบริบทการใช้ 学不会และ 懂得 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 42 ถอดบริบทการใช้ 挑战、行为、都说 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 43 ถอดบริบทการใช้ 究竟、个究竟、到底、原委 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 44 ถอดบริบทการใช้ 跨、跨过、跨越 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 45 ถอดบริบทการใช้ 表示 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 46การใช้ 有多 และ 有多少,โครงสร้าง 有多(少)..就有多(少).. ,สำนวน 不管有多และŰ article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 47 การใช้ 范围 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 48 การใช้ 划 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 49 การใช้ 剔、剔除、加、加上 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 50 การใช้ 稳定、足、够、足够、โครงสร้าง 时..时.. article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 51 ความแตกต่างระหว่าง 满足 กับ 满意 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 52 ถอดบริบท胃口、食欲、满足胃口、满足食欲、适合胃口、合ʼn article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 53 การใช้ 相比 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 54 การใช้ 清淡、表面、光滑 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 55 การใช้ 所以说、所以说嘛、解决、解决了 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 56 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 现在 กับ目前 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 57 ถอดบริบท抓、抓到、抓住 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 58 ถอดบริบทความแตกต่างระหว่าง 差异、差别กับ 区别 article
第四十七课:บทที่47 ตอนที่ 59 ตอนจบ中国、日本和韩国的筷子 ตะเกียบของประเทศจีน ญี่ปุ่นและเกาหลี articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/