ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


คลิปสอนภาษาจีนพื้นฐาน 5


第四十六课:บทที่ 46: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 1: โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也article

โครงสร้างและการใช้ 快(要)..了、才会、再..也

โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 2: โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤article

โครงสร้างและการใช้ 喘 、得都..了、受伤

可能、不可能、有可能、如果有可能、没有可能、可能会、有可能会、&#第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 3: การใช้ 可能(1)article

การใช้可能、不可能、有可能、如果有可能、没有可能、可能会、有可能会、可能不会

可能永远都不会、很可能会、很有可能会、很可能不会、怎么可能、怎&#第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 4: การใช้ 可能(2)、โครงสร้าง: 什么都article

การใช้: 可能永远都不会、很可能会、很有可能会、很可能不会、怎么可能、怎么可能会、什么都、什么都不、什么都没有

要怎么样、还要怎么样、要怎么样才、加油、加油站、加油员、加油工&#第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 5: การใช้ 要怎么样article

อธิบายคำศัพท์และประโยคตัวอย่าง: 要怎么样、还要怎么样、要怎么样才、加油、加油站、加油员、加油工、汗、流汗、出汗、出了一身汗

การใช้一直、一直..下去、这样一直下去第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 6: การใช้ 一直article

การใช้一直、一直..下去、这样一直下去

 การใช้ 到底、动第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 7: การใช้ 到底、动article

 การใช้ 到底、动

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 8: การใช้坚持、胜利article

 การใช้坚持、坚持下去、坚持不下去、胜利、胜利者

การใช้ 接着、紧接着、接着又、紧接着又第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 9:การใช้่ 接着、紧接着article

การใช้ 接着、紧接着、接着又、紧接着又

ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 10: ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着article

ความแตกต่างระหว่าง 继续 กับ 接着

一 + คำลักษณนาม + (一)คำลักษณนาม、步、一步一步、一步步、一步一步地来、比、比不了第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 11: การใช้ 一步一步、比不了article

การใช้ 一 + คำลักษณนาม + (一)คำลักษณนาม、步、一步一步、一步步、一步一步地来、比、比不了

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 12: การใช้ 相信、信任、信心、自信article

การใช้ 能..好、相信、信任、信心、有信心、对..有信心、自信、只要、只要..就

การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕、台词、背、话剧、相声第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 13: การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕article

การใช้ 怕、害怕、恐怕、可怕、台词、背、话剧、相声

การใช้ 再也、再也别、再也没有、再也不、再也不要、再也不会、再也不能第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 14: การใช้ 再也article

การใช้ 再也、再也别、再也没有、再也不、再也不要、再也不会、再也不能、再也...了,再也..了

 การใช้ 练、练习、排练、纠正第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 15: การใช้ 练、练习、排练、纠正article

การใช้ 练、练习、排练、纠正

การใช้ 无、无法、谁..谁..、很快就、一手..一手..、壶第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 16: การใช้无、谁..谁..、一手..一手article

การใช้ 无、无法、谁..谁..、很快就、一手..一手..、壶

การใช้ 决心、下定决心、下决心第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 17: การใช้ 决心、下定决心article

การใช้ 决心、下定决心、下决心

อธิบายคำศัพท์: 世上、争取、怎么争取、争取时间、眼巴巴第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 18: การใช้ 争取article

อธิบายคำศัพท์: 世上、争取、怎么争取、争取时间、眼巴巴

การใช้ 剩、剩下、剩余、多余第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 19: การใช้ 剩、剩下、剩余、多余article

การใช้ 剩、剩下、剩余、多余

การใช้ 本来、原来、原本第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 20: การใช้ 本来、原来、原本article

การใช้ 本来、原来、原本

ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 21: ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却article

ความแตกต่างระหว่าง 反而 กับ 却

การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 22: การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意article

การใช้ 抢、夺、抢夺、失去、得意

第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 23: ไวยากรณ์ 可能补语2article

ไวยากรณ์: 可能补语、得动、不动、得好、不好、得住、不住、ความแตกต่างระหว่าง คำเสริมบอกความน่าจะเป็น(可能补语)กับคำเสริมบอกสภาพ(状态补语)

สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇添足第四十六课:บทที่ 46 ตอนที่ 24 ตอนจบ: สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇article

สุภาษิตจีน: 得意洋洋、雪中送炭、锦上添花、弄巧成拙、画蛇添足

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 1: การใช้ 就article

ถอดบริบทการใช้ 就,โครงสร้าง 一..就 、 就是...也不..、早知(道)..就..、如果..就不会、..吧,就不..了

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 2: การใช้ 也就article

การใช้ 也就,ความแตกต่างระหว่าง 只、就และ也就,สำนวนและโครงสร้าง 也就只能,也就想想,也就只能想想,也就会了,也就这么,也就那么

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 3: การใช้ 也就是article

การใช้ 也就是,ความแตกต่างระหว่าง 只是、就是 และ也就是,โครงสร้าง最.., 也就是这么/那么..了,也就是这样,大概也就是这样,差不多也就是这样

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 4: การใช้ 之,จับหลัก之前กับ以前, จับหลัก之后กับ以后article

การใช้ 之,จับหลัก之前 กับ 以前,之后 กับ 以后

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 5: จับหลัก之内กับ以内, จับหลัก之外กับ以外article

之内、以内、之外、以外

第四十七课:บทที่ 47 ตอนที่ 6 คำศัพท์ 追随者,忠诚,圈,不如article

 คำศัพท์ 追随者、忠诚,圈,不如,还不如,与其..不如,与其..还不如

หน้า 1/3
1 2 3  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/