ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
bulletJiewfudao Flower Gallery
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


สุภาษิตจีน (N) article

 

HOME  กลับไปยังหน้าหลัก สุภาษิตจีน

อ้างอิงจาก

-      หนังสือ “สุภาษิตจีน 汉泰成语” โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ , สุขนิษฐ์ โชติชัย ปิยะวิทยานนท์

-      www.mdbg.net

-  www.nciku.com

 

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

耐人寻味

น้าย เหยิน สวิน เว่ย

nài rén xún wèi

be thought-provoking

มีความหมายลึกซึ้ง /ควรแก่การพิจารณาอย่างระมัดระวัง

南柯一梦

หนาน เคอ อี๋ เมิ้ง

nán kē yí mèng

a Nanke dream—a fond dream; an illusory joy

ความฝันที่หลอกให้ดีใจเก้อ

南腔北调

หนาน เชียง เป่ย เตี้ยว

nán qiāng běi diào

strong accent

พูดจามีสำเนียงท้องถิ่นที่แปลกแตกต่างกันออกไป

南辕北辙

หนาน เอวี๋ยน เป่ย เจ๋อ

nán yuán běi zhé

at odds with

(ต้องการไปใต้แต่คนขับไปทางเหนือ) การกระทำและเป้าหมายอยู่ตรงข้ามกัน

难能可贵

หนาน เหนิง เข่อ กุ้ย

nán néng kě guì

highly commendable

น่าชื่นชมยินดีกับความสำเร็จที่มาจากผลงานที่ยากลำบาก

难舍难分

หนาน เส่อ หนาน เฟิน

nán shě nán fēn

loath to part from each other

สนิทสนมกันมากจนไม่อยากพรากจากกัน

难以置信

หนาน อี่ จื้อ สิ้น

nán yĭ zhì xìn

1.unbelievable; unconceivable; incredible

2. adverb incredibly

ยากที่จะทำให้ผู้อื่นเชื่อถือได้

恼羞成怒

เหน่า ซิว เฉิง นู้

năo xiū chéng nù

fly off the handle

โกรธเนื่องจากความละอายและขุ่นเคือง

能屈能伸

เหนิง ชวี เหนิง เซิน

néng qū néng shēn

be able to stoop or to stand; submit or assert oneself as the occasion requires; be adaptable to circumstances

ยืดได้หดได้

能说会道

เหนิง ซัว ฮุ่ย เต้า

néng shuō huì dào

have the gift of the gab; be a glib talker

พูดจาคล่องแคล้ว / ฝีปากเก่ง

能言善辩

เหนิง แหยน ซ่าน เปี้ยน

néng yán shàn biàn

eloquent, glib and quick-tongued in argument

พูดคล่องโน้มน้าวจิตใจเก่ง

能者多劳

เหนิง เจ่อ ตัว เหลา

néng zhě duō láo

able people should do more work (said when asking somebody to perform a service or do extra work); the abler one is, the more one should do

คนมีความสามารถก็ต้องเหนื่อยมากหน่อย

泥牛入海

หนี หนิว ยู่ ไห่

ní niú rù hăi

like clay oxen entering the sea —never to be heard of again; gone forever

วัวโคลนลุยทะเล(หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอย)

逆来顺受

นี้ หลาย ซุ่น โส่ว

nì lái shùn shòu

resign oneself to

ยอมรับความลำบากอย่างไม่ขัดขืน

逆水行舟

นี้ สุ่ย สิง โจว

nì shuĭ xíng zhōu

go against the stream

พายเรือทวนน้ำ ถ้าไม่ยอมทำงานหนักก็ต้องถอยหลังไป

拈轻怕重

เนียน ชิง ผ้า จ้ง

niān qīng pà zhòng

prefer the light to the heavy—pick easy jobs and shirk hard ones

เลือกงานเบาเลี่ยงงานหนัก

年富力强

เหนียน ฟู่ ลี่ เฉียง

nián fù lì qiáng

in the prime of life

อายุยังน้อยมีกำลังวังชามาก

年逾古稀

เหนียน อวี้ กู่ ซี

nián yù gŭ xī

over seventy years old

อายุเกิน 70 ปี

鸟语花香

เหนียว อวี่ ฮวา เซียง

niăo yŭ huā xiāng

the sounds and scents of nature

ทิวทัศน์ที่มีนก ร้องเพลง ดอกไม้บานรับฤดูใบไม้ผลิ/ สถานที่ซึ่งมีธรรมชาติงดงาม

宁缺毋滥

นิ่ง เชวีย อู๋ ลั่น

nìng quē wú làn

place quality over quantity

ยอมขาดแคลนดีกว่ามีของด้อยคุณภาพ

宁死不屈

นิ่ง สื่อ ปู้ ชวี

nìng sĭ bù qū

rather die than surrender

ยอมตายดีกว่ายอมแพ้

弄假成真

น้ง เจี่ย เฉิง เจิน

nòng jiă chéng zhēn

what was make-believe has become reality; what was said in fun is fulfilled in earnest

ของที่คิดว่าเป็นของปลอมสุดท้ายกลับกลายเป็นของจริง

弄巧成拙

น้ง เฉี่ยว เฉิง จัว

nòng qiăo chéng zhuō

be too clever for one’s own good

อยากโอ้อวดแสดงความชาญฉลาดออกมา สุดท้ายกลับกลายเป็นการแสดงความโง่เขลาออกมา,ยิ่งทำยิ่งเสีย

弄虚作假

น้ง ซวี จั้ว เจี่ยะ

nòng xū zuò jiă

falsify

กุเรื่องสร้างภาพหลอกลวง

怒发冲冠

นู้ ฝ้า ชง กวาน

nù fà chōng guān

bristle with anger; be in a towering rage (or passion)

โกรธจัดจนผมตั้งชัน

怒目而视

นู้ มู่ เอ๋อ ซื่อ

nù mù ér shì

Staring at somebody or something angrily; glare

ถลึงตามองด้วยความโกรธ

 
汉语成语 สุภาษิตจีน A-Z

หน้้าหลัก สุภาษิตจีน article
สุภาษิตจีน (A) article
สุภาษิตจีน (B) article
สุภาษิตจีน (C) article
สุภาษิตจีน (D) article
สุภาษิตจีน (E) article
สุภาษิตจีน (F) article
สุภาษิตจีน (G) article
สุภาษิตจีน (H) article
สุภาษิตจีน (J) article
สุภาษิตจีน (K) article
สุภาษิตจีน (L) article
สุภาษิตจีน (M) article
สุภาษิตจีน (O) article
สุภาษิตจีน (P) article
สุภาษิตจีน (Q) article
สุภาษิตจีน (R) article
สุภาษิตจีน (S) article
สุภาษิตจีน (T) article
สุภาษิตจีน (W) article
สุภาษิตจีน (X) article
สุภาษิตจีน (Y) article
สุภาษิตจีน (Z) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/