ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สนใจเลี้ยงข้าว Jiewfudao
dot
bulletเลี้ยงข้าวพี่จิ๋ว คลิ้กนี้เลย
bulletJiewfudao Flower Gallery
dot
สั่งซื้อหนังสือเรียนภาษาจีน jiewfudao
dot
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletหนังสือเรียนภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletหนังสือภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
bulletหนังสือ 200 ประโยคภาษาจีนในชีวิตประจำวัน
bulletแบบฝึกเขียนอักษรด้วยพู่กันจีน (书法)
bulletสมุดคัดคำศัพท์ภาษาจีน
bulletขั้นตอนการสั่งซือหนังสือ
dot
教你如何跟jiewfudao.com自学:แนะนำมือใหม่หัดเรียนภาษาจีนออนไลน์กับเว็บพี่จิ๋ว
dot
bulletคลิ๊กนี้ สำหรับน้องใหม่
dot
คลิปสอนภาษาจีนของ jiewfudao
dot
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 1
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 2
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 3
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 4
bulletภาษาจีนพื้นฐาน 5
bulletภาษาจีนเพื่อการค้าสำหรับหน้าร้าน
dot
各种专业词汇:คำศัพท์เฉพาะประเภทต่าง ๆ
dot
bullet汉语成语:สุภาษิตจีน A-Z
bullet人与家庭词汇:หมวดมนุษย์และชีวิตในครอบครัว
bullet社会与文化词汇:หมวดสังคมและวัฒนธรรม
bullet饮食词汇 :หมวดอาหารและเครื่องดื่ม
bullet贸易专业词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะทางธุรกิจ
bullet其他词汇:หมวดคำศัพท์เฉพาะอื่น ๆ
dot
中国吉祥象征108 สิ่งมิ่งมงคลจีน โดย อ.ปิยะแสง จันทรวงศ์ไพศาล
dot
bulletเทพเจ้าสัญลักษณ์มงคล
bulletเครื่องหมายและเครื่องใช้มงคล
bulletอักษรมงคล
bulletสถาปัตยกรรมมงคล
bulletต้นไม้และดอกไม้มงคล
dot
เนื้อหาอื่น ๆ ที่มีประโยชน์
dot
bullet中文常用句子:ประโยคภาษาจีนที่ใช้บ่อยในวิชาชีพและสถานการณ์
bullet中国历史:ประวัติศาสตร์จีน
bullet中国文化วัฒนธรรมจีน
bullet中国地理ภูมิศาสตร์จีน
bullet准备祭祀食物及金纸:จัดโต๊ะไหว้-พับกระดา
bullet中国结:เรียนถักเชือกจีนกับ..พี่อั้ม
bullet中医(泰) แพทย์แผนจีนและสุขภาพ(บทความภาษาไทย)
bullet中国节日:ประเพณีและเทศกาลจีน
bullet中国古代服饰与发式:ทรงผมจีนโบราณ
bullet中文求职: ภาษาจีนสำหรับการสมัครงาน
dot
好内容与网站:เว็บไซด์ที่มีประโยชน์
dot
bullet华侨崇圣大学:มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
bulletเรียนภาษาจีนธุรกิจผ่านเเล็กเชอร์กับ น้องตั๊ก
bullet笔顺 ลำดับขีด
bullet中英词典与翻译:พจนานุกรม / แปลภาษา
bullet中医(中)แพทย์แผนจีน(ภาษาจีน)
bullet中国历史朝代:ลำดับราชวงศ์จีน
bullet成语故事:นิทานคติจีน
bullet台湾汉语水平考试:ทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนของไต้หวัน
bullet中国汉语水平考试:HSK
bullet练习听力:ฝึกฟังภาษาจีน
bullet听小说:ฝึกฟังผ่านนวนิยายจีน
bullet画画儿:หัดวาดภาพจีน
bullet游戏:เล่นเกมจีน-จีน
bullet拼音游戏:เกมพินอิน
dot
友情链接:เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletwww.milesiam.org
bulletศูนย์จีนศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
bulletโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย
bulletโรงเรียนสตรีระนอง
bulletโรงเรียนเซนต์โยเซฟ บางนา
bulletโรงเรียนราชินีบูรณะ
bulletโรงเรียนพิมายวิทยา จ.นครราชสีมา
dot
โฆษณาสนับสนุน jiewfudao.com
dot
bulletK79 รับแลกเงินเรทดีกว่าธนาคาร
bulletบริิการรับส่งสินค้าด้วยรถสิบล้อ
bulletรับแลกเปลี่ยน โอนเงินตราทุกสกุล


หนังสือ jiewfudao
http://www.k79exchange.com/


สุภาษิตจีน (P) article

HOME  กลับไปยังหน้าหลัก สุภาษิตจีน

อ้างอิงจาก

-      หนังสือ “สุภาษิตจีน 汉泰成语” โดย โชติชัย ปิยะวิทยานนท์ , สุขนิษฐ์ โชติชัย ปิยะวิทยานนท์

-      www.mdbg.net

-  www.nciku.com

 

ภาษาจีน

พินอิน

ภาษาอังกฤษ

ภาษาไทย

拍手称快

พาย โส่ว เชิง ไคว้

Pāi shŏu chēng kuài

clap in high glee; clap and cheer (as on being avenged) / applaud

ตบมือโห่ร้องด้วยความดีใจ

排难解纷

ผาย น่าน เจี่ย เฟิน

Pái nàn jiě fēn

mediate a dispute; pour oil on troubled waters

ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท

排山倒海

ผาย ซาน เต๋า ไห่

Pái shān dăo hăi

topple the mountains and overturn the seas/  overwhelming

ผลักภูเขาพลิกทะเล ทรงพลังยิ่งใหญ่

盘根错节

ผาน เกิน ชั่ว เจี๋ย

Pán gēn cuò jié

with twisted roots and gnarled branches—complicated and difficult to deal with; deep-rooted/ knotty

สิ่งที่สลับซับซ้อนยากแก่การแก้ไข

判若两人

พ่าน ยั่ว เหลี่ยง เหยิน

Pàn ruò liăng rén

have become quite a different person; no longer be one's old self/ become a completely different person

แตกต่างกันราวกับเป็นคนละคน

旁门左道

ผาง เหมิน จั่ว เต้า

Páng mén zuŏ dào

heretical sect; heterodox school / heresy; heterodoxy

ลัทธินอกรีด

旁敲侧击

ผาง เชียว เช่อ จี

Páng qiāo cè jī

attack by innuendo; make oblique references/ make oblique references

เขียนหรือพูดอย่างเลี่ยง ๆ ไม่กล้าพูด ออกมาตรง ๆ

旁若无人

ผาง ยั่ว อู๋

เหยิน

Páng ruò wú rén

act as if there was no one else present—self-assured or supercilious/ oblivious of others

ประพฤติเหมือนอยู่ตามลำพังคนเดียว หรือเป็นคนเย่อหยิ่งมาก

旁征博引

ผาง เจิง โป๋ อิ่น

Páng zhēng bó yĭn

quote copiously to support one's thesis; be well documented/ cite extensive sources

(ในการพูดหรือบทความ) รวบรวมข้อมูลและตัวอย่างไว้อย่างมากมายใช้อ้างอิงได้

滂沱大雨

พาง ถัว ต้า อวี่

Pāng tuó dà yŭ

-

ฝนตกหนัก

抛砖引玉

เพา จวน อิ่น อวี้

Pāo zhuān yĭn yù

cast a brick to attract jade—offer a few commonplace remarks by way of introduction so that others may come up with valuable opinions/  get the ball rolling

(โยนอิฐเพื่อล่อหยก) เสนอความคิดแบบตื้น ๆเพื่อดึงดูดข้อคิดเห็นที่ดีกว่า

蓬头垢面

เผิง โถว โก้ว เมี่ยน

Péng tóu gòu miàn

with dishevelled hair and a dirty face; unkempt / unkempt appearance

หน้าตาไม่เรียบร้อย ผมเพ้ากระเซอะกระเซิง

披肝沥胆

พี กาน ลี่ ต่าน

Pī gān lì dăn

open one's heart; be open and sincere; be loyal and faithful/  loyal and sincere

ซื่อสัตย์และจงรักภักดี,พูดคุยกันอย่างเปิดอก

披荆斩棘

พี จิง จ่าน จี๋

Pī jīng zhăn jí

break through brambles and thorns—hack one's way through difficulties/ clear away obstacles

ขจัดอุปสรรคและสิ่งกีดขวางบนทางสู่ความสำเร็จ

披星戴月

พี ซิง ต้าย เอวี้ย

Pī xīng dài yuè

under the canopy of the moon and the stars—travel by night; work from before dawn till after dark/  day and night

ทำงานหามรุ่งหามค่ำ เดินทางทั้งวันทั้งคืนอย่างเหน็ดเหนื่อย

蚍蜉撼树

ผี ฝู ฮั่น สู้

Pí fú hàn shù

(figuratively) ridiculously overrate oneself.

ไม่เจียมตัว ประเมินตนเองสูงเกินไป

皮开肉绽

ผี คาย โย่ว จ้าน

Pí kāi ròu zhàn

the skin torn and the flesh gaping / be horrifically beaten

 

ถูกลงโทษเฆี่ยนตีจนเนื้อตัวแตกยับ

片言只语

เพี่ยน แหยน จือ อวี่

Piàn yán zhī yŭ

only a few words/ just a few words

ข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพียงเล็กน้อย

贫病交迫

ผิน ปิ้ง เจียว โพ่

Pín bìng jiāo pò

suffer from both poverty and sickness; be plagued by poverty and ill health

ได้รับความทุกข์ทรมานจากความยากจนและความเจ็บไข้ได้ป่วย

平白无故

ผิง ป๋าย อู๋ ตี้

Píng bái wú dì

For no reason.

ไม่มีสาเหตุและไม่มีเหตุผล

平步青云

ผิง ปู้ ชิง อวิ๋น

Píng bù qīng yún

rapidly go up in the world; have a meteoric rise

ขึ้นสู่ตำแหน่งสูงได้โดยไม่เปลืองแรง

平分秋色

ผิง เฟิน ชิว เซ่อ

Píng fēn qiū sè

(figuratively) Share the interest or benefit between both sides.

ได้รับเสมอกันทั้งสองฝ่าย ได้ไปคนละครึ่ง

平易近人

ผิง อี้ จิ้น เหยิน

Píng yì jìn rén

(of attitude) Amiable and easy to approach.

เรียบง่ายเป็นกันเอง ทำให้ผู้อื่นเข้าหาได้ง่าย

萍水相逢

ผิง สุ่ย เซียง เฝิง

Píng shuĭ xiāng féng

(of strangers) meet by chance like patches of drifting duckweed / have a chance encounter

 

พบกันโดยบังเอิญ

评头论足

ผิง โถว รุ่น จู๋

Píng tóu lùn zú

make personal remarks

วิพากษ์วิจารณ์ไปเรื่อย ๆ

迫不及待

โพ่ ปู้ จี๋ ไต้

Pò bù jí dài

unable to hold oneself back; too impatient to wait/ be unable to wait

ร้อนอกร้อนใจ

迫在眉睫

โพ่ จ้าย เหมย เจี๋ย

Pò zài méi jié

extremely urgent/ imminent / be imminent

 

เรื่องกระชั้นชิดเจียนตัว บีบบังคับให้ต้องลงมือทันที

破釜沉舟

โพ่ ฝู่ เฉิน โจว

Pò fŭ chén zhōu

break the cauldrons and sink the boats (after crossing)—cut off all means of retreat; burn one's boats/ burn one’s bridges

(ทุบหม้อข้าวจมเรือ) ตัดสินใจสู้ตาย

破绽百出

โพ่ จ้าน ป่าย ชู

Pò zhàn băi chū

(figuratively) Imprecision in words or action; Many faults in words or actions.

มีข้อบกพร่องมากมาย

铺张浪费

พู จาง ลั่ง เฟ่ย

Pū zhāng làng fèi

extravagant and wasteful

หรูหราฟุ่มเฟือย

 

 
汉语成语 สุภาษิตจีน A-Z

หน้้าหลัก สุภาษิตจีน article
สุภาษิตจีน (A) article
สุภาษิตจีน (B) article
สุภาษิตจีน (C) article
สุภาษิตจีน (D) article
สุภาษิตจีน (E) article
สุภาษิตจีน (F) article
สุภาษิตจีน (G) article
สุภาษิตจีน (H) article
สุภาษิตจีน (J) article
สุภาษิตจีน (K) article
สุภาษิตจีน (L) article
สุภาษิตจีน (M) article
สุภาษิตจีน (N) article
สุภาษิตจีน (O) article
สุภาษิตจีน (Q) article
สุภาษิตจีน (R) article
สุภาษิตจีน (S) article
สุภาษิตจีน (T) article
สุภาษิตจีน (W) article
สุภาษิตจีน (X) article
สุภาษิตจีน (Y) article
สุภาษิตจีน (Z) articleแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.
http://www.k79exchange.com/